Innhold

Ordfører Grete Sjøli

Jeg har sittet i kommunestyret i to perioder, fra 1999 til 2003 og i perioden 2003 til 2006. 

Jeg kjenner kommunen godt og har lang arbeidserfaring fra Nes kommune:

  • 10 år i miljørabeidertjenesten
  • 10 år som leder i Fritidsklubben på Årnes
  • 6 år på Oasen Dagsenter
  • 15 år som leder/hovedtillitsvalgt i Fagforbundet i Nes

Lokalpolitikk dreier seg om både store og små saker. Uansett om du er bosatt her, arbeider her, eller er turist, ønsker vi at du skal trives.

Ordfører:

  • er valgt direkte av kommunestyret, og er den faste lederen av kommunestyret og formannskapet.  I kraft av vervet er også ordføreren kommunens rettslige representant, og opptrer på vegne av kommunen ved svært mange offisielle anledninger. En sentral oppgave for ordføreren er å arbeide for utvikling av kommunen.
  • har møte og talerett i alle politiske utvalg, men har bare stemme- og forslagsrett hvis hun er valgt medlem.
  • er bindeleddet mellom administrativt nivå  (rådmannen) og politisk nivå i  kommunen.

Ta gjerne kontakt med meg:

e-post:  Grete.Irene.Sjoli@nes-ak.kommune.no 
eller på telefon 66 10 40 00


Publisert: 08.02.2017 07:31:23
Sist endret: 08.02.2017 07:31