Innhold

Årsregnskap

Økonomiavdelingen produserer hvert år årsregnskap på vegne av Nes kommune. Frist for at regnskapet skal være ferdig fra kommunens side er 15.februar. På dette tidspunktet er også årsregnskapet offentlig.

Årsregnskap 2015

Årsregnskap 2016

Årsregnskap 2017 

Årsregnskap 2018 

Årsmelding

I henhold til kommunelovens bestemmelser skal administrasjonen lage en årsmelding om hvordan kommunens økonomiske situasjon er for siste år.

Årsmelding 2015

Årsmelding 2016 

Årsmelding 2017 

Årsmelding 2018 

KOSTRA

Etter at SSB har  produsert Kostra statistikk lager kommunen analyser på bakgrunn av dette. Disse blir produsert i løpet av våren og ligger som en del til behandlingen av årsregnskapet. Analysen brukes som en del av budsjett og økonomiplanarbeidet.

Handlingsprogram med budsjett og økonomiplan

Kommunens årsbudsjettet utarbeides på høsten og vedtas i kommunestyremøtet i desember.
Økonomiplanen er en fireårsplan over kommunens økonomiske prioriteringer omkring drift og investeringer. Planen revideres årlig 

Handlingsprogram 2017-2020 vedtatt PS 16-190.pdf

Handlingsprogram med budsjett og økonomiplan 2018-2021.pdf

Handlingsprogram med budsjett og økonomiplan 2019-2022 rådmannens forslag 23.10.18.pdf

Skatteregnskap 

Fagområdet Skatt utarbeider årsregnskap og årsrapport for kemnerkontoret og arbeidsgiverkontrollen for hvert år, samt Kontrollrapport fra Skatt øst.

Innkjøp

Nes  kommune kjøper årlig varer og tjenester for over kr. 200 mill.  For en best mulig ressursforvaltning skal alle innkjøp i kommunen være basert på konkurranse. 

Nes kommune deltar i det interkommunale innkjøpssamarbeidet på Øvre Romerike (ØRIK)

Referansenummer til våre avdelinger

Når du sender faktura til Nes kommune må du huske å påføre ansvarsnummer (5 siffer)  på fakturaen 


Publisert: 22.11.2016 11:09:41
Sist endret: 08.12.2016 18:20