Innhold

 

Har du spørsmål om korona, forsøk å finne informasjon på helsenorge.noeller ringe informasjonstelefonen på 815 55 015. Nødnumre må kun brukes av personer som er akutt syke.

Hvem bør testes for koronavirus?

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle personer med symptomer på covid-19 testes
Med symptomer menes akutt luftveisinfeksjon og ett eller flere av følgende symptomer; feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, eller vurdert av lege som mistenkt covid-19.

Ved manglende kapasitet bør grupper testes i prioritert rekkefølge i henhold liste utarbeidet av Folkehelseinstituttet for hvem som bør testes.


Mistenker du at du er smittet?

Dersom du mistenker at du er smittet av koronavirus kan du kontakte legevakt på telefon 116117 for vurdering av symptomer og time til testing.

Du skal ikke oppsøke skranke, venterom på legekontoret eller møte opp på legevakta.

Dersom legevakten vurderer at du bør testes for koronavirus settes du opp til time for testing.

Etter folkehelseinstituttets retningslinjer vurderes hver enkelt ut i fra testkriterier, og settes opp til testing etter prioritet og kapasitet. Prioriterte testgrupper blir testet først.

Er du usikker på om du bør testes eller du har andre spørsmål, forøk å finne opplysninger på folkehelseinstituttets nettsider www.fhi.no eller www.helsenorge.no før du kontakter legevakt eller fastlege.

 

Kontaktinformasjon for fastleger fra andre kommuner

Er du fastlege i annen kommune og skal melde en pasient bosatt i Nes til testing for Covid-19, eller til luftveisklinikk, kan du ringe tlf: 94 81 21 67.


Publisert: 05.05.2020 19:54:08
Sist endret: 08.07.2020 11:50