Innhold

 

Kontrollutvalget i Nes - sakslister og protokoller

Kontrollutvalget Nes - møter - saksliste - protokoller - medlemmer

 

Vikus - Viken kontrollutvalgssekretariat IKS

Viken kontrollutvalgssekretariat (VIKUS) er sekretariat for alle kontrollutvalgene på Romerike.

Valg av medlemmer til utvalget

Kommunestyret velger i sitt konstituerende møte selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene velges også leder og nestleder. 

 

Esval Miljøpark - styreprotokoller

https://esval.no/om-esval/styreprotokoll


Publisert: 28.04.2020 13:27:11
Sist endret: 24.08.2023 12:08