Boligsosial oppfølging

Formålet ved boligsosial oppfølging er at flere skal kunne få bolig, beholde bolig og ha en opplevelse av hjem.

Målgruppen er de som er enten er uten bolig eller står i fare for å miste boligen.

Gjennom "hverdagsveiledning" arbeides det for at den enkelte skal trives med seg selv og oppleve mestring i hverdagen på det praktiske, fysiske og psykososiale plan.

Det kan ytes bistand i forhold til å finne/sette inn boligannonser, reise på visninger, sette opp budsjetter, praktisk bistand i boliger eller andre ting som kan bedre den enkeltes boforhold.

Boligsosial oppfølging ser det som en forutsetning for å få dette til at man har et helhetlig perspektiv på det å bo og leve. Vi er derfor opptatt av aspekter som nettverk, sysselsetting, fritid, helse og trivsel, i tillegg til praktiske gjøremål innen husets fire vegger.

Hva kan du få hjelp til?

  • Søke etter bolig du kan leie
  • Veiledning for ikke å miste boligen du bor i
  • Veiledning og bistand til å mestre å bo
  • Råd, veiledning og bistand praktisk i forhold til kontakt med utleier og visning
  • Være følge- og støtteperson i forhold til å opprette kontakt med andre tjenester
  • Sette opp budsjett og regnskap, kartlegging av innkjøp av nødvendig utstyr, innarbeidelse av rutiner i.f.t husstell, matlagning m.m. 

Vi tilpasser tilbudet etter ditt behov, og har fokus på å finne frem dine ressurser og mestringsmuligheter slik at du skal kunne leve og bo i en meningsfull hverdag. 

Vi skal ikke erstatte eksisterende tilbud i kommunen, men fungere som et positivt sublimerende tilbud som du selv deltar i utformingen av. 

Hvem kan søke?

  • Personer med lovlig opphold i Norge
  • Personer som ikke har et sted å bo, som står i fare for å miste boligen eller som har en bolig som ikke er egnet til å bo i 
  • Personer som trenger hjelp til å skaffe eller beholde bolig

Slik søker du

Du kan søke skriftlig eller muntlig. 

Hvis du vil søke skriftlig, fyller du ut søknadsskjema og leverer eller sender til Nes kommune, boligkontoret, postboks 114, 2151 Årnes. Hvis du har andre tjenester i kommunen, kan du be dem hjelpe deg med å levere en søknad. 

Hvis du vil søke muntlig, kan du ta kontakt med boligkontoret på Årnes og fortelle hva du vil be om hjelp til. 

Søknad om hjelp til å skaffe eller beholde bolig

Søknadsfrist

Du kan søke hele året. 

Publisert: 17.01.2017 10:02:44
Sist endret: 18.01.2024 12:06

Boligkontoret

Mathilde Eriksen Smidt

Spesial konsulent

Publisert: 17.01.2017 10:02:44
Sist endret: 18.01.2024 12:06

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?