Innhold

Kart over Nes kommune og Øvre Romerike

Dette kartet er et samarbeid mellom kommunene på Øvre Romerike; Hurdal, Gjerdrum, Eidsvoll, Nannestad, Ullensaker og Nes

Kart over Nes og Øvre Romerike

Nyttige kartlinker finner du her:

Naturbase: En karttjeneste som viser naturbasert info som registrerte naturområder, funnsteder/-områder for arter, vernede områder osv.

Arealis: En karttjeneste for mer vitenskaplige forhold; berggrunn, løsmasser, skred, fredede bygninger, osv. osv.

Norgeskart: En ren karttjeneste for topografiske kart uten annen info enn veger, steder, navn, kirker osv osv

Norge i bilder: En flyfotobase over fedrelandet.

Se Norge: Se Norge er en tjenste for meteorologisk informasjon, snø, vann, vær og klima.

God Tur: Turportal tilrettelagt av Statskog der både samarbeidspartnere og folk flest kan legge inn turbeskrivelser til glede for alle som vil ut på tur

Turkart Akershus: Turkart Akershus er et tilbud til deg som ønsker nye turområder og opplevelser i Akershus Fylke.

Ut.no: Turplanlegger, samarbeid mellom Den Norske Turistforening og NRK

Skog og landskap: Skog og landskap tilbyr forskjellige kart over Norges arealressurser.

Flightradar24: Oversikt over det aller meste av europeisk flytrafikk

Trafikkbeta: Vegvesenets ruteplanlegger

Se eiendom: Kartverkets nettløsning for å vise informasjon fra den nasjonale basen for eiendsomdata, bygninger og adresser - matrikkelen


Publisert: 19.01.2017 12:55:01
Sist endret: 21.02.2023 14:33