Innhold

Nes kommunestyre vedtok 17.juni 2014 rutine for varsling av kritikkverdige forhold. Rutinen er endret etter lovendring pr. 1. juli 2017.

Informasjon om hvordan og til hvem man varsler finnes i rutinen.

Rutine for varsling av kritikkverdige forhold

Nes kommune ønsker at alle ansatte skal varsle om kritikkverdige forhold som de blir kjent med. Alle innbyggere, leverandører, kunder og samarbeidspartnere skal også kunne varsle om kritikkverdige forhold som berører kommunen.


Publisert: 01.02.2019 13:33:29
Sist endret: 30.10.2020 15:11