INNHOLD

Kommunale boliger

Målgruppen for de kommunale boligene er personer som ikke selv eller ved hjelp av andre former for offentlig boligbistand greier å skaffe seg egnet bolig.

Kommunal bolig er ingen rettighet men et midlertidig tilbud for vanskeligstilte på boligmarkedet. Vilkår for å leie kommunal bolig reguleres av husleieloven. Søknad om leie av kommunal bolig behandles av et tverrfaglig team. 

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig

Hvem kan søke om kommunal bolig

Du må være uten egnet bolig og ikke i stand til å skaffe bolig selv. Det må være økonomiske, helsemessige eller sosiale forhold som gjør at du ikke klarer å skafe deg et sted å bo. Lav inntekt i seg selv, er ikke nok til å få kommunal bolig.

I tillegg må du: 

  • Ha lovlig opphold i Norge
  • Ha bodd i Nes minimum de sistre tre år
  • Være over 18 år

Hva koster det

Nes kommune praktiserer gjengs leie, i tillegg må du betale for strøm og tv/internett.

Kommunale leietakere kan søke bostøtte. 

Hvordan søker jeg

Du kan søke om å leie kommunal bolig, du kan søke om å bytte bolig, eller om å forlenge din nåværende leieavtale. 

Du kan søke om kommunal bolig elektronisk (krever innlogning med elektronisk ID) eller på papirskjema. Du må legge ved eller ettersende opplyninger om din økonomi, dagens boforhold, helse- og/eller sosiale utfordringer. 

Søke om leie av kommunal bolig (Digitalt)

Søke om leie av kommunal bolig (Word)

Du kan ta kontakt selv, eller andre kan gjøre det på vegne av deg. 

Hva skjer etter jeg har søkt

Søknad om leie av kommunal bolig behandles etter forvaltningslovens bestemmelser. Om noe dokumentasjon mangler, vil vi etterspørre det.

Når saken er ferdig behandlet, vil du motta et vedtak, dette kan påklages dersom du er uenig i vedtaket. 

Dersom du innvilges kommunal bolig, kan det ta tid før du får tilbud om konkret bolig fordi kommunen har et begrenset antall boliger. Dersom du takker nei til tilbudet om bolig, kan du ikke regne med å få et nytt tilbud. Vi gir normalt kun ett tilbud. 

Hva skjer når jeg har fått tildelt en bolig

Du vil bli kontaktet når vi har en egnet bolig ledig for deg. Du får informasjon om leieobjekt, husleie og depositum (4 ganger husleie). Størrelsen på boligen du får tildelt, avhenger av din husstands størrelse og boligbehov. 

Du må deretter kontakte boligkontoret for å avtale tidspunkt for innflytningsbefaring. På befaringen blir det gått igjennom punktene i husleiekontrakten, husordensreglene og andre relevante dokumenter. 

Skjema for strømabonnement vil også bli fylt ut og må signeres av deg, så sendes det inn til leverandør. Innboforsikring med dekning av skadedyr må også være på plass. 

Hvordan kan du skaffe bolig selv

Kommunen har ikke plikt til å skaffe bolig til deg. Det forventes at du har prøvd å skaffe bolig selv før du får bistand fra kommunen. 

Står du i fare for å miste nåværende bolig, må du umiddelbart prøve å finne alternativt bosted. Hvis du har et akutt boligbehov må du oppsøke Nav Nes. De kan bistå med midlertidig botilbud. 

Her er noen ting du kan gjøre for å skaffe bolig selv: 

  • Søke på finn.no og lignende nettsteder
  • Lese lokalavisen under utleieboliger
  • Sette inn annonse i avisen, på finn.no eller i butikker og lignende
  • Gå på visninger
  • Facebook, venner og bekjente
  • Boligsosial oppfølging

Kontaktinformasjon

Boligkontoret

Mathilde Eriksen Smidt

Spesial konsulent

Publisert: 05.12.2023 12:26:47
Sist endret: 18.01.2024 10:54

Publisert: 05.12.2023 12:26:47
Sist endret: 18.01.2024 10:54

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?