Innhold

Bevillingsgebyr

Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling må hvert år betale et bevillingsgebyr til kommunen. Størrelsen på gebyret avhenger av hvor mye alkohol som selges. Opplysninger om alkoholsalget skal du oppgi til kommunen i omsetningsoppgaven.

Bevillingsgebyret utgjør per år minimum kr 1740 for dagligvarehandel og minimum kr 5400 for skjenkesteder (satser fra 1.1.2021). Satsene for bevillingsgebyr reguleres i alkoholforskriften.

Bevillingsgebyr for salg- eller skjenkebevilling for én enkelt anledning er kr 400.

Ordinær salgs- og skjenkebevilling

Bevillingshavere som har flere bevillinger må sende inn en omsetningsoppgave for hvert enkelt salgs- eller skjenkested. Oppgaven fylles ut av styreleder eller av daglig leder i selskapet, eventuelt av en person med fullmakt.

 • Ny virksomhet:
  Hvis stedet har ny bevilling med drift fra dette året, skal du kun oppgi forventet omsetning. Det er ikke nødvendig med revisorbekreftelse.

 • Opphør eller salg av virksomheten:
  Bevillingsgebyret løper helt til bevillingen blir sagt opp. Hvis salgs- eller skjenkestedet opphører eller selges, skal omsetningsoppgaven sendes inn så snart endelige omsetningstall er klare. Hvis omsetningsoppgaven mangler ved opphør av salgs- eller skjenkebevillingen, foretar Næringsetaten en skjønnsmessig beregning av bevillingsgebyret. 

 • Drift på tidligere eiers bevilling:
  Hvis du har overtatt et sted med salgs- eller skjenkebevilling, må du sende oss omsetningsoppgaven innen 14 dager etter at du har sendt søknad om ny bevilling.

Vedlegg som må følge omsetningsoppgaven

 • Revisor/regnskapsførers bekreftelse på faktisk omsetning
 • Bekreftelse/omsetningsoppgave fra leverandør(er)

Frist for innsending av omsetningsoppgave

Frist for innsending av omsetningsoppgave for bevillingshavere er 1. mars hvert år.

Send inn omsetningsoppgave

Omsetningsoppgave for salgsbevilling

Omsetningsoppgave for skjenkebevilling

Hva skjer hvis du ikke leverer omsetningsoppgave eller betaler bevillingsgebyr?

Hvis du ikke leverer omsetningsoppgaven innen fastsatt frist, får du tildelt to prikker. Hvis du ikke betaler bevillingsgebyret innen fastsatt frist får du ytterligere to prikker. Om du får tolv prikker eller flere i løpet av to år, vil vi inndra salgs- eller skjenkebevillingen i minimum én uke.

 

Les mer om prikktildelingssystemet her


Publisert: 25.01.2017 07:37:25
Sist endret: 28.05.2021 11:03