Innhold

Ofte stilte spørsmål om vann og avløp

Generelt

Hvorfor må jeg knytte meg til offentlig ledning for vann og avløp?

Reglene om tilknytningsplikt er gitt for å sikre forsvarlig tilgang til helsemessig betryggende drikkevann. I tillegg er de gitt for å ivareta hensynet til at den offentlige vannforsyning og avløpstransport blir bygd ut og drevet teknisk og driftsøkonomisk rasjonelt.

Bygninger som ligger på en eiendom hvor offentlig vann- og avløpsledning går...

  • over eiendommen...
  • i veg som støter til eiendommen eller...
  • over nærliggende areal...

...skal etter plan- og bygningslovens § 27-1 annet ledd og 27-2 annet ledd knyttes til de offentlige ledningene. 

Vann

Hvor får jeg vann fra?

Se kart her under vannforsyning. Private drikkevannsbrønner har kommunen ikke oversikt over per 2017. 

Hvorfor er vannet mitt brunt - misfarget?

Misfarget, brunt vann kan dessverre til tider forekomme. Dette har ofte sin årsak i at innvendig rust i eldre vannledningsrør rives løs når det "bråtappes" store mengder med vann. Det er svært viktig (når det oppdages misfarget vann) at kraner skrus opp så nære inntaket i huset som mulig, for å få spylt/tappet ut mest mulig av det brune vannet. La det stå å renne til vannet etterhvert får tilbake normal farge. Blir det ikke bedre over natten, ta kontakt med kommunen, så skal vi hjelpe til med større utspylinger ute på nettet.

Hvorfor er vanntrykket mitt blitt mye dårligere?

Det kan hende at rustpartikler, sandkorn etc. har løsnet fra rørene etter stort vannforbruk (typisk eksempel er hagevanning), spyling/reingjøring av ledningsnett etc. Sjekk egen reduksjonsventil og reingjør silen denne skal ha for å samler opp fremmedelementer i vannet. Skru også av og sjekk at siler ytterst på innvendige kraner er reine. Har du en gammel vannledning inn til huset (lagt før 1970) kan denne være laget av stål/jern. Slike rør gror igjen, og vil med årene slippe igjennom stadig mindre vann. I slike tilfeller må stikkledningen skiftes ut.

Når skal vannmåler leses av?

Frist for avlesning er den 15.12. hvert år. Målerkort sendes ut i månedsskiftet november/desember. Differansen mellom årsavlesningene er det faktiske årsforbruket.

Avløp

Hvorfor lukter det kloakk av sluket mitt?

Sluk og avløp gror igjen med hår og fett over tid. Dette avgir etterhvert lukt hvis disse ikke blir rengjort. Sluk som ikke benyttes så ofte, kan bli tørre (vannet fordamper). Da fungerer ikke disse lenger som noen vannlås, og lukt fra avløpet slipper igjennom. Fyll på med vann i sluket, gjerne tilsatt et par dråper matolje, slik at fordampningsprosessen stopper opp.

Hva er det greit å kaste i toalettet?

Kun tiss, bæsj og toalettpapir hører hjemme i toalettet. Alt annet avfall skal sorteres som restavfall, matavfall eller eventuelt spesialavfall.

Hva er det greit å skylle ned i kjøkkenvasken?

Kun vann, såpevann og lett avskylling av kopper og kar hører hjemme i kjøkkenvasken. Matrester, fett og sauser hører hjemme i matavfallet.

Hvorfor koble ut slamavskilleren?

Slamavskiller er som regel uønsket og unødvendig for bygninger som er tilknyttet offentlig avløpsledning. Det er derfor et godt miljøtiltak å koble ut!

I sjeldne tilfeller kan eiendommer som er tilknyttet kommunalt avløp pålegges å ha slamavskiller. Disse skal ikke kobles ut. Dette skyldes som regel at den kommunale avløpsledningen har lite fall eller er i en slik forfatning at den lett stoppes til. Kommunen vil da avslå søknad om utkobling av slamavskilleren, og overta ansvaret for fremtidige tømminger.

Hvor ofte skal slamavskiller tømmes?

Slamavskiller tømmes områdevis annen hvert år. I partallsår tømmes områdene Auli, Framtun, Fjellfoten, Årnes, Østgård og Udnes. I oddetallsår tømmes Vormsund, Brårud, Jerpestad, Skogbygda og Oppaker.

Gebyrer

Hvordan beregnes vann- og avløpsgebyrene?

Samlet består årsgebyret av et fast abonnementsgebyr (per boenhet) og et variabelt gebyr (mengde m3). Variabelt gebyr stipuleres etter boligens areal dersom det ikke er montert vannmåler. Eks:
1) Uten vannmåler, bolig 120 m2: 120 m2 x faktor 1,5 = 180 m3 x pris per m3.
2) Med vannmåler: forbruk 70 m3 x pris per m3. Vannmåleren leses av den 15.12. hvert år. Differansen mellom avlesningene er det faktiske årsforbruket.

Har du vannmåler fra Nes kommunale vannverk skal du også betale årlig sum for leie.

Vedtatte årsgebyrer finner du her.

Kan jeg få fritak for kommunale avgifter?

Dersom boligen for eksempel ikke er i bruk, er under restaurering eller ikke er beboelig kan du søke fritak for kommunale avgifter. I henhold til lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer kan fritak innvilges dersom vannet til boligen plomberes. Fritaket vil ikke gjelde eiendomsskatt. Ta kontakt med det vannverket du får vann fra og be om plombering. Er du forsynt med vann fra Nes kommunale vannverk vil du bli fakturert for plombering og gjenåpning når vannet blir påsatt. Se kommunale huseiergebyrer her.

Kommunale huseiergebyrer

I lenken under har listet opp de vanligste spørsmålene vi får om fakturaen for kommunale gebyrer. 

Trykk her for ofte stilte spørsmål om kommunale huseiergebyrer


Publisert: 04.11.2016 14:45:29
Sist endret: 10.02.2022 11:18