Innhold

Når trenger du skjenkebevilling?

Har du serveringsbevilling fra før og ønsker å skjenke alkohol, må du søke om skjenkebevilling.

Hvordan få skjenkebevilling?

Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven for å kunne søke om
skjenkebevilling

Det er krav om uklanderlig vandel i henhold til alkoholloven

Styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling

Styrer og stedfortreder må være over 20 år

Hvordan søke om skjenkebevilling?

Bruk det elektroniske søknadsskjemaet nedenfor. Du vil bli bedt om å laste opp vedlegg
underveis. Søknadsskjemaet kan mellomlagres, slik at du kan gå tilbake til søknaden på
et senere tidspunkt. Det er ikke mulig å sende inn søknaden uten at alle nødvendige vedlegg er lagt ved.

Vedlegg som må følge søknad om skjenkebevilling

 • Firmaattest
 • Bekreftelse på bestått Kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder på stedet
 • Kopi av bevis på gjennomført e-læringsprogram Ansvarlig vertskap for styrer, stedfortreder og andre ansatte
 • Adkomstdokumenter (for eksempel leiekontrakt eller skjøte). Ved fremleie
  må du også sende inn tillatelse til fremleie og fremleiekontrakt.
 • Grunneiers tillatelse til uteservering
 • Tegning av lokalet inne og ute
 • Aksjeselskaper må sende revisorbekreftet aksjeeierbok med eierandeler oppgitt i prosent
 • Opplysninger om bakenforliggende eierforhold, for eksempel eiere bak aksjeselskapet,
  der driftsselskapet er helt eller delvis eid av andre selskaper
 • For båter: Passasjersertifikat for båter med plass til mer enn 12 passasjerer, nasjonalitetsbevis

Vi kan i enkelte tilfeller be om ytterligere dokumentasjon, som for eksempel budsjett og
finansieringsplan.

Søk om skjenkebevilling

Søknadsskjema

Hvor lang tid tar det?

Saksbehandlingstiden er inntil fire måneder fra du har sendt oss alle nødvendige opplysninger og dokumenter.

Søknaden blir sendt på høring til politiet, Kemnerkontoret og Skatteetaten. Behandlingstiden kan bli lengre 
hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis
i søknadsbehandlingen.

Lover og regler

Oversikt over lover og regler som gjelder for serverings-, salgs- og skjenkebevilling.


Publisert: 28.12.2016 10:30:57
Sist endret: 12.11.2020 13:13