Innhold

Når trenger du å søke om skjenkebevilling for arrangementer?

Du må søke om skjenkebevilling hvis:

  • Du leier lokaler, tar betalt for alkohol eller hvis lokalet kun har serveringsbevilling.
  • Du skal servere alkohol i et lukket selskap som for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangementer i firmaer.
  • Du skal ha et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset område

Hvilke krav må du oppfylle

  • Bevillingssøker må være fylt 20 år.
  • Du må oppgi en person som skal være ansvarlig for skjenkingen. Skjenkeansvarlig må være fylt 20 år.

Pris 

Satsene er hjemlet i kapittel 6, paragraf 6-2 i forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv.

For ambulerende bevilling (skjenkebevilling - enkeltanledning): 370 kroner pr. gang.

Ordinært bevillingsgebyr (alminnelig salgs-/skjenkebevillinger) utgjør minimum 1 660 kroner for salg og
5 200 kroner for skjenking pr. år.

Søk om skjenkebevilling - enkeltanledning

Søknadsskjema for en enkeltanledning

Hvor lang tid tar det å få svar

Behandlingstiden er ca 5 uker. Du bør søke i god tid før arrangementet. 

For lukkede arrangementer som bryllup, jubileer og interne arrangementer i firmaer, er behandlingstiden vanligvis fire virkedager.

For arrangementer som er åpne for publikum er behandlingstiden vanligvis åtte virkedager.

Lover og regler

Oversikt over lover og regler for serverings-, salgs- og skjenkesteder


Publisert: 28.12.2016 10:58:58
Sist endret: 28.12.2016 10:58