Innhold

Planstrategi

Nes kommunestyre vedtok enstemmig kommunal planstrategi for perioden 2020-2023 i sitt møte 22. september 2020.

Formålet med kommunal planstrategi er å sette fokus på de planoppgaver som kommunen bør starte opp, eller videreføre, for å bidra til en ønsket utvikling i kommunen. Planstrategien er ikke en plan, men et verktøy for kommunestyret til å avklare og prioritere planbehovet i perioden.

Les hele planstrategien 


Publisert: 19.12.2016 14:23:48
Sist endret: 25.01.2021 13:22