Innhold

Barn og unges talsperson

Barn og unges talsperson har som oppgave å ivareta barn og unges rettigheter og interesser i kommunal planlegging. Det betyr å sørge for at kommunen følger opp føringer i barnekonvensjonen, plan- og bygningsloven og rikspolitiske retningslinjer, og å sikre at synspunkter som gjelder barn og unge når fram.

Barn og unges talsperson skal bidra til at kommunen, gjennom god planlegging, legger til rette for et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og som har de kvaliteter som til en hver tid er i samsvar med eksisterende kunnskap om barn og unges behov. I tillegg skal barn og unges talsperson sørge for at barn og unge selv gis mulighet til reell medvirkning for slik kommunal planlegging, gjennom Barn og unges kommunestyre.

Her finner du mer om barn og unges kommunestyre

Kontaktinformasjon

Det er kommunens oppvekst- og SLT-koordinator som har rollen som barn og unges talsperson.

Har du som innbygger, politiker eller ansatt i Nes spørsmål om barn og unges rettigheter og muligheter i kommune er det bare å ta kontakt med barn og unges talsperson.

Ida Eliseussen
Oppvekst og SLT-koordinator
Strategi- og utviklingsavdelingen

Telefon  922 04 384

epost: ida.eliseussen@nes-ak.kommune.no

 


Publisert: 05.12.2016 11:12:33
Sist endret: 05.12.2016 11:15