Innhold

Valginformasjon finnes på www.valg.no - Valgresultater fra tidligere valg ligger tilgjengelig på www.valgresultater.no

Nes kommune har gjort en feil og bestilt valggjennomføring med papir- og ikke elektronisk manntall. Vi har ikke vært klar over dette og har planlagt for en valggjennomføring med elektronisk manntall.  Dette medførte at vi i et par timer søndag, 12 september måtte motta alle stemmer i omslagskonvolutter i alle valgkretsene, siden vi ikke fikk tilgang til det elektroniske systemet. Det samme vil nå skje dersom en velger avlegger stemme i en annen valgkrets enn der velgeren er manntallsført. Alle forhåndsstemmer er derimot allerede registrer og avkrysset elektronisk.

 

Valgdager

I Nes kommune er det todagersvalg. Valgdagene er 12. og 13. september.

Åpningstider:

  • 12. september 15:00-20:00
  • 13. september 09:00-21:00

Vi ønsker å presisere at man kan avlegge stemme i annen valgkrets i Nes, men vi anmoder om at man stemmer i den valgkretsen man tilhører da papirmanntall foreligger for hver valgkrets.

 

Valglokaler:

Auli

Auli skole

Fenstad

Fenstad skole

Fjellfoten

Fjellfoten skole

Framtun

Haga samfunnshus

Neskollen

Neskollenhallen

Skogbygda

Skogbygda skole

Østgård

Østgård skole

Årnes

Nes kulturhus, galleriet

 

Rutiner ved bruk av omslagskonvolutt ved stemmegiving på valgdagen

Når det må benyttes omslagskonvolutt ved stemmegivning, gjøres det på følgende måte: 

Velgeren legger den stemplede stemmeseddelen i en brun stemmekonvolutt og teiper den selv igjen. Hvis velgeren ikke har med valgkort, fylles dette ut og undertegnes av en valgmedarbeider. Velgeren legger så stemmekonvolutten og valgkortet i en omslagskonvolutt og teiper igjen før den legges i urnen. Dette er samme rutine som når en velger forhåndsstemmer i en annen kommune.

 

Hva skjer med omslagskonvolutten når den tas ut av urnen? 

Når omslagskonvolutten åpnes, skilles den brune konvolutten med stemmeseddelen fra valgkortet. Dette for å sikre hemmelig valg. Valgkortet sjekkes opp mot manntallet og velgeren krysses av.

Stemmeseddelen legges sammen med andre stemmesedler og telles for seg.

 

 

Stemmegivning til sametingsvalg

Velgere i Nes kommune som er manntallsført i sametingsmanntallet og ønsker å avgi stemme til sametingsvalget 2021, har bare mulighet til å avgi forhåndsstemme (fram til 10. september). Det er ikke anledning til å avgi stemme til Sametingsvalget på selve valgdagen (12. og 13 september).

Sametingsmanntallet ligger til offentlig ettersyn i Nes rådhus fra ca. 12 juli 2021.

 

Husk legitimasjon!

Ta med legitimasjon når du skal stemme, det er ikke nok å oppgi navn og fødselsdato.

Valgkort er ikke legitimasjon.

Gode eksempler på legitimasjon er

  • pass, nasjonalt ID-kort, førerkort og bankkort med bilde, men du kan også bruke annen type legitimasjon.
    Kravet er at den inneholder velgerens navn, fødselsdato og bilde. 

 

Valgkortet blir digitalt

Ved det kommende stortings- og sametingsvalget får du tilsendt valgkortet ditt digitalt.

Å få valgkortet er først og fremst en bekreftelse på at du har stemmerett ved valget. På valgkortet står det også i hvilken valgkrets du tilhører slik at det er enkelt for deg å vite hvor du skal stemme på valgdagen. Dersom du har med deg valgkortet i valglokalet, er det enklere og raskere for valgfunksjonærene å finne deg i manntallet.

Valgkortet er derfor veldig nyttig for deg som velger og for valgfunksjonærene.

NB! Feil dato i enkelte valgkort
I uke 31 sender Valgdirektoratet ut digitale valgkort.  Ved en teknisk feil har det kommet med en skrivefeil i enkelte utsendte valgkort i Nes kommune. Valgdagene er, som opplyst i øverste del av informasjonen, søndag 12. og mandag 13. september.  Du kan altså kun stemme i hjemkommunen på valgdagene 12. og 13. september, når forhåndsstemmeperioden er over. Hvilken hjemkommune du tilhører står på valgkortet

 

Valg og pandemi

I Norge er det mulig å stemme fra 1. juli til valgdagen, som er mandag 13. september. Den lange stemmeperioden gjør at velgere kan planlegge å stemme når det er lite pågang, og dermed unngå kø.

Vi har også etablerte rutiner for å ta imot stemmer på sykehus, institusjoner og hjemme hos velgere. Det blir viktige ordninger hvis vi må gjennomføre valget i en smittesituasjon der flere er i isolasjon eller karantene.

Selve stemmegivningen gjøres i enerom uten kontakt med mange mennesker. Man er alene i avlukket og leverer stemmen til valgmedarbeideren i løpet av få minutter. Ved å følge de generelle smittevernrådene om avstand og håndvask vil det derfor være trygt å stemme for de aller fleste. Departementet har kommet med midlertidige regler for å ivareta at velgere i karantene eller isolasjon skal få stemt.

Valgmedarbeiderne vil få god opplæring i smittevern og mottak av hjemmestemmer.

 

 

Når og hvor kan jeg stemme?

 

Forhåndsstemming

Du kan forhåndsstemme til stortings- og sametingsvalget 2021 fra og med 10. august til og med 10. september.

I denne perioden kan du stemme i forhåndsstemmelokaler over hele landet. Den lange stemmeperioden gjør at velgere kan planlegge å stemme når det er lite pågang, og dermed unngå kø.

Forhåndsstemmested i Nes kommune er Nes kulturhus, galleriet, Årnes.

Åpningstider:

  • Hverdager 11:00-18:00 (siste uke 36 med utvidet åpningstid 10:00-19:00)
  • Lørdager: 11:00-15:00 (14.8, 21.8, 28.8 og 4.9)

 

Alle forhåndsstemmene er registrert og avkrysset elektronisk. 

Stemme hjemme

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg.

Ønsker du å stemme hjemme (eller der du oppholder deg), kontakt Nes kommune på telefon 66 10 40 00 eller e-post til servicetorg@nes.kommune.no innen mandag 6. september, for å avtale tid.

Våre valgfunksjonærer kommer også ut til helse- og omsorgsinstitusjoner i kommunen for å ta i mot stemmer. Tid og sted annonseres på institusjonene.

 

 

Disse kan stemme

Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2021 og som er, eller har vært, registrert bosatt i Norge kan stemme ved stortingsvalget. For å kunne stemme ved valget i Nes kommune må du være innført i manntallet for Nes.

 

Innsyn i manntallet

Manntall er en systematisk oversikt over hvilke innbyggere som har stemmerett til valg. Manntallet legges ut til offentlig ettersyn på servicetorget i Nes rådhus ca. fra mandag 12. juli 2021.

Du kan få innsyn i manntallet ved personlig oppmøte, eller ved å ringe tlf. 66 10 40 00 i tidsrommet 09:00-11:30 og 12:00-14:00 på hverdager.

Dersom du mener at du selv eller andre uriktig er innført eller ikke innført i manntallet kan du kreve at valgstyret retter opp feilen. Krav om retting gjelder feil, ikke flyttinger etter 30. juni 2021.

Krav om retting skal være skriftlig og begrunnet og sendes:

Valgstyret i Nes kommune
Postboks 114
2151 Årnes

 

 

 

 

 

 

 

 


Publisert: 01.07.2021 13:29:19
Sist endret: 13.09.2021 21:34