INNHOLD

Bostøtte

Bostøtte fra Husbanken 

Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som skal bidra til å redusere boutgiftene til personer med lav inntekt og høye boutgifter.

For å søke må du være fylt 18 år. Du må også være folkeregistrert på boligens adresse den 1. i måneden du søker.

Dersom du er student uten barn eller avtjener siviltjeneste eller førstegangstjeneste har du ikke krav på bostøtte.

Sjekk om du kan få bostøtte her: Bostøtte kalkulator

Du kan søke om bostøtte elektronisk, (krever innloning med elektronisk ID) eller på papirskjema. 

Søke om statlig bostøtte (Digitalt) 

Søke om statlig bostøtte (PDF) 

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. 20. i påfølgende måned. 

Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din automatisk overført til neste måned. 

Får du avslag fordi du har høy inntekt tre måneder på rad, må du søke på nytt. Får du avslag av andre årsaker må du søke på nytt påfølgende måned.

Søknad til kommunen - utbetaling fra Husbanken

Søknaden sendes til Nes kommune som behandler saken, mens Husbanken utbetaler bostøtte. Boutgifter, inntekt og antall som bor i boligen avgjør hvor mye man kan få i støtte.

Les mer om bostøtte - Husbanken

Meld fra om endringer

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får. 

Melde fra om endringer

Klage på vedtak

Her kan du klage på vedtak om bostøtte (til husbanken):  Saksgang klager

Kontaktinformasjon

Boligkontoret

Svetlana Tadevosyan

Spesial konsulent

Bethina Vik-Strandli

Spesial konsulent

Publisert: 05.12.2023 10:06:25
Sist endret: 18.01.2024 10:49

Publisert: 05.12.2023 10:06:25
Sist endret: 18.01.2024 10:49

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?