Innhold

Endringer i driften som får betydning for bevillingen

Hvis du har en bevilling og vil gjøre endringer i driften, må du snarest søke kommunen om dette. Du kan ikke endre driften før kommunen har fattet vedtak om endring.

Hvis du endrer selskapsform (for eksempel fra ENK til AS eller fra NUF til AS) regnes det ikke som en
endring. Da må du søke om ny serverings-, salgs- eller skjenkebevilling her.

Du må søke endring hvis:

Du utvider arealet inne eller ute
 • For serveringsbevilling:
  • Da må du legge ved en beskrivelse av arealet.
 • For serverings- og skjenkebevilling:
  • Da må du legge ved plantegning og adkomstdokumenter, for eksempel leiekontrakt eller skjøte. Ved fremleie må du også legge ved tillatelse til fremleie og fremleiekontrakt.
 • For salgsbevilling:
  • Da må du legge ved beskrivelse av arealet og adkomstdokumenter, for eksempel leiekontrakt eller skjøte. Ved fremleie må du legge ved tillatelse til fremleie og fremleiekontrakt
Du har bevilling inne, og søker om uteservering
 • For serveringsbevilling:
  • Da må du legge ved beskrivelse av arealet
 • For serverings- og skjenkebevilling:
  • Da må du legge ved plantegning og adkomstdokumenter
Du ønsker utvidet tid inne og ute

Utvidet tid betyr åpningstid for et serveringssted som ikke skjenker alkohol. For et sted som skjenker alkohol betyr det både åpnings- og skjenketid. Skjenkingen skal alltid slutte en halvtime før stedet stenger, slik at gjestene får drukket ut. Utvidet tid kan gjelde inne, ute eller både inne og ute.

 • Det er ingen krav til dokumentasjon.
Du ønsker å importere til egen virksomhet
 • Ingen krav til dokumentasjon.
Du ønsker å brygge og skjenke øl i egne lokaler
 • Da må du legge ved konseptbeskrivelse.
Stedet har fått ny daglig leder/styrer for en serveringsbevilling
 • Da må du legge ved dokumentasjon på at ny daglig leder/styrer har bestått etablererprøven.
Stedet har fått ny styrer
 • For serverings- og skjenkebevilling:
  • Da må du legge ved bekreftelse på at ny styrer har bestått etablererprøven og kunnskapsprøven.
 • For salgsbevilling:
  • Da må du legge ved bekreftelse på at ny styrer har bestått kunnskapsprøven.
Stedet har fått ny stedfortreder
 • For serverings- og skjenkebevilling:
  • Da må du legge ved bekreftelse på at ny stedfortreder har bestått kunnskapsprøven.
 • For salgsbevilling: Da må du legge ved bekreftelse på at ny stedfortreder har bestått kunnskapsprøven.
Driftsselskapet har fått ny styreleder
Driftsselskapet fått ny daglig leder
Det er foretatt endringer i eierandeler
 • Da må du sende inn aksjeeierbok, der revisor bekrefter eierskapsandelene.

Søk om endring av eksisterende bevilling 

Du må fylle inn og sende inn skjemaet: Melding om endring av eksisterende bevilling 


Publisert: 28.12.2016 16:36:35
Sist endret: 10.05.2023 14:15