Innhold

Registrering i Tobakkssalgsregisteret

Alle som selger tobakksvarer må registrere seg i Tobakkssalgsregisteret til Helsedirektoratet. Det gjelder også de som selger e-sigaretter, gjenoppfyllingsbeholdere, urtebaserte røykeprodukter og andre tobakkssurrogater. 

Her finner du Tobakkssalgsregisteret og mer informasjon

Ved salgsslutt må salgsstedet avregistrere seg fra Tobakkssalgsregisteret.

 

Tobakkstilsyn

På oppdrag fra kommunen kontrollerer selskapet Trygg 24 alle steder som selger tobakksvarer til forbrukere i Nes kommune. Alle steder skal kontrolleres minst én gang i året.

Vi kontrollerer blant annet:

  • At varene er kjøpt fra en registrert grossist
  • At tobakksvarer ikke selges til personer under 18 år
  • At salgsstedet har en internkontroll som er tilpasset det enkelte salgssted
  • At det ikke reklameres for tobakksvarer
  • At tobakksvarer- og tobakksutstyr er oppbevart slik at det ikke er synlig for kunder
  • At tobakksvarene er lovlige

 

Sanksjoner ved brudd        

Ved brudd på tobakksskadeloven, kan følgende reaksjoner benyttes:

  • Pålegg om retting
  • Tvangsmulkt
  • Salgsforbud i en periode

 

Tilsynsavgift

Alle faste salgssteder i Nes kommune må betale en årlig tilsynsavgift, som fastsettes av kommunestyret med hjemmel i statlig forskrift. Kommunestyret i Nes har bestemt at det ikke skal kreves avgift fra midlertidige salgssteder i Nes.

For 2021 er avgiften på kr. 4800. Satsen kan bli regulert årlig, neste justering kan ventes i januar 2022. Salgsstedene som er registrert mottar en faktura av kommunen.

Lover og regler

Tobakksskadeloven

Tobakkssalgsforskriften


Publisert: 27.08.2020 15:26:54
Sist endret: 31.05.2021 08:56