Øvre Romerike Brann og redning

Øvre Romerike Brann og redning IKS er et interkommunalt selskap som eies av kommunene i Ullensaker, Eidsvoll, Nannestad, Gjerdrum, Hurdal og Nes.

Øvre Romerike Brann og redning

Feiing

Informasjon om feiing og tilsyn finner du på Øvre Romerike Brann og redning.

Feie-og tilsynsgebyr

Alle boliger og fritidsboliger som har fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, skal ha behovsprøvd feiing og tilsyn med fyringsanlegget. Her legges risikovurdering til grunn for å vurdere behovet for tilsyn og feiing av disse.

Minimumsfrekvensen på fire år fra forebyggende forskriften er fjernet, noe som gir kommunen muligheten til å ha lengre tilsyns- og feiefrekvenser enn fire år. Tilsyns- og feiefrekvens trenger ikke være like.

Feiing/tilsyn av fyringsanlegg
   Pris eks. moms Pris inkl. mva.
Årsgebyr pr. pipeløp, feiing  464 kr 580 kr.
Årsgebyr pr. pipeløp, tilsyn  276 kr  345 kr.
Brannvern:

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver

Relevant nettsteder

Øvre Romerike brann og redning

Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap   

Fyrverkeri

Øvre Romerike Brann og redning administrerer alt som har med salg av fyrverkeri å gjøre, og du kan finne informasjon om dette på deres nettsider:

Informasjon om fyrverkeri - Øvre Romerike Brann og redning

 


Publisert: 28.09.2016 10:08:33
Sist endret: 30.01.2023 19:58