Her finner du ulike kanaler for å melde inn feil 

 

 

Riks- og fylkesveg meldes til telefon 175 
Se trafikkmeldinger - Vakttelefon:  920 23 116 (1.10-31.5)

 

Renovasjon: Esval Miljøpark har ansvaret for alle våre aktiviter innenfor avfall og gjenvinning. Meld feil til Esval Miljøpark  
 
Septik/tette avløp: Vakttelefon Kloakk/avløp/renseanlegg: 951 64 300
For ekstratømming kontakt Brd. Stenskjær A/S: 62 97 40 00

Vann - vannlekkasje:

  • Nes kommunale vannverks forsyningsområde ring vakttelefonen: 924 98 048
  • Årnes vannverks forsyningsområde ring, 63 90 90 80.
  • Blaker vannverks forsyningsområde, ring døgnbemannet vakttelefon 909 69 168 / 908 28 195

 

 

 


Publisert: 03.02.2017 23:22
Sist endret: 14.10.2021 13:22