Trefelling på kommunal eiendom.

Dersom du ønsker å felle trær som står på kommunal grunn på egen hånd, må du søke om dette.

Kommunen fjerner som regel trær selv bare hvis det er umiddelbar risiko for skade på eiendom eller mennesker. Felling av trær som skygger for sol eller utsikt er normalt ikke kommunens ansvar eller oppgave.

Send søknad:

Dersom du har behov for å felle et tre eller annen vegetasjon på kommunal eiendom må du søke. 

Send søknad

Verdt å huske på:

Det gis normalt ikke tillatelse til å felle trær i perioden 1. mai til 1. august av hensyn til yngletid for dyr og fugler. Tillatelse kan også bare gis hvis det finnes åpning for det i reguleringsbestemmelsene. Som regel må kommunen komme på befaring, og i noen tilfeller kan det være aktuelt at det er kommunen selv som gjennomfører fellingen/ryddingen. Kommunen feller først og fremst risikotrær. Ut over dette feller vi trær hvis vi har kapasitet. På grunn av oppryddingsarbeidet feller vi løvtrær før løvsprett eller etter løvfall.  Kommunen gir i mange tilfeller søkeren lov til å felle trærne selv, for egen regning og risiko. Beboerne får veden og må rydde etter avtale. Hvis beboer ikke rydder, vurdere kommunen å fakturere kostnadene for merarbeid.

Nes kommune frasier seg ethvert ansvar for personskader eller skader på ting i forbindelse med trefelling av private som har fått tillatelse til å felle trær på kommunal grunn. All trefelling/rydding skjer på eget ansvar og risiko.

Saksbehandling:

Søknad om trefelling må være sendt inn innen 15. november og behandles fortløpende. Trefelling foretas i hovedsak om vinteren dersom kommunen skal hugge selv. Vurderingskriterier som legges til grunn er bl.a.

  • Er trærne en fare for barn som leker, folk som ferdes i området eller for bygninger?
  • Hindrer trærne sol og lys i forhold til plassering/høyde/tetthet?
  • Trærnes art, alder og kondisjon.
  • Estetiske vurderinger i området som helhet.
  • Klimatiske forhold, spesielt økt vind
  • Er det enighet/uenighet i nabolaget.
  • Hensyn til biologisk mangfold på stedet
  • Grannelova

Dersom du ønsker å klage på kommunens avgjørelse, må dette gjøres innen tre uker etter at svaret er mottatt. 

Felling av trær uten tillatelse blir rutinemessig vurdert anmeldt.

 

Publisert: 20.12.2018 23:18:27
Sist endret: 28.01.2024 00:10

Publisert: 20.12.2018 23:18:27
Sist endret: 28.01.2024 00:10

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?