Innhold

 

Sakslister og protokoller

Kontrollutvalget Nes - møter - saksliste - protokoller - medlemmer

ROKUS

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS) er sekretariat for alle kontrollutvalgene på Romerike.

Valg av medlemmer til utvalget

Kommunestyret velger i sitt konstituerende møte selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene velges også leder og nestleder. 

Tips

 


Publisert: 28.04.2020 13:27:11
Sist endret: 28.04.2020 15:03