For å gjennomføre et godt valg er vi avhengig av å ha tilstrekkelig med valgmedarbeidere som kan bistå som stemmemottakere i valglokalene, både på valgdagene og i forhåndsstemmeperioden. 

Krav:

  • Du må ha datakunnskaper
  • Ha bank-ID for å kunne logge på i valgsystemet EVA
  • Kunne delta på opplæring i august. 
  • Kunne jobbe på en eller begge valgdagene (10. og 11. september) og gjerne også i forhåndsstemmeperioden (10. august - 9. september)
  • Du kan ikke være listekandidat i Nes kommune

Arbeidsoppgaver:

  • veilede velgerne i lokalet
  • holde orden i valglokalet
  • registrere velgerne i nasjonalt valgsystem EVA

Du får opplæring og timelønn.

Mer informasjon:

Arbeidstid:
Det vil være mulighet å stille seg tilgjengelig for å jobbe en eller begge valgdager, men også forhåndsstemmeperioden. Du kan oppgi om du kan jobbe en eller begge valgdager og om du eventuelt kan jobbe i hele eller deler av forhåndsstemmeperioden. 

Arbeidsoppgaver:
Som valgmedarbeider bidrar du til at valget foregår i rolige og trygge omgivelser, fyller på med stemmesedler og veileder velgeren slik at valget blir korrekt gjennomført. Valgmedarbeideren kan også bli tildelt rolle som stemmemottaker, som tar imot og stempler stemmesedler og kontrollerer at velgeren er innført i det elektroniske manntallet. 

Lønn:
Som valgmedarbeider ansettes du på en midlertidig kontrakt og mottar timelønn etter førte timelister. Timelønnen er satt til kr 199,95,-. 

Bevertning:
Det er enkel servering begge dager inkludert drikke og frukt. Eventuelle allergier må oppgis i forkant.

Kontakt:                                                                                                                                                                                                                                                     Dersom du er interessert i å bidra som valgmedarbeider kan du ta kontakt med oss på e-post: valg@nes.kommune.no. 

Skriv gjerne en kort introduksjon om deg selv, hva du er tilgjengelig for og om du har erfaring med valg tidligere. 


Publisert: 17.03.2023 14:06:01
Sist endret: 10.05.2023 14:57