Innhold

Vannmiljø

Kommunens planer innen vannmiljø står i Hovedplan for vann, avløp og vannmiljø 2016 - 2025

Et viktig arbeid som pågår for å forbedre vannmiljøet er at alle eiendommer som har et dårlig avløpsrenseanlegg oppgraderer dette, se Oppryddingsplan 2016 - 2022.

Vannområder

Vannområde Øyeren (her ligger faktaark om vassdragene i Nes)
Vannområde Hurdalvassdraget/Vorma

Rapporter

Økologisk tilstand Drogga, Rapport LNR. 6091-2010
Økologisk tilstand Dyståa,Rapport LNR. 6211-2011
Økologisk tilstand Fallåa/Uåa, Rapport LNR. 6008-2010
Økologisk tilstand Kampåa, Rapport LNR. 5736-2009
Økologisk tilstand Sagstuåa, Rapport LNR. 6219-2011


Publisert: 07.02.2017 09:01:40
Sist endret: 07.02.2017 09:01