Innhold

 Fotograf: Tore Fjeld

Valgresultat

Valgresultater fra årets kommunestyre- og fylkestingsvalg i Nes 

Hele landet:

https://www.valgresultat.no/valg/2023/ko 

Akershus:
https://www.valgresultat.no/valg/2023/fy/akershus

Nes kommune:
https://www.valgresultat.no/valg/2023/ko/akershus/nes

Se mandatfordeling

Valgdager

Valgdagene i Nes er søndag 10. september og mandag 11. september 2023. 

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg velges representanter til kommunestyrer og fylkesting i Norge. Valgene avholdes hvert fjerde år.

Hvem kan stemme?

Du har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 dersom du oppfyller ett av disse kravene:

  • Du er norsk statsborger, har fylt 18 år innen utgangen av 2023, og er - eller har vært - registrert bosatt i Norge. 
  • Du er statsborger i andre nordiske land (det vil si Danmark, Island, Finland eller Sverige), har fylt 18 år innen utgangen av 2023, og har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.
  • Du er øvrig utenlandsk statsborger, har fylt 18 år innen utgangen av 2023, og har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen 11. september. 

Se hvordan du stemmer - forklart på flere ulike språk

Her får du forklart hvordan du stemmer ved kommunestyre- og fylkestingsvalg, forklart på ulike språk.

 

Manntall

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett i en kommune. Du registreres automatisk i manntallet i den kommunen du er folkeregistret som bosatt i den 30. juni i valgåret. Hvis du har flyttet, og ønsker stemmerett i den nye kommunen, må du derfor melde flytting til folkeregisteret innen 30. juni. Flytter du etter 30. juni har du stemmerett i kommunen du flytter fra. 

Bor du i utlandet?

Er du bosatt i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, føres du automatisk inn i manntallet i kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge. Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet.

Mer informasjon: https://www.valg.no/for-velgere/kommunestyre--og-fylkestingsvalget-2023/stemme-fra-utlandet/soke-om-innforing-i-manntallet/

Manntallet for Nes kommune legges ut for ettersyn i Nes rådhus. Sametingsmanntallet legges ut på samme sted. Les mer om hvordan du kan sjekke manntallet her.

Valgkort

Valgkortene er en bekreftelse på at du har stemmerett og sendes til alle stemmeberettigede bosatt i Norge. På valgkortet står det hvilke kommune du har stemmerett i, hvilke stemmekrets du tilhører og åpningstiden på valgdagene. 

Valgkortet sendes til de aller fleste digital på den digitale postkassen en har valg. Har du imidlertid reservert deg som digital bruker får du valgkortet på papir i postkassen. 

Merk! Valgkort på papir sendes til den adressen du er folkeregistrert bosatt på. Dersom du ikke lenger bor på adressen som står oppført i Folkeregisteret returneres valgkortet til kommunen. 

Du kan ta med deg valgkortet når du skal stemme, men det er ikke noe krav. 

Endret kommunenummer på valgkortet

Vi har fått noen henvendelser fra velgere, som sier at de har fått valgkort med «feil» kommunenummer. I og med at Viken fylke splittes og Nes kommune vil tilhøre Akershus fra nyttår betyr det at vi går fra kommunenummer 3034 til 3228 fra og med 1. januar 2024. Det er altså ikke feil kommunenummer, men endringen skjer først ved nyttår.

Det betyr at kommunenummeret som står på valgkortet er korrekt, og er det nye kommunenummeret til Nes kommune gjeldende fra 1.1.2024.

Forhåndstemme

Tidligstemme

I perioden 3. juli - 9. august 2023 er det mulig å avlegge en såkalt tidligstemme på rådhuset. Merk at dette er et tilbud for de som ikke kan stemme på valgdagen eller under den ordinære forhåndsstemmeperioden som starter 10. august 2023. 

Dersom du trenger å benytte deg av dette tilbudet kan du ta kontakt på telefon 66 10 40 00 på hverdager kl. 09.00 - 11.30 og kl. 12.00 - 14.00 for å avtale tidspunkt for å stemme.  

Ordinær forhåndsstemmeperiode

I perioden 10. august - 8. september 2023 foregår den ordinære forhåndsstemmeperioden. Dette vil foregå på Årnes i Nes kulturhus, Galleriet.

Nytt i år er at det også vil være mulig å forhåndsstemme på Neskollen i perioden 4. - 8. september 2023. Forhåndsstemmingen vil foregå på Neskollen skole. 

 

Institusjonsstemmegivning:

Vi tilbyr også forhåndsstemming for beboere på institusjon. Vi vil ha forhåndsstemming på følgende institusjoner:

 

31. august 2023:

Kl. 10 - 11: Runnitunet omsorgsboliger

Kl. 13 - 14: Furukollen Psykiatriske senter 

 

1. september 2023:

Kl. 10 - 12: Nes sykehjem

4. september 2023:

Kl. 13 - 14: Leirvegen 2

 

Ambulerende stemmegivning:

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme på valglokalene kan be om å få avgi stemme hjemme. Vi tilbyr hjemmestemming for denne gruppen på avtalt tidspunkt tirsdag og torsdag i uke 36. 

Ring 66 10 40 00 (Hverdager kl. 09.00 -11.30 og kl. 12.00-14.00) eller send e-post til valg@nes.kommune.no og merk e-posten med "Ambulerende stemmegivning". 

Hvor kan du stemme

På valgdagene skal du stemme i den valgkretsen/kommunen du tilhører. Under finner du en  oversikt over alle våre stemmekretser og tilhørende valglokaler.  Informasjon om dette finnes også på valgkortet du har fått tilsendt.

Stemmekretser og valglokale:

Skogbygda - Skogbygda skole

Østgård - Østgård skole

Årnes - Storsalen på kulturhuset

Framtun - Haga samfunnshus

Fjellfoten - Fjellfoten skole

Auli - RSA hallen

Neskollen - Neskollenhallen

Fenstad - Fenstad skole

 

Åpningstider

Forhåndsstemmeperioden 10. august - 8. september

Nes kulturhus, Galleriet:

10. august - 1. september:

  • Man-fre kl 10:00-16:00 

4. september - 8. september:

  • Man-fre kl 10:00-18:00 

26. august og 2. september:

  • lørdager kl 11:00-15:00

 

Neskollen:

4. september - 8. september:

  • Man-fre kl. 14:00-18:00

 

Valgdagene:

  • Søndag  kl. 16:00-20:00
  • Mandag kl. 10:00-21:00

 

Stille til valg

Fristen for å levere listeforslag var 31. mars 2023 klokken 12.

Innsendte listeforslag

Godkjente valglister til kommunestyrevalget finner du her

Godkjente valglister til fylkestingsvalget finner du her

 

Står du på valgliste?

Her kan du finne informasjon om å være folkevalgt. 


Publisert: 21.03.2023 13:16:15
Sist endret: 12.09.2023 19:10