Førskoletilbud

Kulturskolen tilbyr danselek for barn fra 4 år. Vi har musikklek for barn 2-4 år med foreldre og en musikklekgruppe for barn 5 år. Kulturskolens musikkterapeut tilbyr babysang i Åpen barnehage på Familiens Hus.

Våre tilbud