Ordfører i Nes kommune er Grete Sjøli

Bilde av ordfører Grete SJøli

 

Jeg har sittet i kommunestyret i to perioder, fra 1999 til 2003 og i perioden 2003 til 2006. 
Jeg kjenner kommunen godt og har lang arbeidserfaring fra Nes kommune:

  • 10 år i miljørabeidertjenesten
  • 10 år som leder i Fritidsklubben på Årnes
  • 6 år på Oasen Dagsenter
  • 15 år som leder/hovedtillitsvalgt i Fagforbundet i Nes

Lokalpolitikk dreier seg om både store og små saker. Uansett om du er bosatt her, arbeider her, eller er turist, ønsker vi at du skal trives.

Ordfører:

  • er valgt direkte av kommunestyret, og er den faste lederen av kommunestyret og formannskapet.  I kraft av vervet er også ordføreren kommunens rettslige representant, og opptrer på vegne av kommunen ved svært mange offisielle anledninger. En sentral oppgave for ordføreren er å arbeide for utvikling av kommunen.
  • har møte og talerett i alle politiske utvalg, men har bare stemme- og forslagsrett hvis hun er valgt medlem.
  • er bindeleddet mellom administrativt nivå  (rådmannen) og politisk nivå i  kommunen.

Ta gjerne kontakt med meg:

e-post:  Grete.Irene.Sjoli@nes.kommune.no 
eller på telefon 66 10 40 00

Varaordfører i Nes kommune er Simen Roterud

Bilde av varaordfører Simen Roterud

 

Varaordfører er stedfortreder for ordføreren. Han tar ofte en del av oppgavene som normalt er delegert til ordfører.  Hvilke oppgaver som varaordføreren utfører, avtales mellom ordfører og varaordfører.

Ta gjerne kontakt med meg:

e-post: simen.roterud@gmail.com
eller på telefon 66 10 40 00

 


Publisert: 08.02.2017 07:31:23
Sist endret: 01.03.2023 22:37