Tabellen nedenfor viser innkomne høringsuttalelser og arealinnspill slik de er innsendt. .

Innspill og merknader vil ikke besvares direkte, men vil kommenteres og tas stilling til i tilknytning til politisk behandling.

  Avsender Hoveddokument Vedlegg
  Høringsuttalelser    
1 Statsforvalteren i Oslo og Viken 20.08.2021  
2 Viken Fylkeskommune 20.08.2021  
3 Staten Vegvesen 02.09.2021  
4 NVE 09.07.2021   
5 Direktoratet for mineralforvaltning 20.08.2021  
6 Bane NOR 07.07.2021  
7 Mattilsynet 19.08.2021  
8 Ruter 16.07.2021  
9 Elvia AS 30.07.2021  
10 FNF Akershus 26.08.2021  
11 Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 01.09.2021  
12 Naturvernforbundet i Nes 16.08.2021  
13 Skogbygda Vel 17.08.2021  
14 Årnes Vel 20.08.2021  
15 Fenstad Vel 20.08.2021  
16 Nes Landbrukslag 19.08.2021  
17 Vestre Nes Arbeiderlag 20.08.2021  
18 Kulturminnebøndene 20.08.2021  
19 Nes MDG 20.08.2021  
20 Gro Westerhagen Ilseng 04.07.2021  
21 Rune Korsvoll 20.07.2021  
22 Svenn Orskaug 29.07.2021  
23 Svenn Orskaug 29.07.2021  
24 Erik Mitseim 29.07.2021  
25 Jon Anders Rønaas 12.08.2021  
26 Liv Tove Thorgersen 17.08.2021  
27 Lise Kristensen 17.08.2021  
28 Bernt Kirkebø 18.08.2021  
29 Pål Corneliussen 19.08.2021  
30 Line Ramstad 19.08.2021  
31 Finn Magne Rønningen 19.08.2021  
32 Bo Zhou 19.08.2021  
33 Carl Peter Kirkebø  20.08.2021  
34 Marcus Wiederstrøm  20.08.2021  
35 Thays Kopelvski 20.08.2021  
36 Anne Britt Holter 20.08.2021   
37 Lars Terje Hellum 20.08.2021  
38 Kompakthus AS 10.09.2021  
39 Rødt Nes, Nes SV, Nes MDG, Nes Venstre 12.08.2021  
  Arealinnspill    
1 Per Ole Stensrud 20.07.2021  
2  Morten Bodding  22.07.2021 Kart
3 Morten Bodding 22.07.2021 Kart
4 Morten Bodding, på vegne av grunneiere av gnr 179/18 22.07.2021 Kart
5 Wenche Manneråk m.fl.  29.07.2021  Kart
6 Sissel og Anders Brøtherfallet-Myrvold  03.08.2021  Kart 

Markslag

7 Anders Brøtherfallet-Myrvold 03.08.2021

Kart 

Markslag

8 Redd Elvemøtet 08.08.2021

Kartutsnitt

9 Bjørn O. Dystland 11.08.2021

Kart

10 Jon Anders Rønaas  12.08.2021  Kart
11 Archimatika Norge AS v/ Kristian Ødegaard på vegne av grunneier gnr 65/1  13.08.2021  
12  Lise Kristensen  14.08.2021  
13 Christian Kvernsveen  16.08.2021

Kart

14 Arne Torgeir Vestvold  17.08.2021  Kart
15 Ronny Sørensen pva. grunneier av gbnr. 114/14/0  17.08.2021  Kart 

Prosjektbeskrivelse

16 Gunnar Weng 17.08.2021

Kart

17 Elin Gruehagen pva. grunneier av 172/10  18.08.2021  Kart
18 Lars Bugge og Arno Berg  18.08.2021 Gjentatt innspilll fra 2013

Kartskisse

Oversendelsesmail

19 Vorma Økonomi og regnskap SA pva. grunneier av gbnr. 146/8  19.08.2021

 

Oversendelsesmail

Kart

Kart NIBO

Kart hele eiendommen

20  Akershus Energi  19.08.2021  
21 Cecilie Rolstad Denby  19.08.2021   Notat m/kart
22

Paal Mogens Furuseth

Paal Mogens Furuseth pva. grunneier av gbnr. 33/4

 19.08.2021  19.08.2021  Kart Kart
23 Paal Mogens Furuseth pva. grunneier av gbnr. 30/1 og 30/6  19.08.2021

Kart

24 Paal Mogens Furuseth pva. grunneiere av 182/1  19.08.2021

 Kart

25 HF Anlegg og skog AS pva. grunneier av gbnr. 203/11 og 203/10  19.08.2021  Situasjonskart

Oversiktskart

Tverrprofiler

26 Norsk Bygningsrådgivning AS pva. grunneier av gbnr. 22/1 19.08.2021

 Kart

 Supplerende opplysninger

 

27 Thomas Munkelien 20.08.2021

Designrapport skatepark Årnes brygge

28 Rambøll AS pva. Gunnar Holth Grusforretning AS  19.08.2021

Oversendelsesmail

Innspillsnotat

Kart

29 Asplan Viak AS pva. grunneiere gbnr. 78/24 20.08.2021  

Innspillsnotat

Kart

30  Håvard Lunder  20.08.2021 Innspillsnotat

Geoteknikk

Landskapsplan

Drenering og terrengsnitt

Dispensasjon

Kartutsnitt

31  I-Bolig Eiendom AS  20.08.2021  Kartutsnitt
32 Hebergåsen Utvikling (under etablering)  20.08.2021  Kart
33  Tone Høglien  20.08.2021  Kart
34  Arne Jonny Søgård  20.08.2021  Kart
35 Paal Mogens Furuseth  20.08.2021  Illustrasjon
36 Mona Søgård Heglum  09.09.2021  
37 Mona Søgård Heglum  12.09.2021  
38 Østre Udnes Misjonsforening  20.08.2021  Kart
39  Eva Huserbråten  20.08.2021  Kart
40  Eva Huserbråten  20.08.2021  Kart
41 Kristian Ødegaard pva. grunneier av gbnr 65/6 m.fl. 20.08.2021  
42  Ole Magnus Røed  20.08.2021  
43 Udnes Bofellesskap AS  23.08.2021 Notat

Kart

44 Vidar Nordby pva. hjemmelshavere av gbnr 164/12  24.08.2021 Planforslag

Kart

45 Udnes Bofellesskap AS  31.08.2021  Notat

Kart

46 Morten Johan Landmark  06.09.2021 Ettersendelse av dokumentasjon

Kart

Forslag til ny veg

47  Fenstad fotballklubb  07.09.21  Arealinnspill

Kart

Ortofoto

48 Advokatfirmaet Bjørge Skaaraas pva. grunneiere gbnr. 194/18  07.09.2021  
49  Obos Block Watne  07.09.2021  
50  Lars Kjuus  08.09.2021  Kart
51 Lars Kjuus 08.09.2021 Kart
52 Erland Modal AS pva. grunneier gbnr. 167/21 09.09.2021 Kart
53 Erland Modal AS pva. grunneier gbnr. 220/13 09.09.2021  Kart
54 Ola Valen-Sendstad  09.09.2021  
55 Wenche Andrea Manneråk 20.08.2021  Kart
56 Søndre Løken Utvikling  10.09.2021 Kart
57 Jan Erland Tønnesen 10.09.2021 Kart
58 Carl Peter Kirkebø 10.09.2021 Kart
59 Carl Peter Kirkebø 10.09.2021 Kart
60 Jan Bråthen 10.09.2021 Kart
61 Norconsult AS pva. grunneiere gbnr. 50/1 og 2, 45/1 og 2 10.09.2021

Kart Greni

Kart Nordby

Møtereferat

62 Marit Manneråk Søgård  20.08.2021  Kart
63 Jan Aleksandersen Eldre innspill fra 25.09.2020  

Publisert: 11.08.2021 09:35:06
Sist endret: 22.01.2023 19:19