Innhold

Rulleringen av kommuneplanen gjennomføres på grunnlag av gjeldende planstrategi for Nes kommune, vedtatt av kommunestyret 22.09.20. Hensikten med arbeidet er å sikre at kommuneplanen blir et funksjonelt og tydelig styringsverktøy i årene fremover. Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel skal rulleres parallelt.

Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram

Forslag til planprogram med andre relevante dokumenter finner du i lenkene under:

Elektronisk skjema for arealinnspill    Skjema for arealinnspill (nedlastbart i Word)

Generelle høringsinnspill til planprogrammet (elektronisk skjema)

Hva er planprogram? 

Planprogram er en ”oppskrift” eller ”plan” for planleggingen - både på innhold og prosess. 

For spørsmål, kontakt planrådgiver Maria Rundén maria.runden@nes.kommune.no

Annen relevant informasjon 

 


Publisert: 14.06.2021 12:08:11
Sist endret: 01.07.2021 22:14