Innhold

Sammensetningen av det nye kommunestyret

Resultatet etter valget, med fordeling mellom partiene og navn på partienes representanter og vararepresentanter i det nye kommunestyret.

Nytt kommunestyre med varamedlemmer.pdf

Kommune- og fylkestingsvalget 2019 i Nes kommune  foregår over 2 dager:

søndag 8. september og mandag 9. september.

 

Fylkestingsvalget 2019 gjelder for den nye regionen Viken.  

Ytterligere valginformasjon finnes på www.valg.no

 

 

Valgdager og valglokaler

Valgdager (8.9.19 - 9.9.19)

Stemmetider for alle valgkretser: 

  • Søndag    08. september    kl. 16:00 - 20:00
  • Mandag    09. september    kl. 10:00 - 21:00

 

Valgkretser og valglokaler 

Kretsnummer Kretsnavn Valglokale
001 Fenstad Fenstad skole
004 Skogbygda Skogbygda skole
006 Østgård Østgård skole
007 Årnes Nes kulturhus, Galleriet
008 Fjellfoten Fjellfoten skole
009 Framtun Haga samfunnshus
010 Auli Auli skole
012 Neskollen Neskollenhallen 

Innbyggere i dagens Sørum som omfatttes av grensejusteringen, tilhører krets 010 Auli og kan avgi stemme på Auli skole. 

 

Forhåndsstemmegivning

Tidligstemmegivning (1.7.19 - 11.8.19)

For velgere som ikke kan avlegge stemme i den ordinære forhåndsstemmeperioden fra 12. august til 6. september eller på valgdagene 8. og 9. september, er det anledning til å avlegge stemme på rådhuset fra 1. juli.

Kontakt kommunen på telefon 63 91 10 00 for å avtale tid.

 

Forhåndsstemmegivning (12.8.19 - 6.9.19)

Det er ordinær forhåndsstemmegivning i Galleriet i Nes kulturhus i perioden 12. august til 6. september. 

Åpningstider: 

  • Hverdager    kl. 10:00-18:00  (uke 33-34)
  • Hverdager    kl. 10:00-19:00  (uke 35-36)
  • Lørdager      kl. 11:00-15:00  (uke 33-35)

 

Helse- og sosialinstitusjoner 

Forhåndsstemmegivningen er planlagt gjennomført i uke 34 - 36 (mandag 19. august til og med fredag 6. september). Endelige tidspunkt for forhåndsstemming ved institusjoner vil bli annonsert på kommunens nettsider og på de aktuelle institusjoner.  

 

Ambulerende stemmegivning 

Dersom du grunnet sykdom eller uførhet ikke kan møte frem i valglokalet på valgdagene 8. og 9. september 2019, eller forhåndsstemme på Nes kulturhus, kan du kontakte Nes kommune for å avtale å avgi forhåndsstemme der du oppholder deg.

Ønsker du å forhåndsstemme der du oppholder deg, ber vi om at du kontakter oss innen 3. september 2019. Kontakt oss på e-post postmottak@nes-ak.kommune.no eller telefon 63 91 10 00.

Disse kan stemme

For norske statsborgere er reglene for stemmerett omtrent som ved stortingsvalg. Det vil si at de må ha fylt 18 innen utgangen av valgåret, ikke ha mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og være, eller har tidligere vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.

Utenlandske statsborgere kan også stemme ved kommunestyre og fylkestingsvalg i Norge dersom de oppfyller kriteriene ovenfor og har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen. Statsborgere fra et annet nordisk land som har blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret har også stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge.

For å kunne stemme må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen. Dette gjelder både for norske statsborgere og utenlandske statsborgere.

 

Innsyn i manntallet
Kommunestyre- og fylkestingsvalg

Manntallet for Nes til Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019 ligger ute til offentlig ettersyn i rådhuset fra og med onsdag 10. juli 2019 og fram til og med valgdagen 9. september (jf. Valgloven §2-6).

Du kan få innsyn i manntallet ved personlig oppmøte, eller ved å ringe tlf. 63 91 10 00 på hverdager. Telefontider og åpningstider for Servicetorget i sommer:
Uke 27 (1. – 5. juli): 7:45-15:00
Uke 28, 29, 30 (8. – 26. juli): 10:00-14:00
Uke 31, 32 (29. juli – 9. august): 7:45-15:00

Dersom du mener at du selv eller andre uriktig er innført eller ikke innført i manntallet kan du kreve at valgstyret retter opp feilen (jf. Valgloven §2-7). I følge Valgloven (2002, §2-7) skal valgstyret sørge for at en stemmeberettiget som er bosatt i utlandet, og som ikke har vært folkeregisterført som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste ti årene før valgdagen, føres inn i manntallet i kommunen, dersom vedkommende søker om innføring innen kl. 17 dagen etter valgdagen.

Ved oppdateringer i manntallet skal valgstyret snarest sende melding til vedkommende som berøres av det, dersom oppdateringen er foretatt på grunnlag av søknad om innføring, krav om retting eller at valgstyret er blitt oppmerksom på feil (Valgloven, § 2-8).

Krav om retting skal være skriftlig og begrunnet og sendes:

Valgstyret i Nes kommune
Postboks 114
2151 Årnes

Her finner dere informasjon og skjema for krav om innføring i manntall


Sametingets valgmanntall
Samtingets valgmantall skal utarbeides og legges ut til offentlig gjennomsyn det året det er fylkestings- og kommunestyrevalg (ihht. forskrift om valg til Sametinget §4 2. ledd). Sametingets valgmanntall ligger i rådhuset til offentlig gjennomsyn. Det vil ligge tilgjengelig til og med valgdagen.

Dersom du mener at du selv eller andre uriktig er innført eller ikke innført i sametingets valgmanntall, kan du krevet at feilen blir rettet opp. Krav om retting og oppdatering skal sendes Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Kárášjohka-Karasjok, e-post samediggi@samediggi.no. Kravet skal være skriftlig og begrunnet.

Disse kan du stemme på

Innsendte listeforslag for kommunestyrevalget

Arbeiderpartiet

Fremskrittspartiet

Høyre

Kristelig folkeparti

Liberalistene

Miljøpartiet de Grønne

Senterpartiet

Sosialistisk venstreparti og Rødt

Tverrpolitisk seniorliste

Venstre

 

Innsendte listeforslag for fylkestingsvalget 

Her er en oversikt over hvilke partier som stiller liste i Fylkestingsvalget


Publisert: 05.04.2019 11:08:53
Sist endret: 28.04.2020 13:32