Innhold

Salgsbevilling

Butikker som skal selge alkohol, må søke om salgsbevilling.

Gårder som skal selge egenprodusert alkohol fra gårdsutsalg må også søke om salgsbevilling.

Mer om salgsbevilling

Serveringsbevilling

Kafeer, kantiner, gatekjøkken og andre som skal servere mat og alkoholfri drikke må søke om serveringsbevilling.

Mer om serveringsbevilling

Skjenkebevilling

For steder som har serveringsbevilling fra før og ønsker å servere alkohol i tillegg.

Mer om skjenkebevilling

Serverings- og skjenkebevilling

For restauranter, hoteller, puber og barer som skal servere mat og/eller alkohol.

Mer om serverings- og skjenkebevilling

Skjenkebevilling for åpent og lukket arrangement

Skjenkebevilling for én bestemt anledning. Alle typer arrangementer.

Mer om skjenkebevilling for åpent og lukket arrangement

Endring av eksisterende bevilling

Skal du gjøre endringer i driften (åpningstider, uteservering, ny  styrer, endringer i eierandel osv.) må du søke om dette.

Mer om endring av eksisterende bevilling

Utvidelse av skjenkebevilling for én enkelt anledning

For alle typer arrangementer ved et sted som allerede har skjenkebevilling. Bevillingen kan utvides til å gjelde uteservering og forlenget åpnings- og skjenketid.

Mer om utvidelse av skjenkebevilling for én enkelt anledning

Eierskifte og drift i overgangsperioden på tidligere eiers bevilling

Har du overtatt et serverings-, salgs eller skjenkested må du snarest melde fra om dette.

Mer om eierskifte og drift i overgangsperioden på tidligere eiers bevilling

Salg av tobakk

Alle som selger tobakksvarer må registrere seg i Tobakkssalgsregisteret til Helsedirektoratet. Det gjelder også de som selger e-sigaretter, gjenoppfyllingsbeholdere, urtebaserte røykeprodukter og andre tobakkssurrogater.

Mer om salg av tobakk

Omsetningsoppgave og bevillingsgebyr

Lever omsetningsoppgave

Mer om omsetningsoppgave og bevillingsgebyr

Kontroll av serverings-, salgs- og skjenkesteder

Konsekvenser ved brudd på regelverket og kontroller

Mer om kontroll av serverings-, salgs- og skjenkesteder

Regelverk for serverings-, salgs- og skjenkesteder

Viktig informasjon for god drift.

Mer om regelverk


Publisert: 29.12.2016 22:18:09
Sist endret: 10.05.2023 13:42