Innhold

Når trenger du salgsbevilling?

Butikker som skal selge alkohol må søke om salgsbevilling. Salgsbevilling gjelder for alkoholholdig drikke med høyst 4,7 volumprosent alkohol.

Gårder som skal selge egenprodusert alkohol i sitt gårdsutsalg må også søke om utvidet salgsbevilling. Dette kan søkes om når man fra før av har kommunal salgsbevilling eller statlig tilvirkningsbevilling. Utvidelse av salgsbevillingen gjelder for alkoholholdig drikke med høyst 22 volumprosent alkohol.

Bensinstasjoner, storkiosker og kiosker kan ikke få salgsbevilling.

Hvordan få salgsbevilling?

Bevillingen gis til personen eller selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av butikken eller utsalget.

I søknaden må du gi opplysninger om stedet, eierforhold og hvem som skal være styrer og stedfortreder.

Hvordan søke om salgsbevilling?

Bruk det elektroniske søknadsskjemaet nedenfor. Du vil bli bedt om å laste opp vedlegg underveis. Søknadsskjema kan mellomlagres slik at du kan gå tilbake til søknaden på et senere tidspunkt. Det er ikke mulig å sende inn søknaden uten at alle nødvendige vedlegg er lagt ved.

Vedlegg som må følge søknad om salgsbevilling

  • Firmaattest
  • Aksjeselskaper må sende inn aksjeeierbok med revisors bekreftelse på eierforholdene i virksomheten
  • Opplysninger om eventuelle bakenforeliggende eierforhold
  • Adkomstdokumenter (leiekontrakt, skjøte, franchiseavtale ol.)
  • Bekreftelse på at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven

Krav til salgsbevilling for gårdssalg

  • Produktet må ikke være omfattet av EØS-avtalen. Se liste over produkter som er tillatt: Tollposisjon 22.06 i Tolltariffen
  • Tilvirkningen må skje ved salgsstedet og minst en tredjedel av innsatsvarene må være egenproduserte
  • Salget vil utgjøre en del av stedets helhetlige karakter og salgstilbud
  • Maksimalt salg per år kan ikke overstige 15.000 liter

Søk om salgsbevilling

Søknadsskjema - salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1

Søknadsskjema - utvidet salgsbevilling for gårdssalg

Hvor lang tid tar det?

Saksbehandlingstiden er inntil fire måneder fra du har sendt oss alle nødvendige opplysninger og dokumenter. 

Søknaden blir sendt på høring til politiet og Skatteetaten. Behandlingstiden kan bli lengrehvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

 

Lover og regler

Oversikt over lover og regler som gjelder for serverings-, salgs- og skjenkesteder.


Publisert: 28.12.2016 09:59:52
Sist endret: 28.09.2022 15:15