Innhold

Når trenger du å søke om skjenkebevilling for arrangementer?

Du må søke om skjenkebevilling hvis: 

  • Du leier lokaler, tar betalt for alkohol eller hvis lokalet kun har serveringsbevilling. 

  • Du skal servere alkohol i et lukket selskap som for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangementer i firmaer.Da trenger du enambulerende skjenkebevilling.  

  • Du skal ha et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset område. Da må du søke om skjenkebevilling for en enkelt anledning.  

Ambulerende skjenkebevilling: 

Ambulerende skjenkebevilling gis til lukkede arrangementer der du på forhånd vet hvem som kommer. Eksempler er private jubileum, bryllup og interne jobbfester.Du trenger også ambulerende skjenkebevilling dersom dukjøpermat og drikke via catering til det lukkede arrangementet og cateringselskapet står for alkoholen.  

Du trenger ikke bevilling for private selskaper der du har med alkoholen selv, hvis den som leier ut lokalet ikke har noe med mat og drikke å gjøre. 

I Nes kommune kan det utsendes inntil 5 ambulerende skjenkebevillinger pr dag.  

Skjenkebevilling for en enkelt anledning: 

Skjenkebevilling for en enkelt anledning gis til arrangement som er åpent for publikum i lokaler uten ordinær skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset område.  

Ved større, åpne arrangement innhentes det vandelsopplysninger på styrer og stedfortrederfra politiet samt en politifaglig vurdering av arrangementet 

Vedlegg som må følge søknad 

  • Skisse over skjenkeområdet med redegjørelse for universell utforming, inkludert toalett 

  • Beskrivelse av arrangementet 

  • Ved åpne arrangement må det redegjøres for planlagt vakthold  

Hvilke krav må du oppfylle

  • Bevillingssøker må være fylt 20 år.
  • Du må oppgi en person som skal være ansvarlig for skjenkingen. Skjenkeansvarlig må være fylt 20 år.

Pris 

Bevillingsgebyr salg og skjenking av alkohol samt tilsynsavgift tobakksalg

Årlig bevillingsgebyr i Nes kommune følger satsene fastsatt i forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholforskriften) § 6-2 og forskrift om serverings-, salgs- og skjenkesteder Nes kommune, Viken § 10. 

Søk om skjenkebevilling - enkeltanledning

Søknadsskjema for en enkeltanledning

Hvor lang tid tar det å få svar

Behandlingstiden er ca 5 uker. Du bør søke i god tid før arrangementet. 

For lukkede arrangementer som bryllup, jubileer og interne arrangementer i firmaer, er behandlingstiden vanligvis fire virkedager.

For arrangementer som er åpne for publikum er behandlingstiden vanligvis åtte virkedager.

Lover og regler

Oversikt over lover og regler for serverings-, salgs- og skjenkesteder


Publisert: 28.12.2016 10:58:58
Sist endret: 28.09.2022 15:26