Innhold

First Agenda

Møtedokumenter publiseres i First Agenda (eDagsorden). Her får du informasjon om hvordan du får tilgang, brukerveiledning og andre nyttige tips.

Mer om First Agenda

Reglement for politikere

Her finner du vedtatte reglementer for folkevalgte organer i Nes kommune

Reglement for politiske organer

Delegeringsreglement

Etiske retningslinjer

Godtgjøringsreglement

Reglement for Nes eldreråd

Reglement for Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møtegodtgjørelse

Skjema for møtegodtgjørelse


Publisert: 08.02.2017 09:36:33
Sist endret: 08.02.2017 09:36