Innhold

Økonomireglement

Økonomireglement for Nes kommune ble vedtatt i Nes kommunestyre 20. september 2022.

Økonomireglement 

 

Årsregnskap

Økonomiavdelingen produserer hvert år årsregnskap på vegne av Nes kommune. Frist for at regnskapet skal være ferdig fra kommunens side er 15.februar. På dette tidspunktet er også årsregnskapet offentlig.

Årsregnskap 2015

Årsregnskap 2016

Årsregnskap 2017 

Årsregnskap 2018 

Årsregnskap 2019

Årsregnskap 2020 

Årsregnskap 2021    Konsolidert årsregnskap 2021

 

Årsmelding

I henhold til kommunelovens bestemmelser skal administrasjonen lage en årsmelding om hvordan kommunens økonomiske situasjon er for siste år.

Årsmelding 2015

Årsmelding 2016 

Årsmelding 2017 

Årsmelding 2018 

Årsmelding 2019

Årsmelding 2020 

Årsmelding 2021

KOSTRA

Etter at SSB har  produsert Kostra statistikk lager kommunen analyser på bakgrunn av dette. Disse blir produsert i løpet av våren og ligger som en del til behandlingen av årsregnskapet. Analysen brukes som en del av budsjett og økonomiplanarbeidet.

Handlingsprogram med budsjett og økonomiplan

Kommunens årsbudsjettet utarbeides på høsten og vedtas i kommunestyremøtet i desember.
Økonomiplanen er en fireårsplan over kommunens økonomiske prioriteringer omkring drift og investeringer. Planen revideres årlig 

Handlingsprogram med budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026

 

Tidligere år:

Handlingsprogram med budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 

Handlingsprogram med budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021.pdf

Handlingsprogram med budsjett 2019  og økonomiplan 2019-2022 

Rådmannens reviderte forslag til budsjett  2019 og økonomiplan 2019-2022 med handlingsprogram 

Handlingsprogram med budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 

Handlingsprogram med budsjett 2021 og økonomiplan 2021 -2024

Handlingsprogram med budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

 

Skatteregnskap 

Fagområdet Skatt utarbeider årsregnskap og årsrapport for kemnerkontoret og arbeidsgiverkontrollen for hvert år, samt Kontrollrapport fra Skatt øst.

Innkjøp

Nes  kommune kjøper årlig varer og tjenester for over kr. 200 mill.  For en best mulig ressursforvaltning skal alle innkjøp i kommunen være basert på konkurranse. 

Nes kommune deltar i det interkommunale innkjøpssamarbeidet på Øvre Romerike (ØRIK)

Referansenummer til våre avdelinger

Når du sender faktura til Nes kommune må du huske å påføre ansvarsnummer (5 siffer)  på fakturaen 

Rapportering

2022 andre tertial

2022 første tertial


Publisert: 22.11.2016 11:09:41
Sist endret: 02.03.2023 13:53