Innhold

Vannmåler

Vannmåleren viser ditt vannforbruk. Alle nye bygg eller bygninger der det gjøres påbygg, må installere vannmåler. Har du spørsmål om vannmåler ta kontakt med kommunalteknisk avdeling.

Krav om vannmåler

Følgende bygg har krav om vannmåler:

  • Nyoppførte bygg med innlagt vann
  • Næringseiendommer
  • Kombinasjonseiendommer (eiendommer med både enheter for næring og privat)
  • Landbruk
  • Anlegg med varig eller midlertidig tilknytning i forbindelse med oppføring av bygg og anlegg.
  • Eiendom med svømmebasseng over 4 m3(også stamper, boblebad ol.)

Installering av vannmåler

Montering av vannmåler bestilles hos et godkjent rørleggerfirma.

For å bestille henting av vannmåleren må enten eier eller rørlegger fylle ut et skjema for bestilling av vannmåler, skjemaet finner du her:

                                                    Skjema for bestilling av vannmåler

Når måleren er klar for henting vil du motta en beskjed om dette til eposten som ble skrevet inn på skjemaet.

Når rørlegger installerer måleren må de fylle ut skjemaene som førlger med vannmåleren ved henting , og sende inn til postmottak@nes.kommune.no, eventuelt pr post til Nes kommune pb. 114, 2151 Årnes.

Måleren må plasseres slik at den måler alt forbruk til eiendommen, eventuelt må det installeres flere målere.(For landbruksbygg må man installere en ekstra måler som trekker i fra avløpsgebyr)

Har du installert vannmåler er det ikke anledning til å gå tilbake til stipulert forbruk.

Priser

Installasjon av vannmåler betaler du selv til rørlegger. Du skal betale årsgebyr for vann ut fra hvor mye vann du bruker. Dersom du er tilknyttet kommunalt avløpsnett, betaler du også årsgebyr for avløp etter målt vannforbruk. Du leier vannmåleren av kommunen og betaler et leiegebyr.

Slik leser du av vannmåleren

Vannmåleren skal leses av en gang i året, i desember. Dette får du varsel om. Vannmåleravlesningen skal du rapportere til kommunen til fristen du har fått oppgitt.

For å være sikker på at kommunaen mottar din avlesning innen fristen, anbefaler vi at du leser av på Nes kommunes hjemmeside, med informasjonen du har motatt pr brev , sms, eller epost.

I tilegg kan det være lurt å lese av måleren jevnlig for egen kontroll. Ta straks kontakt med kommunen dersom måleravlesningen din er unormal. Årsaken kan være en vannlekkasje.

Frist for avlesning av vannmåler er i slutten av november hvert år.

Her kan du lese av vannmåleren din

Utskiftning av vannmåler

Vannmålere eies av kommunen. Du vil få beskjed fra kommunen når det er tid for å skifte måleren, du vil også få en beskrivelse av hvordan dette skal gjøres. Du har ansvar for å følge med vannmåleren og ta kontakt med kommunen dersom du oppdager noe du tror kan være feil.

Når du kjøper bolig med vannmåler

Kommunale eiendomsgebyrer følger eiendommen ved et eierskifte. Sørg for å lese av vannmåler ved eierskifte der det er vannmåler. Megler skal hjelpe med oppgjør mellom tidligere og ny eier.

Flere spørsmål?

Regler for VA finner du her:

                                                  Regler vann og avløp

Se ofte stilte spørsmål om faktura og gebyrer her:

                                                 OSS- kommunale avgifter


Publisert: 29.09.2016 13:44:13
Sist endret: 20.03.2023 12:45