Innhold

Velkomen til  Nes kommunes eierportal. Eierportalen skal være en informasjonsbase som gir
kunnskap om Nes kommunes eierpolitikk og eierposisjoner.

Eierportalen tar utgangspunkt i den informasjonen som fremkommer i  eiermeldingen. Eiermeldingen skal 
bidra til at kommunen er en god og aktiv eier som ivaretar sine eierinteresser på beste måte i forhold til selskapenes 
strategier og overordnede mål. Videre skal eiermeldingen bidra til åpenhet rundt kommunens overordnede
eierskapsstrategier og eierposisjoner.

Eierskap

Nes kommune har eierskap og andeler i mange ulike selskaper. Bakgrunnen for at kommunen har engasjert seg med kapital og/eller andre ressurser i disse selskapene har ulike årsaker. Et fellestrekk ved alle selskapene er imidlertid at kommunen har engasjert seg for å søke å ivareta innbyggernes interesser på best mulig måte – både med hensyn til måter å organisere kommunepålagte oppgaver på og hensynet til å ivareta kommunens verdier på den mest optimale måte.

 

Nes deltar i følgende samarbeid/selskap

Kommunalt aksjeselskap
  • Kanmer AS
  • Nes kultur
Kommunalt foretak:
Interkommunale selskap
Interkommunalt samarbeid (kommuneloven §27)
Interkommunalt samarbeid - vertskommunemodell

 

Eierpolitikk

Nes kommune:

 

Felles for kommunene på Øvre Romerike:


Publisert: 23.11.2016 11:23:30
Sist endret: 24.11.2022 13:35