Fotograf: Tore Fjeld

Valgdagene i Nes er søndag 10. september og mandag 11. september 2023. 

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg velges representanter til kommunestyrer og fylkesting i Norge. Valgene avholdes hvert fjerde år.

Hvem kan stemme?

Du har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 dersom du oppfyller ett av disse kravene:

  • Du er norsk statsborger, har fylt 18 år innen utgangen av 2023, og er - eller har vært - registrert bosatt i Norge. 
  • Du er statsborger i andre nordiske land (det vil si Danmark, Island, Finland eller Sverige), har fylt 18 år innen utgangen av 2023, og har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.
  • Du er øvrig utenlandsk statsborger, har fylt 18 år innen utgangen av 2023, og har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen 11. september. 

Manntall

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett i en kommune. Du registreres automatisk i manntallet i den kommunen du er folkeregistret som bosatt i den 30. juni i valgåret. Hvis du har flyttet, og ønsker stemmerett i den nye kommunen, må du derfor melde flytting til folkeregisteret innen 30. juni. Flytter du etter 30. juni har du stemmerett i kommunen du flytter fra. 

Bor du i utlandet?

Er du bosatt i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, føres du automatisk inn i manntallet i kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge. Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet.

Mer informasjon: https://www.valg.no/for-velgere/kommunestyre--og-fylkestingsvalget-2023/stemme-fra-utlandet/soke-om-innforing-i-manntallet/

Hvor kan du stemme

På valgdagene skal du stemme i den valgkretsen du tilhører. Hvor dette er skal stå på valgkortet du har fått tilsendt i Altinn. 

 

Valgkretser og valglokale:

Skogbygda - Skogbygda skole

Østgård - Østgård skole

Årnes - Storsalen på kulturhuset

Framtun - Haga samfunnshus

Fjellfoten - Fjellfoten skole

Auli - RSA hallen

Neskollen - Neskollenhallen

Fenstad - Fenstad skole

 

Forhåndstemme:

I perioden 10. august - 8. september 2023 er det mulig å forhåndsstemme. Dette vil foregå på Årnes i hele perioden, i Nes kulturhus, Galleriet.

Nytt i år er at det også vil være mulig å forhåndsstemme på Neskollen i perioden 4. - 8. september 2023. Lokalet for forhåndsstemmingen vil bli kunngjort når dette er vedtatt av valgstyret. 

Åpningstider: 

Forhåndsstemmeperioden:

Nes kulturhus, Galleriet:

10. august - 25. august:

  • Man-fre kl 10:00-16:00 

28. august - 8. september:

  • Man-fre kl 10:00-18:00 

26. august og 2. september:

  • lørdager kl 11:00-15:00

 

Neskollen:

4. september - 8. september:

  • Man-fre kl. 14:00-18:00

 

Valgdagene:

  • Søndag  kl. 16:00-20:00
  • Mandag kl. 10:00-21:00

Stille til valg

Fristen for å levere listeforslag var 31. mars 2023 klokken 12.

Innsendte listeforslag