Parti Partileder Gruppeleder
Arbeiderpartiet

Anne Grethe Tømte

e-post: ann-grt@online.no

mobil: 908 20 762

Erlend Helle

e-post: erlend@kveldsskolen.no

mobil: 917 61 870

Høyre

Terje Strømsæther

e-post: tstromse@gmail.com

mobil: 928 01 401

Kjell Jevne

e-post: kjell.jevne@neshoyre.no

mobil: 976 71 218

Venstre

Ole Andreas Sørli-Sidselssønn

e-post: OleA_SB_93@hotmail.com

mobil: 93023741

Ole Andreas Sørli-Sidselssønn

e-post: OleA_SB_93@hotmail.com

mobil: 93023741

Fremskrittspartiet

Uno Wahl

e-post: uno@unomo.com

mobil: 932 33 378

Tove E. Nyhus

e-post: tn@bergmandiag.no

mobil: 922 35 616

Kristelig Folkeparti

Hilde Marie Bergly

e-post: hmbergly@online.no

mobil: 477 51 393

Odd Hagen

e-post: o-ihagen@online.no

mobil: 958 94 065

Sosialistisk Venstreparti

Ketil Rønneberg

e-post: ketil.ronneberg@online.no

mobil: 402 37 650

fellesliste med Rødt

Senterpartiet

Marius Torgersen

e-post: mariustorgersen.kiwi.sp@gmail.com

mobil: 909 74 484

Tom Roterud

e-post: tom.roterud@gmail.com

mobil: 995 01 505

Miljøpartiet De Grønne

Jo Inge Buskenes

e-post: mail@joinge.net

mobil: 977 50 210

Jo Inge Buskenes

e-post: mail@joinge.net

mobil: 977 50 210

Tverrpolitisk seniorliste

Ole Einar Bakke

e-post: ole.einar@flagstad.no

mobil: 908 35 304

 Ole Einar Bakke

e-post: ole.einar@flagstad.no

mobil: 908 35 304

Rødt

Idun Eriksen

e-post:  Idun.erik@gmail.com

mobil: 950 33 436

Idun Eriksen

e-post:  Idun.erik@gmail.com

mobil: 950 33 436

Ikke i kommunestyret    
Liberalistene

Deniz Gungør

e-post: deniz@liberalistene.org

mobil: 932 00 845

Kontaktperson, ikke partileder

Publisert: 08.02.2017 09:05:47
Sist endret: 20.01.2023 14:03