Innhold

Gebyrregulativ 2023

Det er prisene som står i vedtatt gebyrregulativ som er gjeldende.

Egenandeler og priser for barnehagene og SFO

Egenandeler og priser for helse- og omsorgstjenester

Gebyrregulativ byggesaker

Retten til å kreve gebyr er fastsatt i plan og bygningsloven (PBL) § 33‑1. 

Gebyrregulativ byggesaker

Gebyrregulativ plansaker

Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven § 33-1

Gebyrregulativ plansaker

Kommunaltekniske avgifter

Kommunaltekniske avgifter

Dette omfattar blant annet gebyr for vann og avløp, renovasjon og feiing 

  

Bevillingsgebyr

Bevillingsgebyr salg og skjenking av alkohol samt tilsynsavgift tobakksalg

Årlig bevillingsgebyr i Nes kommune følger satsene fastsatt i forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholforskriften) § 6-2 og forskrift om serverings-, salgs- og skjenkesteder Nes kommune, Viken § 10. 

Kulturskolen

Priser for Kulturskolen

Oversikt over aktiviteter og priser

Kino

Nes svømmehall

Kommunale vielser 

Pris kommunale vielser (borgelig)


Vielser som er gebyrbelagt må avbestilles innen 24 timer før vielsen, ellers påløper gebyret. 

Her kan dere ta kontakt med Kanmer for å booke Lillerommen

Utleie av Nes kirkeruiner er sesongbetont, og er mulig i perioden 1. mai til 1. oktober.
Ta kontakt her for å spørre om tilgjengelighet og booke Nes kirkeruiner


Publisert: 24.11.2016 10:50:00
Sist endret: 26.04.2023 10:07