Innhold

Når trenger du utvidelse av alminnelig skjenkebevilling?

Utvidet bevilling for en enkeltanledning kan gis til alle typer arrangement ved et sted som allerede har en alminnelig skjenkebevilling. Alminnelig bevilling for en enkeltanledning kan utvides til å gjelde:

  • et tilleggslokale eller utendørs
  • utvidet åpnings- og skjenketid
  • skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 2 og/eller 3

Pris

Det koster ikke noe å søke om utvidelse av bevilling.

Hvordan søke om utvidelse av skjenkebevilling for én enkelt anledning?

Du må søke senest 14 dager før arrangementet. Ved større arrangementer må du søke ennå tidligere.

Vedlegg som må følge søknad om utvidet skjenkeareal

Hvis arrangementet skal være utendørs må du sende inn en tegning eller skisse over arrangementsområdet og grunneiers tillatelse til å benytte arealet.

For å kunne behandle søknaden så raskt som mulig, trenger vi i tillegg disse opplysningene:

En utfyllende beskrivelse av arrangementet, hva slags arrangement det dreier seg om (konsept), hvor mange deltakere du forventer og opplysninger om eventuelt vakthold under arrangementet. Du må beskrive det utvidede arealet så presist som mulig. Oppgi etasje, navn på lokalet og plasseringen i forhold til eksisterende skjenkearealet du opprinnelig fikk bevilling for. Disse opplysningene gir du i søknadsskjemaet der vi ber om en beskrivelse av arrangementet.

Søk om utvidelse av skjenkebevilling

Søknadsskjema

Hvor lang tid tar det å få svar?

Behandlingstiden er vanligvis to uker fra søknaden er mottatt. Ved større arrangementer kan behandlingstiden bli lengre.

Søknaden må sendes til politiet for uttalelse. Derfor er det viktig at søknaden din inneholder gode opplysninger om stedet og hva slags arrangement dette er.

Lover og regler

Oversikt over lover og regler som gjelder for serverings-, salgs- og skjenkesteder


Publisert: 28.12.2016 10:39:59
Sist endret: 10.05.2023 14:28