Innhold

Vann- og avløpsgebyrer

Vann- og avløpstjenesten finansieres av abonnentene gjennom gebyrer etter selvkostprinsippet. Gebyrene vedtas av kommunestyret årlig. Regler for vann- og avløpstjenesten er beskrevet i kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyrer og annet sentralt og lokalt regelverk.

Oversikt

Oversikt over kommunaltekniske huseiergebyrer og priser for behandling av søknader ligger her.

Her ligger oversikt over behandlingsgebyr for:

  • Utslippstillatelse
  • Oljeholdig avløpsvann og påslippstillatelse
  • Kontroll og tilsyn

Samt kommunaltekniske huseiergebyrer (engangsgebyr for tilknytning, årsgebyr m.m.)


Publisert: 04.11.2016 14:42:44
Sist endret: 04.11.2016 14:43