Innhold

Reglement for politikere

Her finner du vedtatte reglementer for folkevalgte organer i Nes kommune

Saksbehandlingsreglement

Delegeringsreglement

Etiske retningslinjer

Godtgjøringsreglement

Reglement for Nes eldreråd

Reglement for Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møtegodtgjørelse

Skjema for møte- og kjøregodtgjørelse

 

Lokale forskrifter og vedtekter

Her finner du forskrifter og vedtekter som er vedtatt for Nes kommune, og som er lagt ut på Lovdata sine nettsider.

Lokal forskrifter og vedtekter for Nes kommune


Publisert: 08.02.2017 09:36:33
Sist endret: 26.09.2023 21:11