Innhold

Befolkningsvarsling

Via SMS og talemelding sørger vann- og avløpsenheten for at du får beskjed via telefon eller SMS ved planlagt vedlikehold av ledningsnettet, uventet vannstans eller ved anbefalt koking av vann.

Også i andre situasjoner kan det være aktuelt å benytte systemet for å nå ut til innbyggerne med viktig informasjon.

Varslingen skjer ved at det blir sendt ut SMS til alle mobiltelefoner, og en automatisert talemelding til de kontaktpersonene som kun er registrert med fasttelefon.

Hvordan finner vi deg?

Vi sender varsling til alle som er folkeregistrert på en berørt adresse i Folkeregisteret og henter dine kontaktopplysninger fra Difis kontaktregister. Så lenge du har registrert dine kontaktopplysninger i Difis kontaktregister/Altinn vil du bli varslet. 1) Privatpersoner:

Kontaktinformasjon blir hentet fra Kontakt- og reservasjonsregisteret til Difi. Vi anbefaler deg å legge inn ditt mobiltelefonnummer og din epostadresse i dette felles nasjonale kontaktregisteret. De fleste henvendelser fra det offentlige vil hente kontaktinformasjonen herfra, for eksempel angående selvangivelsen. Oppdatering utføres her.

2) Bedrifter:

Ved varsling av bedrifter blir bedriften som tilhører adressen varslet med bakgrunn i oppføring i Enhetsregisteret. Kontaktdata for bedrifter blir hentet fra Altinn. Bedrifter med flere adresser bør registrere disse som underenhet hos Brønnøysundregistrene. Klikk her for å gjøre dette.

Har du ikke blitt varslet?

1) Er du folkeregistrert på din adresse? Hvis ikke klikk her!
2) Har du oppdatert din elektroniske kontaktinformasjon? Hvis ikke klikk her!

HUSK! Oppdater dine opplysninger og meld alltid flytting til Folkeregisteret.


Publisert: 29.09.2016 13:42:15
Sist endret: 29.09.2016 13:42