Innhold

Her finner du ulike kanaler for å melde inn feil 

Gatelys

Her kan du melde inn feil på ett eller flere punkter

meld feil: Gatelys

Kommunal veg 

Riks- og fylkesveg meldes til telefon 175
Se trafikkmeldinger
Vakttelefon:  920 23 116 (1.10-31.5)
 
meld feil: Kommunal veg


Renovasjon


Esval Miljøpark KF  har ansvaret for alle våre aktiviter innenfor avfall og gjenvinning. Meld inn evt. feil via lenken.

 
Meld feil: Renovasjon
 

Septik

Vakttelefon Kloakk/avløp/renseanlegg: 951 64 300
For ekstratømming kontakt Brd. Stenskjær A/S: 906 15 429.
Øvrige feil kan meldes via lenken

Meld feil:Septik

Vannlekkasje

Vannlekkasje innen Nes kommunale vannverks forsyningsområde  ring vakttelefonen: 924 98 048
eller innen Årnes vannverks forsyningsområde ringer du: 63 90 90 80.
For andre feil kan du melde dette via lenken

Meld feil: Vannlekkasje

Tette avløp

Vakttelefon: Kloakk/avløp/renseanlegg: 951 64 300

Meld feil: Tette avløp

 


Publisert: 03.02.2017 23:22:39
Sist endret: 03.02.2017 23:22