Politisk sekretariat dekker de praktiske sekretariatsfunksjonene for kommunestyret, formannskapet, hovedutvalgene, valgstyret, innsamlingsaksjoner i samsvar med reglementene i Nes kommune. 

Politisk sekretariat ivaretar kontorstøttefunksjon for ordføreren. 

Kontaktinformasjon

Malin Andrea Eide

Besøksadresse: Nes rådhus, Rådhusgata 2, 2150 Årnes

Anna Engerdahl Skyrud  (permisjon)


Publisert: 08.02.2017 09:11:34
Sist endret: 24.04.2023 21:44