Innhold

Om Barn og unges kommunestyre (BUK)

VIKTIG: BUK er ikke aktivt p.t.

Hva er viktig for barn og unge? BUK er Nes kommunes organ for å sikre god medvirkning, fra barn ned i barneskolealder, på overordna kommunal planlegging som berører barn og unge. BUK er i tillegg til ungdomsråd og skal sikre overordnede prioriteringer for saker til og i ungdomsrådet. Det betyr blant annet å gi ungdomsrådet føringer for hvilke områder som skal ha særlig fokus inneværende skoleår, ofte basert på aktuelle lokale, nasjonale og internasjonale problemstillinger. Slike prioriteringer kan for eksempel være:

  • Kultur- og fritidstilbud
  • Skolesaker
  • Helsetilbud
  • Samferdsel og kollektivtilbud
  • Klima- og miljøsaker
  • Kommunens årsbudsjett og økonomiplan
  • Arealplanlegging
  • Kommuneplaner

Barn og unge sitter med mer kunnskap på eget liv og behov enn det voksne til tider gjør. Det er derfor viktig for Nes kommune at barn og unges stemme kommer tydelig fram i alt overordnet arbeid og kommunale prioriteringer.

BUK møtes en gang i halvåret (september/oktober og mars/april). Ungdomsrådet rapporterer (på epost) til BUK om sitt arbeid en gang i kvartalet.

Hvem sitter i BUK?

Alle skolene, inkludert Nes og Hvam vgs, velger en fast og en vararepresentant til BUK hvert skoleår. I tillegg møter leder og nestleder av ungdomsrådet fast.

Kontaktinformasjon til BUK

Oppvekst- og SLT-koordinator: ida.eliseussen@nes.kommune.no

Innkallinger, sakslister og referater

Innkallinger, sakslister og referater

Reglement for Barn og unges kommunestyre

Reglement for BUK


Publisert: 17.11.2016 13:10:04
Sist endret: 07.03.2023 21:23