Innhold

Vannmåler

Vannmåleren viser ditt vannforbruk. Alle nye bygg eller bygninger der det gjøres påbygg, må installere vannmåler. Har du spørsmål om vannmåler ta kontakt med kommunalteknisk avdeling.

For eiendommer med bygg for landbruk/dyr, næringseiendommer og private husstander med basseng over 4m3, er det krav om installering av vannmåler.

Installering av vannmåler

 Montering av vannmåler bestilles hos et godkjent rørleggerfirma.

Når dato for montering er avtalt med rørleggerfirmaet, kan vannmåleren hentes hos kommunen i Servicetorget , hvor man fyller ut et bestillingsskjema.  Vannmåleren leier du av kommunen, pris fremgår av gebyrregulativet.

Måleren må plasseres slik at den måler alt forbruk til eiendommen, eventuelt må det installeres flere målere.(For landbruksbygg må man installere en ekstra måler som trekker i fra avløpsgebyr)

Har du installert vannmåler er det ikke anledning til å gå tilbake til stipulert forbruk.

Priser

Installasjon av vannmåler betaler du selv til rørlegger. Du skal betale årsgebyr for vann ut fra hvor mye vann du bruker. Dersom du er tilknyttet kommunalt avløpsnett, betaler du også årsgebyr for avløp etter målt vannforbruk. Du leier vannmåleren av kommunen og betaler et leiegebyr.

Slik leser du av vannmåleren

Vannmåleren skal leses av en gang i året, i desember.Dette får du varsel om. Vannmåleravlesningen skal du rapportere til kommunen til fristen du har fått oppgitt.

I tilegg kan det være lurt å lese av måleren jevnlig for egen kontroll. Ta straks kontakt med kommunen dersom måleravlesningen din er unormal. Årsaken kan være en vannlekkasje.

Frist for avlesning av vannmåler er i desember hvert år.

Her kan du lese av vannmåleren din

Utskiftning av vannmåler

Vannmålere eies av kommunen. Du vil få beskjed fra kommunen når det er tid for å skifte måleren, du vil også få en beskrivelse av hvordan dette skal gjøres. Du har ansvar for å følge med vannmåleren og ta kontakt med kommunen dersom du oppdager noe du tror kan være feil.

Når du kjøper bolig med vannmåler

Kommunale eiendomsgebyrer følger eiendommen ved et eierskifte. Sørg for å lese av vannmåler ved eierskifte der det er vannmåler. Megler skal hjelpe med oppgjør mellom tidligere og ny eier.

Flere spørsmål?

Regler for VA finner du her:

                                                  Regler vann og avløp

Se ofte stilte spørsmål om faktura og gebyrer her:

                                                 OSS- kommunale avgifter


Publisert: 29.09.2016 13:44:13
Sist endret: 22.02.2022 10:51