Oppfølging av Covid-19-pasienter

Frisklivs- og mestringssenteret tilbyr oppfølging av Covid-19 pasienter i Nes kommune. Vi ønsker å komme tidlig i gang med intervensjon for denne pasientgruppen for at den individuelle deltaker skal nå sine mål på veien videre.

Deltakerne får tilbud om en individuell helsesamtale, samt fysisk kartlegging og tester:

  • 6 minutters gangtest
  • 60 sekunders reise og sette seg test
  • Test av oksygenmetning med pulsoksymeter
  • Fatigue Assessment Scale Test

Basert på testene vil deltakeren få tilbud om oppfølging av fysioterapeut i gruppe eller individuelt, samt tilbud om andre kommunale tilbud ved behov, som for eksempel psykisk helse eller andre.  Det legges da til rette for den enkelte deltaker basert på testsvarene og vedkommende sine ønsker for veien videre.

KONTAKT:

Mette Kristin Rolstad

mette.kristin.rolstad@nes.kommune.no

Telefon: 917 82 698

Marion Nystrøm

marion.nystrom@nes.kommune.no

Telefon: 901 16 426

Frisklivs- og mestringssenteret

Hagaskogvegen 19

2150 Årnes

Oppfølging koronapasienter i Nes.pdf


Publisert: 02.07.2021 13:54:33
Sist endret: 22.01.2023 19:28