Trykk på linjene for mer informasjon om hver enkelt varelinje

50000- Grunngebyr renovasjon

Et gebyr pr boenhet på eiendommen. En boenhet kan i tillegg til selve huset f.eks være en leilighet i kjeller eller over garasje. Grunngebyr er knyttet til renovasjon og dekker inn blant annet kostnader til administrasjon i kommunen og Esval, beholdermateriell og bringeordningene. 

Om man deler beholdere (samarbeid) med naboer eller flere hus på samme eiendom vil ikke dette komme frem på fakturaen, men man kan selv sjekke hva slags dunker man har og hva prisen er i gebyrregulativet.

 

50001-Matavfall 140 liter

Er et gebyr for renovasjonsdunken til matavfall. Man kan ha andre størrelser og varenummeret vil da være annerledes. 

Om man deler beholdere (samarbeid) med naboer eller flere hus på samme eiendom vil ikke dette komme frem på fakturaen, men man kan selv sjekke hva slags dunker man har og hva prisen er i gebyrregulativet.

 

50008- Restavfall 140 liter

Er et gebyr for renovasjonsdunken til restavfall. Man kan ha andre størrelser og varenummeret vil da være annerledes. 

Om man deler beholdere (samarbeid) med naboer eller flere hus på samme eiendom vil ikke dette komme frem på fakturaen, men man kan selv sjekke hva slags dunker man har og hva prisen er i gebyrregulativet.

 

50015- Matavfall 140 liter

Er et gebyr for renovasjonsdunken til restavfall. Man kan ha andre størrelser og varenummeret vil da være annerledes.

Om man deler beholdere (samarbeid) med naboer eller flere hus på samme eiendom vil ikke dette komme frem på fakturaen, men man kan selv sjekke hva slags dunker man har og hva prisen er i gebyrregulativet.

50100- Feiegebyr

Feiegebyret er et gebyr pr pipe på eiendommen.

50102-Tilsynsgebyr Brannforebygging

Er et beløp pr boenhet på eiendommen. Dette dekker tilsynsdelen, som er når brannvesenet kommer og sjekker at brannforebyggende tiltak er på plass. Som f.eks brannvarslere og brannslukningsapparater.

50200- Vannmålerleie,

Er et gebyr for leie av måler som kommunen eier. Det er et gebyr pr måler.

50298- Abonnementsgebyr avløp

Dekker inn blant annet kostnader til drift og vedlikehold av kommunalt avløpsnett. Grunngebyret er uavhengig av forbruk og knyttet til kostnader ved at en eiendom er knyttet til kommunalt ledningsnett. Grunngebyr beregnes for alle seksjoner og boenheter på en eiendom. En boenhet kan i tillegg til selve huset f.eks være en leilighet i kjeller eller over garasje.

50301- Avløpsgebyr målt forbruk

Faktureres kun på 1 termin hvert år og er en del av oppgjøret på vannmåleren. Her er antall kubikk du har rapportert inn ved vannmåleravlesningen lagt til. Under gebyrlinjen 50304 – innbetalt avløp blir det du har betalt inn på forskudd (akonto) trukket i fra så du sitter kun igjen med differansen mellom disse.

50304- Minus innbetalt avløp

Her blir avløpsgebyret du betalte inn på forskudd året før trukket i fra på fakturaen.

50307- Akonto avløp

Estimert forbruk av vann for inneværende år. Det estimerte forbruket er satt ut fra registrert forbruk foregående år. Normalt forbruk per person i husstanden er mellom 50 og 75 m3 per år.

50398- Abonnementsgebyr vann

Dekker inn blant annet kostnader til drift og vedlikehold av kommunalt ledningsnett. Grunngebyret er uavhengig av forbruk og knyttet til kostnader ved at en eiendom er knyttet til kommunalt ledningsnett. Grunngebyr beregnes for alle seksjoner og boenheter på en eiendom. En boenhet kan i tillegg til selve huset f.eks være en leilighet i kjeller eller over garasje.

50401- Vanngebyrgebyr målt forbruk

Faktureres kun på 1 termin hvert år og er en del av oppgjøret på vannmåleren. Her er antall kubikk du har rapportert inn ved vannmåleravlesningen lagt til. Under gebyrlinjen 50404 – innbetalt vann blir det du har betalt inn på forskudd (akonto) trukket i fra så du sitter kun igjen med differansen mellom disse.

50404- Minus innbetalt vann

Her blir vanngebyret du betalte inn på forskudd året før trukket i fra på fakturaen.

50407- Akonto vann

Estimert forbruk av vann for inneværende år. Det estimerte forbruket er satt ut fra registrert forbruk foregående år. Normalt forbruk per person i husstanden er mellom 50 og 75 m3 per år.

50900- Eiendomsskatt

Her er eiendomsskatten på din eiendom. Takstgrunnlaget kommer enten fra skatteetatens boligverdi, redusert med kommunens satser, eller etter taksering. Du har motatt et brev om takst og skatt på din eiendom med flere opplysninger

 

Tilslutt kommer mva. Her ser man grunnlaget pr. mva sats, og summen som blir lagt til på på fakturaen.

 

Om du har flere spørsmål om kommunale avgifter, se ofte stilte spørsmål:

                                                                  Ofte stilte spørsmål- kommunale avgifter

                                                                


Publisert: 09.03.2022 10:24:02
Sist endret: 20.01.2023 14:07