Innhold

Her finner du veiledere utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening. Det finnes ulike regler og fremgangsmåter avhengig av hva du skal bygge/oppføre

Viktige hensyn å ta ved planlegging:

Byggetiltakene deles inn i tre hovedkategorier:

 1. Tiltak unntatt søknadsplikt - krever ikke tillatelse fra kommunen
 2. Søknad om tiltak uten ansvarsrett - du som tiltakshaver kan stå ansvarlig for søknad, prosjektering og utførelse
 3. Søknad om tiltak - profesjonelt foretak må stå ansvarlig for søknad, prosjektering og utførelse.

Bruksendring

Hvilke bruksendringer kan du søke om selv og hvilke må søkes om av et ansvarlig foretak?

Bruksendring

Bygg selv - mindre byggearbeid

Som tiltakshaver (tiltakshaver = byggherre / du som skal bygge) er det noen mindre byggearbeider du selv kan søke om og også oppføre, endre eller rive, uten at du trenger å bruke snekker, murer, andre fagpersoner eller ansvarlige foretak.

Bygg selv - mindre byggearbeid

Byggeplaner

Her finner du en oversikt over en del av de vanligste byggearbeidene og hvilke
bestemmelser som gjelder i forhold til om du må søke eller ikke.

Byggeplaner

Dispensasjon

En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl).

Dispensasjon

Driftsbygninger

Begrepet ”driftsbygning” er i denne sammenheng å forstå som et bygg som er nødvendig for den ordinære landbruksdriften av en landbrukseiendom.

Driftsbygninger

Enebolig og fritidsbolig

Hvilke søknadsformer kan du velge?

Enebolig og fritidsbolig

Etablering av familiebarnehage

En familiebarnehage er en liten barnehageenhet som etableres i et private hjem. Den kan være for inntil 10 barn.

Etablering av familiebarnehage

Etablering av ny leilighet

Hvilke søknadsformer kan du velge?

Etablering av ny leilighet i eksisterende bygg

Fasadeendring

Hvilke fasadeendringer er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?

Fasadeendring

Forhåndskonferanse

En forhåndskonferanse er et formalisert møte mellom deg som tiltakshaver (tiltakshaver = byggherre / du som skal bygge) og kommunens saksbehandler.

Forhåndskonferanse

Forstøtningsmur

Hvilke forstøtningsmurer er søknadspliktige og hvilke er unntatt fra søknadsplikt?

Forstøtningsmur

Garasje, bod o.l.

Hvilke garasjer, boder og lignende er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?

Garasje, bod o.l.

Gjerde og levegg

Hvilke gjerder og levegger er søknadspliktige og hvilke er
unntatt fra søknadsplikt?

Gjerde og levegg

Hva må være i orden før bygging uten søknad

Skal du bygge, endre eller rive garasje, uthus, hobbybod eller lignende på inntil 50 m2? Eller bygge et tilbygg på maksimalt 15m2?

Hva må være i orden

Nabovarsel

Hensikten med et nabovarsel er at naboer og gjenboere skal få informasjon på et tidlig tidspunkt og gis mulighet til å ivareta sine interesser.

Nabovarsel - innhold og varslingsmåter

Pipe og ildsted

Hvilke arbeider i forbindelse med piper og ildsteder er unntatt søknadsplikt
og hvilke må du søke om?

Pipe og ildsted

Situasjonsplan

Situasjonsplanen lager du på et situasjonskart som du kjøper av kommunen der du skal bygge.

Situasjonsplan

Skilt og reklame

Hvilke skilt- og reklameinnretninger er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?

Skilt og reklame

Større bygg

Hvilke søknadsformer kan du velge?

Større bygg

Tegninger

Når må du sende inn tegninger?

Tegninger

Tilbygg til bolig

Tilbygg; er en utvidelse som normalt medfører en økning av husets grunnflate, altså
bebygde areal (BYA).

Tilbygg til bolig

 

Veranda, balkong og terrasse

Hvilke verandaer, balkonger og terrasser er unntatt fra søknadsplikt og hvilke er søknadspliktige?

Veranda, balkong og terrasse

Solenergianlegg

Hvilke solenergianlegg er untatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?

Solenergianlegg

Basseng

Hvilke basseng er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?

Basseng

Kjøp av eiendomsinformasjon og kart

Nes kommune selger eiendomsinformasjon, plandata, kart og nabolister mm. Vi har avtaler med to ulike nettbutikker som distribuerer våre data.

Fra kommunen leveres det ut identiske produkter til nettbutikkene, men vareutvalg og priser kan variere noe ut fra hvordan de ulike butikkene presenterer sine produkter.

Lenke til: e-Torg    Lenke til Ambita Infoland: https://infoland.ambita.com/#/

    

 

Begrepsforklaringer

 • Tiltak: Det du skal bygge/gjøre
 • Tiltakshaver: Den som bygger
 • TTUA - tiltak uten ansvarsrett
 • Ansvarlig foretak: Bedrift/firma som planlegger (prosjekterer) og/eller utfører arbeidet
 • Kartutsnitt: Kart over eiendommen som kan skrives ut fra våre kartsider
 • Situasjonskart: Kart fra kommunen over eiendommen med eksisterende godkjent bebyggelse, byggegrenser, vann- og avløpsledninger m.m.
 • Situasjonsplan: Kart med det planlagte tiltaket tegnet inn
 • Opprettelse av eiendom: Skille ut tomt
 • Oppmålingsforretning: Grensepunktene blir merket, nye grenser registreres i eiendomsregisteret og nytt gårds- og bruksnummer tinglyses
 • Veirett: En veirett gir rett til å bruke en vei eller ferdes over en annens eiendom. Veiretten kan inneholde regler om hvordan veien kan brukes, og kan tinglyses på eiendommen veien går over
 • Hevd: Ved hevd kan man få rett til å bruke eiendom som er en annens. For eksempel kan man hevde veirett over en annens eiendom eller rett til båtplass. En kan også hevde eiendomsrett. Det er vilkår for hevd. Det første er bruk over lang tid. Bakgrunnen for bruken er ofte at man har hatt rett til det, for eksempel gjennom en muntlig avtale. Hevdsreglene vil da sikre at man kan fortsette å benytte sin rett, selv om avtalen bare var muntlig

Publisert: 25.01.2017 07:31:24
Sist endret: 16.04.2021 12:13