Innhold

Etablererprøven

Hvem kan ta prøven?

Alle som ønsker det kan ta etablererprøven. Den som skal være daglig leder på et serveringssted, og servere mat og alkoholfri drikke, må ha bestått etablererprøven.

Hva er pensum?

Boken "Læremateriell - Etablererprøven for serveringsvirksomheter" er pensum. Læreboken og testmateriell kan kjøpes hos VINN.

Hva koster det?

Det koster 400 kroner. Avgiften betales på Servicetorget på rådhuset før man tar prøven.

Hvor tar du prøven?

På Servicetorget i Nes rådhus, Rådhusgata 5, 2150 Årnes. Du kan også ta prøven i andre kommuner.

Hvor mange ganger kan du ta prøven?

Du kan ta prøven på nytt helt til du består. Det koster 400 kroner per prøveforsøk.

Kunnskapsprøvene

Det er to typer kunnskapsprøve, en for salgsbevilling i butikk og en for skjenkebevilling på restaurant/bar/pub.

Hvem kan ta prøvene?

Alle som ønsker det kan ta kunnskapsprøvene. Den som søker om å bli godkjent som styrer eller stedfortreder på steder med salgs- eller skjenkebevilling må ha bestått prøven. For å bli godkjent som styrer eller stedfortreder på et sted med skjenkebevilling må du ha fylt 20 år.

Hva er pensum?

  • Pensum for salgsbevilling: Kunnskap om alkohollovens kapitler 1,3,7,8 og 9 med forskrifter.
  • Pensum for skjenkebevilling: Kunnskap om alkohollovens kapitler 1, 4, 5, 7, 8 og 9 med forskrifter.

Boken "Kunnskapsprøven i alkoholloven" inneholder det du trenger å vite før du gjennomfører kunnskapsprøven i alkoholloven for salgsbevilling og for skjenkebevilling. Læreboken og testmateriell kan kjøpes hos VINN.

Hva koster det?

Det koster 400 kroner. Avgiften betales på Servicetorget på rådhuset før man tar prøven.

Hvor tar du prøvene?

På Servicetorget i Nes rådhus, Rådhusgata 5, 2150 Årnes. Du kan også ta prøvene i andre kommuner.

Hvor mange ganger kan du ta prøvene?

Du kan ta prøven på nytt helt til du består. Det koster 400 kroner per prøveforsøk.

E-læringsprogram Ansvarlig vertskap

En sentral del av ansvarlig alkoholhåndtering er at de ansatte på skjenkesteder får opplæring i alkoholloven og situasjonshåndtering. Helsedirektoratet og Kompetansesenteret for rus Øst har utviklet e-læringsprogrammet Ansvarlig vertskap. Dette kurset gir en innføring i aktuelle bestemmelser i alkoholloven og kunnskap om alkoholens virkning på kroppen. Nes kommune mener at dette e-læringsprogrammet gir skjenkestedene enda mer kunnskap og kompetanse om sitt ansvar og sine plikter. Kurset er derfor et tilleggskrav til skjenkesteder i kommunen.

Hvem kan ta e-læringsprogrammet?

Alle som ønsker det kan ta e-læringsprogrammet. Det er satt som vilkår for å få skjenkebevilling i Nes kommune at styrer, stedfortreder og andre ansatte på skjenkesteder må ha gjennomført e-læringsprogrammet Ansvarlig vertskap.

Hvordan tar du e-læringsprogrammet?

Kurset kan tas på mobil, nettbrett eller PC og består av seks leksjoner og en avsluttende prøve. Ved bestått prøve får man kursbevis. Kurset kan tas på norsk og engelsk.

Gå inn på kursportalen nedenfor og registrer deg som ny bruker. 

Ansvarlig vertskap - kursportal

Hva koster det?

Det koster 300 kroner. Det kan inngås firmaavtale hvis det er mere enn 4 personer som skal ta kurset. Prisen vil da være 200 kroner per person. Betaling gjøres i portalen.


Publisert: 28.12.2016 10:03:02
Sist endret: 10.05.2021 12:01