Innhold

Politisk sekretariat dekker de praktiske sekretariatsfunksjonene for kommunestyret, formannskapet, hovedutvalgene, valgstyret, innsamlingsaksjoner i samsvar med reglementene i Nes kommune. 

Politisk sekretariat ivaretar kontorstøttefunksjon for ordføreren. 

Kontaktinformasjon

Stian Celius, formannskapssekretær

  • e-post: stian.celius@nes.kommune.no
  • telefon:  940 03 477

Besøksadresse: Nes rådhus, Rådhusgata 2, 2150 Årnes


Publisert: 08.02.2017 09:11:34
Sist endret: 06.02.2021 23:52