Innhold

Status oppdatering uke 37

Vi er inne i siste fase av koronavaksineringen og avslutter massevaksineringen i Neshallen 30. september.   

Alle født før eller i 2005 og som er folkeregistrert i Nes, har fått tilbud om første dose.  

DROP-IN  

I morgen, lørdag 18. september kl: 10- 15 er det mulighet for å få vaksinedose 1, 2 eller 3 i Neshallen, Årnes.

Er dette aktuelt for deg? Les mer her:

Antall vaksinerte i Nes 

🔹17614 innbyggere har fått første dose (89,9 %)

🔹15597 innbyggere har fått to doser og er fullvaksinert (84,3%)

Tallene er hentet fra det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK, og viser andel > 18 år.  I tillegg kommer vaksinasjon av de yngre gruppene:

🔹Om lag 400 innbyggere i alderen 12-15 år har fått 1.dose

🔹Om lag 500 innbyggere i alderen 16-17 år  har fått 1.dose

Vaksinasjon med 3. dose til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar 

Etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet (FHI) blir det nå tilgang til vaksinedose 3 for personer med alvorlig svekket immunforsvar. For mer informasjon trykk her.

Vaksinering av 12-15 åringer

Denne uken har alle elever på Runni og Vormsund Ungdomsskole fått tilbud om vaksine. De som av ulike årsaker ikke har kunnet ta imot vaksine denne uken vil få informasjon om alternativt tidspunkt for vaksinering.

I uke 38 og 39 vil øvrige ungdomsskoler og 7. trinn få tilbud om vaksine. Nærmere informasjon om tid og sted sendes ut via den enkelte skole.

Vi minner om at alle 12 til 15 åringer som skal vaksineres må ha samtykke fra foresatte, og både mor og far må samtykke. Lenken til skjemaet: https://www.fhi.no/publ/skjema/samtykkeskjema---vaksinasjon-av-barn-unge-under-16-ar/ 

Etter helsemyndighetenes anbefalinger vaksineres alle under 18 år med Pfizer.

Vi gjør oppmerksom på at: 

 • de i aldersgruppen 12-15 år som har hatt korona, skal ikke ha vaksine
 • ved feber (temperatur over 38,0 grader) på vaksinasjonsdagen skal man ikke ha vaksine 

Sjekk time eventuelt bestille deg time til dose 1

Du kan sjekke timen din, eller bestille deg time til dose 1, via denne lenken: https://timebestilling.remin.no/dgi-nes 

Leveranse av vaksiner

Vi vaksinerer fortløpende det vi får av leveranser, og har planlagt for bruk av alle doser vi mottar. Nå mottar vi i hovedsak Moderna. I praksis betyr dette at innbyggere som mottok Pfizer som første dose, vil bli gitt Moderna som dose to.   Etter helsemyndighetenes anbefalinger vil alle under 18 år bli vaksinert med Pfizer.

Husk å gi oss beskjed om du ikke kan møte til tildelt tid!

Blir du syk, eller av annen grunn blir forhindret fra å møte opp til vaksinetime, er det viktig at du sender SMS til 940 03 962 og melder fra om dette. Husk navn og fødselsdato! Telefonnummeret er kun for mottak av SMS, så du vil ikke motta svar på meldingen din.   

Det er som hovedregel ikke mulig å gjøre endringer på tildelt time for dose 2.  Endring av tidspunkt gjøres kun dersom det er medisinske grunner til at du ikke kan møte til tildelt tid. 

Følg med på vår samleside om korona: www.nes.kommune.no/korona  

Information about the vaccine in English and other languages: https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/vaksine-mot-koronavirus---comirnaty-biontech-og-pfizer/ 

 

 

Statusoppdatering uke 36

Vi er inne i siste fase av koronavaksineringen og avslutter massevaksineringen i Neshallen 30. september.   

Alle født i 2005 og tidligere som er folkeregistrert i Nes har fått tilbud om første dose.  

Antall vaksinerte i Nes 

🔹17022 innbyggere har fått første dose (89,6%)

🔹15359 innbyggere har fått to doser og er fullvaksinert (83%)

Tallene er hentet fra det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK, og viser andel > 18 år.  

 

12- til 15-åringer får tilbud om koronavaksine
Regjeringen har besluttet at 12-15-åringer skal få tilbud om koronavaksine, slik Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler. Aldersgruppen vil i første omgang tilbys én vaksinedose.  

Alle 12 til 15 åringer som skal vaksineres må ha samtykke fra foresatte og både mor og far må samtykke. Lenken til skjemaet: https://www.fhi.no/publ/skjema/samtykkeskjema---vaksinasjon-av-barn-unge-under-16-ar/ 


Vaksineringen skjer – informasjon om tid og sted sendes ut via skolene.
Uke 37: Runni ungdomsskole  og Vormsund ungdomsskole
Uke 38/39: Øvrige ungdomsskoler og 7. trinn  


Vi vil komme tilbake med mer informasjon om tid og sted for vaksinering av elever som går på skole i annen kommune og som ikke får tilbud om vaksinering der. 

Vi gjør oppmerksom på at: 

 • de i aldersgruppen 12-15 år som har hatt korona - de skal ikke ha vaksine. 
 • ved feber (temperatur over 38,0 grader) på vaksinasjonsdagen skal man ikke ha vaksine. 

Sjekk time eventuelt bestille deg time til dose 1

Du kan sjekke timen din, eller bestille deg time til dose 1, via denne lenken: https://timebestilling.remin.no/dgi-nes 

Leveranse av vaksiner
Vi vil fremover i hovedsak få tildelt Moderna. I praksis betyr dette at innbyggere som mottok Pfizer som første dose, vil bli gitt Moderna som dose to.    

Husk å gi oss beskjed om du ikke kan møte til tildelt tid!
Vi erfarer fortsatt at flere uteblir fra timen sin. Blir du syk, eller av annen grunn blir forhindret fra å møte opp, er det viktig at du kontakter vaksinetelefonen 66 10 40 80, hverdager mellom kl. 09 og 13, og melder fra om dette. Utover åpningstiden kan du sende SMS til 940 03 962. Husk navn og fødselsdato! Telefonnummeret er kun for mottak av SMS, så du vil ikke motta svar på meldingen din.    

Det er som hovedregel ikke mulig å gjøre endringer på tildelt time for dose 2.  Endring av tidspunkt gjøres kun dersom det er medisinske grunner til at du ikke kan møte til tildelt tid. 

Følg med på vår samleside om korona: www.nes.kommune.no/korona  

Information about the vaccine in English and other languages: https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/vaksine-mot-koronavirus---comirnaty-biontech-og-pfizer/ 

 

 

Statusoppdatering uke 35

Vi er inne i siste fase av koronavaksineringen og avslutter massevaksineringen i Neshallen 30. september.  

Alle født i 2005 og tidligere som er folkeregistrert i Nes har fått tilbud om første dose. 

Antall vaksinerte i Nes

🔹  16906  innbyggere har fått første dose (89,3%)

🔹  15023 innbyggere har fått to doser og er fullvaksinert  (81,2%) 

Tallene er hentet fra det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK, og viser andel > 18 år. 

Drop in! Siste sjanse for dose 1 - gjelder alle født 2005 eller tidligere 

Lørdag 4. september kl. 11-14 

Vi gjør oppmerksom på at de som er født i 2005, men ikke fylt 16 år må ha med seg samtykkeskjema fra foresatte. Skjemaet finner du her: https://www.fhi.no/contentassets/1ae7bf6f4b0e4280ab87ae4bedbcb6fd/2021_08_24-samtykkeskjema--vaksinering-av-barn-og-unge-som-ikke-har-fylt-16-ar.pdf 

Time til dose 2

Mottok du dose 1 før 28. august, skal du ha fått en SMS om at timen din er blitt flyttet frem til september.  Du kan sjekke timen din via: https://timebestilling.remin.no/dgi-nes

Send SMS til 940 03 962 om dette ikke stemmer. Husk navn og fødselsdato! Telefonnummeret er kun for mottak av SMS, så du vil ikke motta svar på meldingen din.  

Det er som hovedregel ikke mulig å gjøre endringer på tildelt time for dose 2.  Endring av tidspunkt gjøres kun dersom det er medisinske grunner til at du ikke kan møte til tildelt tid.

Har du fått dose 2 i en annen kommune?

Er du en av de som har tatt dose 2 i en annen kommune så ber vi om at du sender SMS til 940 03 962, og avlyser timen du får av oss. Husk navn og fødselsdato!

Vi har ikke tilgang til de andre kommunenes datasystemer og vet derfor ikke at du har fått vaksinen. 

NB! Telefonnummeret er kun er for mottak av SMS, så du vil ikke motta svar på meldingen din. 

Leveranse av vaksiner

Vi vil fremover i hovedsak få tildelt Moderna. I praksis betyr dette at innbyggere som mottok Pfizer som første dose, vil bli gitt Moderna som dose to.  

12- til 15-åringer får tilbud om koronavaksine

Regjeringen har besluttet at 12-15-åringer skal få tilbud om koronavaksine, slik Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler. Aldersgruppen vil i første omgang tilbys én vaksinedose. Vi har startet planlegging av vaksinering av denne gruppen. 

Husk å gi oss beskjed om du ikke kan møte til tildelt tid!

Vi erfarer fortsatt at flere uteblir fra timen sin. Blir du syk, eller av  annen grunn blir forhindret fra å møte opp, er det viktig at du kontakter vaksinetelefonen 66 10 40 80, hverdager mellom kl. 09 og 13, og melder fra om dette. Utover åpningstiden kan du sende SMS til 940 03 962. Husk navn og fødselsdato! Telefonnummeret er kun er for mottak av SMS, så du vil ikke motta svar på meldingen din.  

Følg med på vår samleside om korona: www.nes.kommune.no/korona 

Information about the vaccine in English and other languages: https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/vaksine-mot-koronavirus---comirnaty-biontech-og-pfizer/ 

Statusoppdatering uke 34

Antall vaksinerte i Nes (tall hentet fra det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK):

🔹   16801 innbyggere har fått første dose
🔹   12683 innbyggere har fått to doser og er fullvaksinert

Tallene hentet fra det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK.

Vi er inne i siste fase av massevaksineringen. Alle født i 2005 og tidligere som er folkeregistrert i Nes har fått tilbud om første dose.

Drop-in vaksinering dose 1 – siste sjanse, gjelder alle født 2005 eller tidligere

 • Lørdag 4. september kl. 11-14

Vi gjør oppmerksom på at de som er født i 2005, men ikke fylt 16 år må ha med seg samtykkeskjema fra foresatte. Skjemaet finner du her: https://www.fhi.no/contentassets/1ae7bf6f4b0e4280ab87ae4bedbcb6fd/2021_08_24-samtykkeskjema--vaksinering-av-barn-og-unge-som-ikke-har-fylt-16-ar.pdf

Etter anbefaling fra FHI vil ungdom i Nes under 18 år fortsatt få Pfizer-vaksinen.

Dose 2 fremskyndes
Vi jobber fortløpende med å fremskynde timer til dose 2. Hovedregelen er at de som har ventet lengst på dose 2, prioriteres først for tilbud om fremskyndet time.  Vi får i hovedsak Moderna-vaksinene fremover og vi tilbyr fortløpende den vaksinen som er tilgjengelig og tildeles oss fra Folkehelseinstituttet.

Det er som hovedregel ikke mulig å gjøre endringer på tildelt time for dose 2.  Endring av tidspunkt gjøres kun dersom det er medisinske grunner til at du ikke kan møte til tildelt tid

Har du fått dose 2 i en annen kommune?
Er du en av de som har tatt dose 2 i en annen kommune så ber vi om at du sender oss en SMS og avlyser timen du får av oss.

Vi har ikke tilgang til de andre kommunenes datasystemer og vet derfor ikke at du har fått vaksinen.

Send SMS til 940 03 962. Husk navn og fødselsdato! Telefonnummeret er kun er for mottak av SMS, så du vil ikke motta svar på meldingen din. 

Leveranse av vaksiner
Vi vil fremover i hovedsak få tildelt Moderna. I praksis betyr dette at innbyggere som mottok Pfizer som første dose, vil bli gitt Moderna som dose to. 

Varslet forsendelse av vaksiner kommende to uker:

🔹Uke 35:  504 doser
🔹Uke 36:  1004 doser

 

Har du ikke fått tilgang til å bestille tid for vaksinering?

Da ber vi om at du snarest går inn via denne lenken; https://timebestilling.remin.no/dgi-nes for å bestille første dose, eller møter på oppsatte drop-in time.

 

Husk å gi oss beskjed om du ikke kan møte til tildelt tid!

Vi erfarer fortsatt at flere uteblir fra timen sin. Blir du syk, eller av  annen grunn blir forhindret fra å møte opp, er det viktig at du kontakter vaksinetelefonen 66 10 40 80, hverdager mellom kl. 09 og 13, og melder fra om dette. Utover åpningstiden kan du sende SMS til 940 03 962. Husk navn og fødselsdato! Telefonnummeret er kun er for mottak av SMS, så du vil ikke motta svar på meldingen din. 

Følg med på vår samleside om korona: www.nes.kommune.no/korona

Information about the vaccine in English and other languages: https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/vaksine-mot-koronavirus---comirnaty-biontech-og-pfizer/

 

 

 

 

Statusoppdatering uke 33

Antall vaksinerte i Nes (tall hentet fra det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK): 

🔹   16314 innbyggere har fått første dose 

🔹   10030 innbyggere har fått to doser og er fullvaksinert 

Vi gjør oppmerksom på at tallene vi henter i det nasjonale vaksinasjonsregisteret inkluderer vaksinedoser til prioritert helsepersonell.  

Alle voksne som er folkeregistrert i Nes og som er registrert med riktig telefonnummer, har fått tilbud om første dose. 

16 og 17 åringer, samt gravide

Etter råd fra FHI har regjeringen besluttet at alle født i 2004 og 2005, samt gravide i 2. og 3.  trimester, skal tilbys koronavaksine. Er du en av disse ber vi om at du benytter deg av drop-in timene vi tilbyr.

Vi gjør oppmerksom på at de som er født i 2005, men ikke fylt 16 år må ha med seg samtykkeskjema fra foresatte. Her finner du skjemaet .

Dose 2 fremskyndes

Denne uken har vi sendt ut SMS til over 5000 innbyggere, med varsel om at dose 2 vil bli fremskyndet. Vi sender fortløpende ut nytt tidspunkt til innbyggere etter kriteriene fra FHI. Hovedregelen er at de som har ventet lengst på dose 2, prioriteres først for tilbud om fremskyndet time.  

Det er som hovedregel ikke mulig å gjøre endringer på tildelt time for dose 2.  Endring av tidspunkt gjøres kun dersom det er medisinske grunner til at du ikke kan møte til tildelt tid.

Drop-in vaksinering dose 1 

Vi er nå inne i siste fase av massevaksineringen og tilbyr drop-in timer for alle som fortsatt ikke har tatt dose 1. Tilbudet gjelder alle som er født 2005 eller tidligere: 

Tirsdag 24.8: kl: 09.00 – 15.00 

Onsdag 25.8: kl: 15.00 – 20.00 

Merk at dette kun gjelder dose 1.  

Leveranse av vaksiner 

Frem til nå har vi kun mottatt Phizer vaksinen i Nes. I uke 34 vil vi motta et større antall doser av Spikevax (tidligere Moderna) i tillegg til Phizer. I praksis betyr dette at innbyggere som mottok Phizer som første dose, vil bli gitt Spikevax som dose to.  

Du kan ikke selv velge hvilke vaksine du ønsker. Begge disse vaksinene bygger på samme teknologi og regnes som likeverdige. Det å kombinere ulike koronavaksiner gir minst like god beskyttelse og medfører ingen større risiko for alvorlige bivirkninger, enn det å få vaksine fra samme produsent. 

Varslet forsendelse av vaksiner kommende to uker: 

🔹Uke 34:  4584 doser (1284 doser Phizer og 3300 doser Spikevax, tidligere Moderna) 

🔹Uke 35:  54 doser (Phizer)

Varslet doseleveranse i uke 35, er betydelig mindre enn tidligere signalisert. Vi har stilt spørsmålstegn ved dette, og venter på endelig avklaring.

Har du ikke fått tilgang til å bestille tid for vaksinering? 

Da ber vi om at du snarest går inn via denne lenken; https://timebestilling.remin.no/dgi-nes for å bestille første dose, eller møter på oppsatte drop-in timer. 

Husk å gi oss beskjed om du ikke kan møte til tildelt tid! 

Vi erfarer fortsatt at flere uteblir fra timen sin. Blir du syk, eller av  annen grunn blir forhindret fra å møte opp, er det viktig at du kontakter vaksinetelefonen 66 10 40 80, hverdager mellom kl. 09 og 13, og melder fra om dette. Utover åpningstiden kan du sende SMS til 940 03 962. Husk navn og fødselsdato! Telefonnummeret er kun er for mottak av SMS, så du vil ikke motta svar på meldingen din.  

Følg med på vår samleside om korona: www.nes.kommune.no/korona 

Information about the vaccine in English and other languages: https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/vaksine-mot-koronavirus---comirnaty-biontech-og-pfizer/ 

 Statusoppdatering uke 32

Antall vaksinerte i Nes (tall hentet fra det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK):

🔹   16174 innbyggere har fått første dose
🔹     8838 innbyggere har fått to doser og er fullvaksinert

Vi gjør oppmerksom på at tallene vi henter i det nasjonale vaksinasjonsregisteret inkluderer vaksinedoser til prioritert helsepersonell. 

Alle voksne som er folkeregistrert i Nes og som er registrert med riktig telefonnummer, har fått tilbud om første dose.

Leveranse av vaksiner
Ut fra hva vi nå har av informasjon, vil vi motta betydelig flere vaksinedoser fremover. Frem til nå har vi kun mottatt Phizer vaksinen i Nes. Informasjon om varslet forsendelse i uke 34 viser at vi nå også vil motta et større antall doser av Spikevax (tidligere Moderna) i tillegg til Phizer. I praksis betyr dette at innbyggere som mottok Phizer som første dose, vil bli gitt Spikevax som dose to. 

Du kan ikke selv velge hvilke vaksine du ønsker.
Begge disse vaksinene bygger på samme teknologi og regnes som likeverdige. Det å kombinere ulike koronavaksiner gir minst like god beskyttelse og medfører ingen større risiko for alvorlige bivirkninger, enn det å få vaksine fra samme produsent.

Varslet forsendelse av vaksiner kommende to uker:
🔹Uke 33:  1512 doser (Phizer)
🔹Uke 34:  4584 doser (1284 doser Phizer og 3300 doser Spikevax tidligere Moderna)

Kriseledelsen har besluttet at ansatte i barnehage og skole prioriteres til dose 2. Informasjon om dette får ansatte direkte fra arbeidsgiver.

Overskuddsdoser og fremskyndelse av dose 2
Hovedregelen er at de som har ventet lengst på dose 2, prioriteres først for tilbud om fremskyndet time. Dette gjøres etter føringer fra Folkehelseinstituttet (FHI). Dere som er aktuelle for å få fremskyndet time, vil motta en SMS-melding om nytt tidspunkt fra oss. Merk! Det er ikke mulig å ta kontakt med oss for å hoppe frem i køen. 

Har du ikke fått tilgang til å bestille tid for vaksinering?  Da ber vi om at du snarest går inn via denne lenken; https://timebestilling.remin.no/dgi-nes for å bestille første dose. Alternativt kontakte vaksinetelefonen på 66 10 40 80, hverdager kl. 09-13.

Husk å gi oss beskjed om du ikke kan møte til tildelt tid!
Vi erfarer fortsatt at flere uteblir fra timen sin. Blir du syk, eller av  annen grunn blir forhindret fra å møte opp, er det viktig at du kontakter vaksinetelefonen 66 10 40 80, hverdager mellom kl. 09 og 13, og melder fra om dette. Utover åpningstiden kan du sende SMS til 940 03 962. Husk navn og fødselsdato! Telefonnummeret er kun er for mottak av SMS, så du vil ikke motta svar på meldingen din. 

Revaksinering
Vaksinasjon av dose 2 fortsetter etter gjeldende retningslinjer fra Folkehelseinstituttet.

Følg med på vår samleside om korona: www.nes.kommune.no/korona

Information about the vaccine in English and other languages: https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/vaksine-mot-koronavirus---comirnaty-biontech-og-pfizer/  

Statusoppdatering uke 31

Antall vaksinerte i Nes (tall hentet fra det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK):

🔹   16019 innbyggere har fått første dose

🔹     8131 innbyggere har fått to doser og er fullvaksinert

Vi gjør oppmerksom på at tallene vi henter i det nasjonale vaksinasjonsregisteret inkluderer vaksinedoser til prioritert helsepersonell.

Alle voksne som er folkeregistrert i Nes, og som er registrert med riktig telefonnummer, har fått tilbud om første dose.

Har du ikke fått tilgang til å bestille tid for vaksinering?  Da ber vi om at du snarest går inn via denne lenken; https://timebestilling.remin.no/dgi-nes for å bestille første dose. Alternativt kontakte vaksinetelefonen på 66 10 40 80, hverdager kl. 09-13.

Husk å gi oss beskjed om du ikke kan møte til tildelt tid!

Vi erfarer fortsatt at flere uteblir fra timen sin. Blir du syk, eller av annen grunn blir forhindret fra å møte opp, er det viktig at du kontakter vaksinetelefonen 66 10 40 80 og melder fra om dette (hverdager 9-13). Utover åpningstiden kan du sende SMS til 940 03 962. Husk navn og fødselsdato! Telefonnummeret er kun er for mottak av SMS, så du vil ikke motta svar på meldingen din.

Leveranse av vaksiner

Varslet forsendelse av vaksiner kommende to uker:

🔹Uke 32:  1212 doser

🔹Uke 33:  1512 doser - NB! oppdatert med ny informasjon kl. 17.30

Ved overskudd av vaksinedoser

Eventuelle overskuddsdoser vil bli benyttet til dose 2. De som er aktuelle for å få fremskyndet sin time, vil få en SMS-melding om nytt tidspunkt fra oss. Etter informasjon fra Folkehelseinstituttet (FHI) er hovedregelen at det er de som har ventet lengst på dose 2 som prioriteres først.

Merk! Det er ikke mulig å ta kontakt med oss for å hoppe frem i køen.

Revaksinering

Vaksinasjon med andre dose vil fortsette etter gjeldende retningslinjer fra Folkehelseinstituttet.

Følg med på vår samleside om korona: www.nes.kommune.no/korona

Information about the vaccine in English and other languages: https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/vaksine-mot-koronavirus---comirnaty-biontech-og-pfizer/.

 

 

Statusoppdatering uke 30

Antall vaksinerte i Nes (tall hentet fra det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK):

🔹   15810 innbyggere har fått første dose

🔹     7805 innbyggere har fått to doser og er fullvaksinert

Vi gjør oppmerksom på at tallene vi henter i det nasjonale vaksinasjonsregisteret inkluderer vaksinedoser til prioritert helsepersonell.

Alle voksne som er folkeregistrert i Nes og som er registrert med riktig telefonnummer har fått tilbud om første dose.

Vi har vaksinert fortløpende etter anbefalte prioritering fra FHI. Nå har samtlige voksne som er folkeregistrert i Nes og som er registrert med riktig telefonnummer, fått SMS med tilbud om koronavaksine. 

Har du ikke fått tilgang til å bestille tid for vaksinering? 

Da ber vi om at du snarest går inn via denne lenken; https://timebestilling.remin.no/dgi-nes for å bestille første dose. Alternativt kontakte vaksinetelefonen på 66 10 40 80, hverdager kl. 09-13.

Obs!! Avbestilling av time

Vi erfarer nå at flere uteblir fra vaksinetimen sin. Blir du syk, eller av annen grunn blir forhindret fra å møte opp, er det viktig at du kontakter vaksinetelefonen 66 10 40 80, hverdager mellom kl. 09 og 13, og melder fra om dette. Utover åpningstiden kan du sende SMS til 940 03 962. Husk navn og fødselsdato! Telefonnummeret er kun for mottak av SMS, så du vil ikke motta svar på meldingen din.

Merk! Vaksinetelefonen vil være ubetjent torsdag 5.august.

Ved overskudd av vaksinedoser

Eventuelle overskuddsdoser vil bli benyttet til dose 2. De som eventuelt får fremskyndet sin time vil få en SMS-melding om nytt tidspunkt. Det er fra Folkehelseinstituttet (FHI) sagt at de som har ventet lengst på andre dose, skal få tilbud først. 

Merk! Det er ikke mulig å ta kontakt med oss for å hoppe frem i denne køen.

Leveranse av vaksiner

Vi har pr nå ingen informasjon om leveranse utover uke 31. Varslet forsendelse av vaksiner i neste uke:

🔹Uke 31:   792 doser

Revaksinering

Vaksinasjon med andre dose vil fortsette etter gjeldende retningslinjer fra Folkehelseinstituttet.

Følg med på vår samleside om korona: www.nes.kommune.no/korona

Information about the vaccine in English and other languages: https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/vaksine-mot-koronavirus---comirnaty-biontech-og-pfizer/

Statusoppdatering uke 29

Antall vaksinerte i Nes (tall hentet fra det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK):

Tallene henter jeg rett i forkant av publisering

🔹   14847 innbyggere har fått første dose
🔹     7269 innbyggere har fått to doser og er fullvaksinert

Vi gjør oppmerksom på at tallene vi henter i det nasjonale vaksinasjonsregisteret inkluderer vaksinedoser til prioritert helsepersonell.

Alle voksne som er folkeregistrert i Nes og som er registrert med riktig telefonnummer har fått tilbud om første dose.
Vi har vaksinert fortløpende etter prioriteringsgruppene som FHI har anbefalt. Nå har samtlige voksne som er folkeregistrert i Nes og som er registrert med riktig telefonnummer fått SMS med tilbud om koronavaksine. 

Har du av en eller annen grunn ikke har fått tilgang til å bestille tid for vaksinering?  Da ber vi om at du så fort som mulig går inn via denne lenken https://timebestilling.remin.no/dgi-nes for å bestille første dose, eller kontakte vaksinetelefonen på 66 10 40 80, hverdager kl. 09-13.

Obs!! Avbestilling av time
Vi erfarer nå at flere uteblir fra vaksinetimen sin. Blir du syk eller av en eller annen grunn blir forhindret fra å møte opp er det viktig at du kontakter vaksinetelefonen 66 10 40 80, hverdager mellom kl. 09 og 13, og melder fra om dette. Utover åpningstiden kan du sende SMS til 940 03 962 - HUSK å skrive navn og fødselsdato!

Leveranse av vaksiner
Varslet forsendelse av vaksiner de kommende ukene:

🔹I uke 30: 1746 doser
🔹I uke 31:   792 doser

Revaksinering
Vaksinasjon med andre dose vil fortsette etter gjeldende retningslinjer fra Folkehelseinstituttet.

Vaksinedoser til overs

I uke 30 kan det bli aktuelt å fremskynde timen for dose to i hovedsak for de av dere som det har gått 6 uker eller mer siden første dose. Forutsatt at du da kan møte ettermiddag/kveld onsdag og torsdag i uke 30 uavhengig av når timen blir. Det kan også bli aktuelt å tilby første dose til personer som bor i andre kommuner.

⁉️Er dette aktuelt for deg?
Meld fra til oss ved å sende navn, fødselsdato og mobiltelefonnummer på SMS til tlf. 940 03 962. Merk at dette telefonnummeret kun er for mottak av SMS. Henvendelser til dette nummeret vil ikke bli besvart med mindre det er aktuelt å gi deg time på kort varsel når andre uteblir fra vaksinasjon. 

Følg med på vår samleside om korona: www.nes.kommune.no/korona

Information about the vaccine in English and other languages: https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/vaksine-mot-koronavirus---comirnaty-biontech-og-pfizer/

Statusoppdatering uke 28

Antall vaksinerte i Nes (tall hentet fra det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK):

🔹   13597 innbyggere har fått første dose

🔹   7084 innbyggere har fått to doser og er fullvaksinert

Vi gjør oppmerksom på at tallene vi henter i det nasjonale vaksinasjonsregisteret inkluderer vaksinedoser til prioritert helsepersonell.

Obs! Avbestilling av time

Vi erfarer nå at flere uteblir fra vaksinetimen sin. Blir du syk eller av en eller annen grunn blir forhindret fra å møte opp er det viktig at du kontakter vaksinetelefonen 66 10 40 80, hverdager mellom kl. 09 og 13, og melder fra om dette. Utover åpningstiden kan du sende SMS til 940 03 962 - HUSK å skrive navn og fødselsdato!

Er du blant de som ikke har fått tilbud om vaksine, og er tilgjengelig på kveldstid mandag, onsdag og torsdag i uke 29?

Meld fra til oss ved å sende navn, fødselsdato og mobiltelefonnummer på SMS til tlf. 940 03 962. Merk at dette telefonnummeret kun er for mottak av SMS. Henvendelser til dette nummeret vil ikke bli besvart med mindre det er aktuelt å "hente inn" personer på kort varsel når innbyggere uteblir fra vaksinasjon. 

Leveranse av vaksiner

Det er fortsatt stor usikkerhet rundt doseleveransene fremover. Vi planlegger uke for uke ut fra de opplysningene vi får fra myndighetene. 

Varslet forsendelse av vaksiner de kommende ukene:

🔹I uke 29: 1440 doser (de aller fleste til dose 1)

🔹I uke 30: 1746 doser (de aller fleste til dose 1)

Status per prioriteringsgruppe:

Vi følger FHI sin prioriteringsrekkefølge

✅Gruppe 1-10 - Les tekst under Merk!

🌝Gruppe 11 Alder 25-39 år, ca. 4170 personer totalt– vaksinering pågår, vi forventer at alle over 18 år skal ha fått  tilbud om vaksine i løpet av uke 30/31.

I tillegg får ansatte som jobber i barnehager og skoler i Nes tilbud om vaksinering i uke 28, 29 og 30. SMS med tilbud om vaksine sendes ut fortløpende.

MERK! I de gruppene som merkes ✅ har alle fått tilbud om første dose av vaksinen. Tilhører du gruppe 1-10 og av en eller annen grunn ikke har fått tilgang til å bestille tid for vaksinering?  Da ber vi om at du går inn via denne lenken https://timebestilling.remin.no/dgi-nes for å bestille første dose, eller kontakte vaksinetelefonen på 66 10 40 80, hverdager kl. 09-13.

NB! Alle innbyggere som tilhører gruppene vi nå vaksinerer, skal vaksineres i Nes dersom de er folkeregistrert i Nes. Har du fastlege utenfor Nes kommune, skal du allikevel vaksineres i Nes.

Vaksinering av barn og unge mellom 12 og 15 år med særlig alvorlig grunnsykdom

FHI anbefaler nå at barn og ungdom mellom 12 og 15 år med særlig alvorlig grunnsykdom får tilbud om vaksine. All vaksinasjon er frivillig, og tilbudet gjelder fra fylte 12 år. Det er bare vaksinen fra BioNTech/Pfizer (Comirnaty) som per nå er godkjent for barn og unge fra 12 års alder. Les mer : https://www.fhi.no/publ/brev/tilbud-om-vaksine-til-barn-og-ungdom-i-alderen-12-15-ar-med-alvorlig-grunns/

For de dette gjelder i Nes må henvendelse rettes til fastlegene som igjen må ringe vaksinetelefonen og oppgi personnummer til barnet/ungdommen og mobilnummeret til foresatte. Vi gjør oppmerksom på at barn som skal vaksineres må følges av en foresatt, og ha med samtykke fra den andre.

Samtykkeskjema - word 

Samtykkeskjema - PDF 

Vaksinering i sommer

Vaksineringen vil pågå igjennom hele sommeren, og alle i resterende grupper må ta høyde for dette når ferie planlegges. Dette gjelder også for de som skal ha dose 2 i sommerukene. Vi får doser til revaksinering, på bakgrunn av rapportert dose 1. 

Revaksinering

Du får time til revaksinering samtidig som du tar dose 1. Dose 2 skal gis i samme kommune som du fikk dose 1. For gruppene 8-11 er intervallet mellom dose 1 og 2, 12 uker.

Vaksinetype

I Nes vaksineres det med Pfizer, i koronasertifikatet vil det stå Comirnaty (BioNTech/Pfizer).

Har du fått SMS med tilbud om koronavaksine selv om du er vaksinert?

Det kan være flere årsaker til dette:  

 • Du er vaksinert i en annen kommune. Vi har ikke tilgang til systemer som brukes av andre kommuner og kan dessverre ikke sjekke hvem som er vaksinert der.
 • Du er tidligere vaksinert i Nes. Vi innførte nytt system (ReMin) i april og mai (midt i gruppe 4), og har så langt ikke prioritert det omfattende arbeidet med å importere personer fra det gamle systemet, over til det dagens system
 • Ditt telefonnummer er registrert på et familiemedlem eller som kontaktinformasjon hos fastlege. via denne lenken kan du sjekke din oppføring: https://www.norge.no/nb/oppdater-kontaktinformasjon

Vaksineregistreringer fra våre systemer overføres automatisk til SYSVAK (nasjonalt vaksineregister). Vi har så langt ikke hatt tilgang til rapporter fra dette registeret, for å kunne kjøre automatisk sjekk på hvem som er vaksinert. 

Vi ber derfor dere som er vaksinert, men får SMS fra oss, om å gå inn og «takke nei» til vaksine.

Koronasertifikat – koronapass

Det er Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett SF som utvikler sertifikatet. Les mer om koronasertifikatet på FHI.no https://www.fhi.no/nyheter/2021/slik-blir-det-nye-koronasertifikatet/

Du finner ditt koronasertifikat ved å logge deg inn på helsenorge.no https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/

Når du går inn på koronasertifikatet ditt, vil det stå at det er gyldig i 90 dager. Denne datoen er bevegelig, så neste gang du går inn og laster ned sertifikatet, vil det være gyldig i nye 90 dager. Grunnen til at koronasertifikatet kun er gyldig 90 dager frem i tid er for å unngå misbruk.

Feil eller mangler:

Oppdager du feil eller mangler i ditt koronasertifikat/pass ber vi om at du kontakter vaksinetelefonen: 66 10 40 80 Hverdager: kl. 09-13.

Følg med på vår samleside om korona: www.nes.kommune.no/korona

Statusoppdatering uke 27

Antall vaksinerte i Nes (tall hentet fra det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK):

🔹   12646 innbyggere har fått første dose.
🔹    6659 innbyggere har fått to doser og er fullvaksinert.

Vi gjør oppmerksom på at tallene vi henter i det nasjonale vaksinasjonsregisteret inkluderer vaksinedoser til prioritert helsepersonell.

Leveranse av vaksiner
Det er fortsatt stor usikkerhet rundt doseleveransene fremover. Vi planlegger uke for uke ut fra de opplysningene vi får fra myndighetene. 

Varslet forsendelse av vaksiner de kommende ukene:

🔹I uke 28: 1164 doser (av disse er ca. 400 til dose 2)
🔹I uke 29: 1440 doser (av disse er ca. 130 til dose 2)

Status per prioriteringsgruppe:
Vi følger FHI sin prioriteringsrekkefølge

✅Gruppe 1-10 - Les tekst under Merk!
🌝Gruppe 11 Alder 25-39 år, ca. 4170 personer – vaksinering pågår og vi sender SMS i aldersrekkefølge. Vi starter med de eldste i gruppen.

I tillegg får ansatte som jobber i barnehager og skoler i Nes tilbud om vaksinering i uke 28, 29 og 30. SMS med tilbud om vaksine sendes ut fortløpende.

MERK! I de gruppene som merkes ✅ har alle fått tilbud om første dose av vaksinen. Tilhører du gruppe 1-10 og av en eller annen grunn ikke har fått tilgang til å bestille tid for vaksinering?  Da ber vi om at du går inn via denne lenken https://timebestilling.remin.no/dgi-nes for å bestille første dose, eller kontakte vaksinetelefonen på 66 10 40 80, hverdager kl. 09-13.

NB! Alle innbyggere som tilhører gruppene vi nå vaksinerer, skal vaksineres i Nes dersom de er folkeregistrert i Nes. Har du fastlege utenfor Nes kommune, skal du allikevel vaksineres i Nes.

Avbestilling av time
Blir du syk eller av en eller annen grunn blir forhindret fra å møte opp til din vaksinetime ber vi om at du kontakter vaksinetelefonen 66 10 40 80, hverdager mellom kl. 09 og 13. Utover åpningstiden kan du sende SMS til 940 03 962 - HUSK å skrive navn og fødselsdato.

Vaksinering av barn og unge mellom 12 og 15 år med særlig alvorlig grunnsykdom
FHI anbefaler nå at barn og ungdom mellom 12 og 15 år med særlig alvorlig grunnsykdom får tilbud om vaksine. All vaksinasjon er frivillig, og tilbudet gjelder fra fylte 12 år. Det er bare vaksinen fra BioNTech/Pfizer (Comirnaty) som per nå er godkjent for barn og unge fra 12 års alder. Les mer : https://www.fhi.no/publ/brev/tilbud-om-vaksine-til-barn-og-ungdom-i-alderen-12-15-ar-med-alvorlig-grunns/

For de dette gjelder i Nes må henvendelse rettes til fastlegene som igjen må ringe vaksinetelefonen og oppgi personnummer til barnet/ungdommen og mobilnummeret til foresatte. Vi gjør oppmerksom på at barn som skal vaksineres må følges av en foresatt, og ha med samtykke fra den andre.
Samtykkeskjema - word 
Samtykkeskjema - PDF 

Vaksinering i sommer
Vaksineringen vil pågå igjennom hele sommeren, og alle i resterende grupper må ta høyde for dette når ferie planlegges. Dette gjelder også for de som skal ha dose 2 i sommerukene. Vi får doser til revaksinering, på bakgrunn av rapportert dose 1. 

Revaksinering
Du får time til revaksinering samtidig som du tar dose 1. Dose 2 skal gis i samme kommune som du fikk dose 1. For gruppene 8-11 er intervallet mellom dose 1 og 2, 12 uker.

Vaksinetype
I Nes vaksineres det med Pfizer, i koronasertifikatet vil det stå Comirnaty (BioNTech/Pfizer).

Har du fått SMS med tilbud om koronavaksine selv om du er vaksinert?
Det kan være flere årsaker til dette:  

Du er vaksinert i en annen kommune. Vi har ikke tilgang til systemer som brukes av andre kommuner og kan dessverre ikke sjekke hvem som er vaksinert der.

Du er tidligere vaksinert i Nes. Vi innførte nytt system (ReMin) i april og mai (midt i gruppe 4), og har så langt ikke prioritert det omfattende arbeidet med å importere personer fra det gamle systemet, over til det dagens system

Ditt telefonnummer er registrert på et familiemedlem eller som kontaktinformasjon hos fastlege. via denne lenken kan du sjekke din oppføring: https://www.norge.no/nb/oppdater-kontaktinformasjon

Vaksineregistreringer fra våre systemer overføres automatisk til SYSVAK (nasjonalt vaksineregister). Vi har så langt ikke hatt tilgang til rapporter fra dette registeret, for å kunne kjøre automatisk sjekk på hvem som er vaksinert. 

Vi ber derfor dere som er vaksinert, men får SMS fra oss, om å gå inn og «takke nei» til vaksine.

Koronasertifikat – koronapass
Det er Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett SF som utvikler sertifikatet. Les mer om koronasertifikatet på FHI.no https://www.fhi.no/nyheter/2021/slik-blir-det-nye-koronasertifikatet/

Du finner ditt koronasertifikat ved å logge deg inn på helsenorge.no https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/

Når du går inn på koronasertifikatet ditt, vil det stå at det er gyldig i 90 dager. Denne datoen er bevegelig, så neste gang du går inn og laster ned sertifikatet, vil det være gyldig i nye 90 dager. Grunnen til at koronasertifikatet kun er gyldig 90 dager frem i tid er for å unngå misbruk.

Feil eller mangler:
Oppdager du feil eller mangler i ditt koronasertifikat/pass ber vi om at du kontakter vaksinetelefonen: 66 10 40 80 Hverdager: kl. 09-13.

Følg med på vår samleside om korona: www.nes.kommune.no/korona

Statusoppdatering uke 26

Antall vaksinerte i Nes (tall hentet fra det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK):

🔹   11 162 innbyggere har fått første dose.

🔹   6526 innbyggere har fått to doser og er fullvaksinert.

Vi gjør oppmerksom på at tallene vi henter i det nasjonale vaksinasjonsregisteret inkluderer vaksinedoser til prioritert helsepersonell.

Leveranse av vaksiner

Det er fortsatt stor usikkerhet rundt doseleveransene fremover, men ut fra hva vi til nå har fått av informasjon, ser det ut til at vi får færre doser enn først signalisert. Vi planlegger uke for uke ut fra de opplysningene vi får fra myndighetene.  

Varslet forsendelse av vaksiner de kommende ukene:

🔹I uke 27: 1074 doser (så å si alle doser til dose 1)

🔹I uke 28: 1164 doser (av disse er ca. 400 til dose 2)

Status per prioriteringsgruppe: 

Vi følger FHI sin prioriteringsrekkefølge 

✅Gruppe 1-9 - Les tekst under Merk!

🌝Gruppe 10 Alder 18-24 år og 40-44 år, ca. 2800 personer - pågår

Det er denne uken sendt ut SMS med tilbud om vaksine til innbyggere født i år 2003-1999 og 1977-1980. Utsending til innbyggere med fødselsår 1998 og 1981 er påstartet, og vil fortsette til uken. Det gjenstår ca. 600 personer i gruppe 10.

🔵Gruppe 11 Alder 25-39 år, ca. 4170 personer – planlegger utsending av SMS i uke 28/29

MERK! I de gruppene som merkes som fullført ✅ har alle fått tilbud om første dose av vaksinen. Det vil alltid være slik at noen enkeltpersoner fra tidligere grupper, av ulike årsaker, vil kunne bli vaksinert samtidig som andre grupper. Vi har god kontroll på oppfølging med dose 2.  

NB! Alle innbyggere som tilhører gruppene vi nå vaksinerer, skal vaksineres i Nes dersom de er folkeregistrert i Nes. Har du fastlege utenfor Nes kommune, skal du allikevel vaksineres i Nes.

Har fastlegen bekreftet at du er meldt inn i gruppe med underliggende sykdom (gruppe 4-7), men du får ikke tilgang til å bestille tid for vaksinering? Da ber vi om at du går inn via denne lenken https://timebestilling.remin.no/dgi-nes for å bestille første dose, eller kontakte vaksinetelefonen på 66 10 40 80, hverdager kl. 09-13. 

Er du ansatt i barnehage eller skole?

Kriseledelsen i Nes har besluttet å prioritere ansatte i barnehage og skole til vaksinering jf. myndighetenes åpning for dette. Inntil 10 % av doseleveransene kan benyttes til dette formålet. Kartlegging og prioritering av ansatte pågår.

Har du fått SMS med tilbud om koronavaksine selv om du er vaksinert? 

Det kan være flere årsaker til dette:   

 • Du er vaksinert i en annen kommune. Vi har ikke tilgang til systemer som brukes av andre kommuner og kan dessverre ikke sjekke hvem som er vaksinert der. 
 • Du er tidligere vaksinert i Nes. Vi innførte nytt system (ReMin) i april og mai (midt i gruppe 4), og har så langt ikke prioritert det omfattende arbeidet med å importere personer fra det gamle systemet, over til det dagens system 
 • Ditt telefonnummer er registrert på et familiemedlem eller som kontaktinformasjon hos fastlege. via denne lenken kan du sjekke din oppføring: https://www.norge.no/nb/oppdater-kontaktinformasjon 

Vaksineregistreringer fra våre systemer overføres automatisk til SYSVAK (nasjonalt vaksineregister). Vi har så langt ikke hatt tilgang til rapporter fra dette registeret, for å kunne kjøre automatisk sjekk på hvem som er vaksinert. 

Vi ber derfor dere som er vaksinert, men får SMS fra oss, om å gå inn og «takke nei» til vaksine. 

Koronasertifikat – koronapass 

Det er Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett SF som utvikler sertifikatet. Les mer om koronasertifikatet på FHI.no https://www.fhi.no/nyheter/2021/slik-blir-det-nye-koronasertifikatet/ 

Du finner ditt koronasertifikat ved å logge deg inn på helsenorge.no https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/ 

Når du går inn på koronasertifikatet ditt, vil det stå at det er gyldig i 90 dager. Denne datoen er bevegelig, så neste gang du går inn og laster ned sertifikatet, vil det være gyldig i nye 90 dager. Grunnen til at koronasertifikatet kun er gyldig 90 dager frem i tid er for å unngå misbruk. 

Feil eller mangler: 

Oppdager du feil eller mangler i ditt koronasertifikat/pass ber vi om at du kontakter vaksinetelefonen: 66 10 40 80 Hverdager: kl. 09-13.

Vaksinering i sommer 

Vaksineringen vil pågå igjennom hele sommeren, og alle i resterende grupper må ta høyde for dette når ferie planlegges. Dette gjelder også for de som skal ha dose 2 i sommerukene. Vi får doser til revaksinering, på bakgrunn av rapportert dose 1.  

Revaksinering 

Du får time til revaksinering samtidig som du tar dose 1. Dose 2 skal gis i samme kommune som du fikk dose 1. 

For gruppene 8-11 er intervallet mellom dose 1 og 2, 12 uker.

Vaksinetype: 

I Nes vaksineres det med Pfizer, i koronasertifikatet vil det stå Comirnaty (BioNTech/Pfizer). 

Følg med på vår samleside om korona: www.nes.kommune.no/korona 

Statusoppdatering uke 25

Antall vaksinerte i Nes (tall hentet fra det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK):

🔹   9833 innbyggere har fått første dose.

🔹   6434 innbyggere har fått to doser og er fullvaksinert.

Vi gjør oppmerksom på at tallene vi henter i det nasjonale vaksinasjonsregisteret inkluderer vaksinedoser til prioritert helsepersonell.

Leveranse av vaksiner

Det er fortsatt stor usikkerhet rundt doseleveransene fremover, men ut fra hva vi til nå har fått av informasjon, ser det ut til at vi får færre doser enn først signalisert. Vi planlegger uke for uke ut fra de opplysningene vi får fra myndighetene.  

Varslet forsendelse av vaksiner de kommende ukene:

🔹I uke 26: 1644 doser (så å si alle doser til dose 1)

🔹I uke 27: 1074 doser (så å si alle doser til dose 1)

Status per prioriteringsgruppe: 

Vi følger FHI sin prioriteringsrekkefølge 

Gruppe 1-9 - Les tekst under Merk!

🌝Gruppe 10 Alder 18-24 år og 40-44 år, ca. 2800 personer - oppstart i uke 27

🔵Gruppe 11 Alder 25-39 år, ca. 4300 personer – ikke startet

MERK! I de gruppene som merkes som fullført  har alle fått tilbud om første dose av vaksinen. Det vil alltid være slik at noen enkeltpersoner fra tidligere grupper, av ulike årsaker, vil kunne bli vaksinert samtidig som andre grupper. Vi har god kontroll på oppfølging med dose 2.  

NB! Alle innbyggere som tilhører gruppene vi nå vaksinerer, skal vaksineres i Nes dersom de er folkeregistrert i Nes. Har du fastlege utenfor Nes kommune, skal du allikevel vaksineres i Nes.

Har fastlegen bekreftet at du er meldt inn i gruppe med underliggende sykdom (gruppe 4-7), men du får ikke tilgang til å bestille tid for vaksinering? Da ber vi om at du går inn via denne lenken https://timebestilling.remin.no/dgi-nes for å bestille første dose, eller kontakte vaksinetelefonen på 66 10 40 80, hverdager kl. 09-13. 

Alle som tilhører gruppe 9 skal ha fått SMS med tilbud om vaksinering. Fortsatt er det ca. 1000 personer i denne gruppen som verken har takket ja eller nei til vaksine. Er du, eller noen du kjenner, i denne gruppen og av en eller annen grunn ikke har mottatt SMS kan man følge lenken og bestille time for første dose https://timebestilling.remin.no/dgi-nes, eller ta kontakt med vaksinetelefonen 66 10 40 80, hverdager: kl. 09-13. 

Har du fått SMS med tilbud om koronavaksine selv om du er vaksinert? 

Det kan være flere årsaker til dette:   

 • Du er vaksinert i en annen kommune. Vi har ikke tilgang til systemer som brukes av andre kommuner og kan dessverre ikke sjekke hvem som er vaksinert der. 
 • Du er tidligere vaksinert i Nes. Vi innførte nytt system (ReMin) i april og mai (midt i gruppe 4), og har så langt ikke prioritert det omfattende arbeidet med å importere personer fra det gamle systemet, over til det dagens system 
 • Ditt telefonnummer er registrert på et familiemedlem eller som kontaktinformasjon hos fastlege. via denne lenken kan du sjekke din oppføring: https://www.norge.no/nb/oppdater-kontaktinformasjon 

Vaksineregistreringer fra våre systemer overføres automatisk til SYSVAK (nasjonalt vaksineregister). Vi har så langt ikke hatt tilgang til rapporter fra dette registeret, for å kunne kjøre automatisk sjekk på hvem som er vaksinert. 

Vi ber derfor dere som er vaksinert, men får SMS fra oss, om å gå inn og «takke nei» til vaksine. 

Koronasertifikat – koronapass 

Det er Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett SF som utvikler sertifikatet. Les mer om koronasertifikatet på FHI.no https://www.fhi.no/nyheter/2021/slik-blir-det-nye-koronasertifikatet/ 

Du finner ditt koronasertifikat ved å logge deg inn på helsenorge.no https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/ 

Når du går inn på koronasertifikatet ditt, vil det stå at det er gyldig i 90 dager. Denne datoen er bevegelig, så neste gang du går inn og laster ned sertifikatet, vil det være gyldig i nye 90 dager. Grunnen til at koronasertifikatet kun er gyldig 90 dager frem i tid er for å unngå misbruk. 

Feil eller mangler: 

Oppdager du feil eller mangler i ditt koronasertifikat/pass ber vi om at du kontakter vaksinetelefonen: 66 10 40 80 Hverdager: kl. 09-13.

Vaksinering i sommer 

Vaksineringen vil pågå igjennom hele sommeren, og alle i resterende grupper må ta høyde for dette når ferie planlegges. Dette gjelder også for de som skal ha dose 2 i sommerukene. Vi får doser til revaksinering, på bakgrunn av rapportert dose 1.  

Revaksinering 

Du får time til revaksinering samtidig som du tar dose 1. Dose 2 skal gis i samme kommune som du fikk dose 1. 

For gruppene 8-11 er intervallet mellom dose 1 og 2, 12 uker. 

Vaksinetype: 

I Nes vaksineres det med Pfizer, i koronasertifikatet vil det stå Comirnaty (BioNTech/Pfizer). 

Følg med på vår samleside om korona: www.nes.kommune.no/korona

Statusoppdatering uke 24

Antall vaksinerte i Nes (tall hentet fra det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK): 

🔹   8592 innbyggere har fått første dose 

🔹   5646 innbyggere har fått to doser og er fullvaksinert 

Merk! Tallene er ikke oppdatert etter dagens vaksinering.

Vi gjør oppmerksom på at tallene vi henter i det nasjonale vaksinasjonsregisteret inkluderer vaksinedoser til prioritert helsepersonell. 

Leveranse av vaksiner 

Vi avventer fortsatt informasjon om sommerens vaksineleveranser fra nasjonale myndigheter. Fortsatt får vi beskjed om antall doser til levering ca. en uke i forkant av at vi mottar vaksinene. Det er derfor ikke mulig å detaljplanlegge langt fram i tid.   

Varslet forsendelse av vaksiner de kommende ukene: 

🔹I uke 25: 1614 doser (1290 doser til dose 1, og 324 doser til dose 2)

🔹I uke 26: 1644 dose (så å si alle doser til dose 1) 

Status per prioriteringsgruppe: 

Vi følger FHI sin prioriteringsrekkefølge 

✅Gruppe 1-8 - Les tekst under Merk!

🌝Gruppe 9 Alder 45-54 år- ca.1000 har fått tilbud, gjenstår ca. 2000 personer. Innkalling skjer aldersbasert, og vi har nå begynt å sende tilbud til dere som er født i 1969. 

🔵Gruppe 10 Alder 18-24 år og 40-44 år- ca. 2800 personer, planlegger for oppstart i uke 26/27

🔵Gruppe 11 Alder 25-39 år, ca. 4300 personer – ikke startet

🌝Samtidig vaksineres prioritert helsepersonell 

MERK!

I de gruppene som merkes som fullført ✅ har alle fått tilbud om/ mottatt første dose av vaksinen. Det vil alltid være slik at noen enkeltpersoner fra tidligere grupper, av ulike årsaker, vil kunne bli vaksinert samtidig som andre grupper. Vi har god kontroll på oppfølging med dose 2.  

Har fastlegen bekreftet at du er meldt inn i gruppe med underliggende sykdom (gruppe 4-7), men du har ikke mottatt SMS. Da ber vi om at du går inn via denne lenken https://timebestilling.remin.no/dgi-nes for å bestille første dose, eller kontakte vaksinetelefonen på 66 10 40 80, hverdager kl. 9-15. 

Alle som tilhører gruppe 8 skal ha fått SMS med tilbud om vaksinering. Fortsatt er det 680 personer i denne gruppen som verken har takket ja eller nei til vaksine. Er du, eller noen du kjenner i denne gruppen og av en eller annen grunn ikke har mottatt SMS kan man følge lenken og bestille time for første dose https://timebestilling.remin.no/dgi-nes, eller ta kontakt med vaksinetelefonen 66 10 40 80, hverdager: kl. 09.00-15.00   

Har du fått SMS med tilbud om koronavaksine selv om du er vaksinert? 

Det kan være flere årsaker til dette:   

 • Du er vaksinert i en annen kommune. Vi har ikke tilgang til systemer som brukes av andre kommuner og kan dessverre ikke sjekke hvem som er vaksinert der. 
 • Du er tidligere vaksinert i Nes. Vi innførte nytt system (ReMin) i april og mai (midt i gruppe 4), og har så langt ikke prioritert det omfattende arbeidet med å importere personer fra det gamle systemet, over til det dagens system 
 • Ditt telefonnummer er registrert på et familiemedlem eller som kontaktinformasjon hos fastlege. via denne lenken kan du sjekke din oppføring: https://www.norge.no/nb/oppdater-kontaktinformasjon 

Vaksineregistreringer fra våre systemer overføres automatisk til SYSVAK (nasjonalt vaksineregister). Vi har så langt ikke hatt tilgang til rapporter fra dette registeret, for å kunne kjøre automatisk sjekk på hvem som er vaksinert. 

Vi ber derfor dere som er vaksinert, men får SMS fra oss, om å gå inn via linken og «takke nei» til vaksine. 

Vaksinering i sommer 

Vaksineringen vil pågå igjennom hele sommeren, og alle i resterende grupper må ta høyde for dette når ferie planlegges. Dette gjelder også for de som skal ha dose 2 i sommerukene. Vi får doser til revaksinering, på bakgrunn av rapportert dose 1.  

Revaksinering 

Du får time til revaksinering samtidig som du tar dose 1. Dose 2 skal gis i samme kommune som du fikk dose 1. 

For gruppene 8-11 er intervallet mellom dose 1 og 2 nå tilbake til 12 uker. Dette besluttes fra nasjonale myndigheter, og er avhengig av forventet vaksineleveranse.

Koronasertifikat – koronapass 

Det er Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett SF som utvikler sertifikatet. Les mer om koronasertifikatet på FHI.no https://www.fhi.no/nyheter/2021/slik-blir-det-nye-koronasertifikatet/ 

Du finner ditt koronasertifikat ved å logge deg inn på helsenorge.no https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/ 

Når du går inn på koronasertifikatet ditt, vil det stå at det er gyldig i 90 dager. Denne datoen er bevegelig, så neste gang du går inn og laster ned sertifikatet, vil det være gyldig i nye 90 dager. Grunnen til at koronasertifikatet kun er gyldig 90 dager frem i tid er for å unngå misbruk. 

Feil eller mangler: 

Oppdager du feil eller mangler i ditt koronasertifikat/pass ber vi om at du kontakter vaksinetelefonen: 66 10 40 80 Hverdager: kl. 09.00-15.00 

Vaksinetype: 

I Nes vaksineres det med Pfizer, i koronasertifikatet vil det stå Comirnaty (BioNTech/Pfizer). 

Følg med på vår samleside om korona: www.nes.kommune.no/korona 

Statusoppdatering uke 23

Antall vaksinerte i Nes (tall hentet fra det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK):

🔹   8051 innbyggere har fått første dose.
🔹   5229 innbyggere har fått to doser og er fullvaksinert.

Vi gjør oppmerksom på at tallene vi henter i det nasjonale vaksinasjonsregisteret inkluderer vaksinedoser til prioritert helsepersonell.

Leveranse av vaksiner
Vi avventer fortsatt informasjon om sommerens vaksineleveranser fra nasjonale myndigheter. Fortsatt får vi beskjed om antall doser til levering ca. en uke i forkant av at vi mottar vaksinene. Det er derfor ikke mulig å detaljplanlegge langt fram i tid.  

Varslet forsendelse av vaksiner de kommende ukene:
🔹I uke 24: 1302 doser (876 doser til dose 1, og 426 doser til dose 2)
🔹I uke 25: 1614 doser (1290 doser til dose 1, og 324 doser til dose 2)

Status per prioriteringsgruppe:
Vi følger FHI sin prioriteringsrekkefølge

✅Gruppe 1-7 - Les tekst under Merk!
🌝Gruppe 8 Alder 55-64 år, gjenstår ca. 1700 personer– Vaksinering pågår
🔵Gruppe 9 Alder 45-54 år, ca. 3000 personer – ikke startet
🔵Gruppe 10 Alder 18-24 år og 40-44 år, ca. 2800 personer - ikke startet
🔵Gruppe 11 Alder 25-39 år, ca. 4300 personer – ikke startet
🌝Samtidig vaksineres prioritert helsepersonell

I de gruppene som merkes som fullført ✅ har alle fått tilbud om/ mottatt første dose av vaksinen. Det vil alltid være slik at noen enkeltpersoner fra tidligere grupper, av ulike årsaker, vil kunne bli vaksinert samtidig som andre grupper. Vi har god kontroll på oppfølging med dose 2. 

Merk! Vi erfarer nå at noen veldig få ikke mottar SMS vi sender ut. Vi ber derfor om at dere fra gruppe 4-7, som vet at fastlegen har meldt dere inn, men som ikke har mottatt SMS, går inn på følgende link https://timebestilling.remin.no/dgi-nes

Har fastlegen bekreftet at du er meldt inn i gruppe med underliggende sykdom, men du får ikke tilgang til å bestille tid? Da ber vi om at du kontakter vaksinetelefonen på 66 10 40 80, hverdager kl. 9-15.

Vaksinering i sommer
Vaksineringen vil pågå igjennom hele sommeren, og vi ber alle om å ta høyde for dette når ferie planlegges. Dette gjelder også for de som skal ha dose 2 i sommerukene. Vi får doser til revaksinering, på bakgrunn av rapportert dose 1. 

Revaksinering
Du får time til revaksinering samtidig som du tar dose 1. Dose 2 skal gis i samme kommune som du fikk dose 1.

For gruppene 8, 9 og 10 ble først intervallet mellom dose 1 og 2 utvidet fra 6 til 12 uker for deretter å endres til 9 uker.

De i gruppe 8 og helsepersonell som har fått time med 12 ukers intervall vil få en telefon med beskjed om ny time. Merk dere at ny time da vil være i uke 30 og 31.

Koronasertifikat – koronapass
Det er Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett SF som utvikler sertifikatet. Les mer om koronasertifikatet på FHI.no https://www.fhi.no/nyheter/2021/slik-blir-det-nye-koronasertifikatet/

Du finner ditt koronasertifikat ved å logge deg inn på helsenorge.no https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/

Når du går inn på koronasertifikatet ditt, vil det stå at det er gyldig i 90 dager. Denne datoen er bevegelig, så neste gang du går inn og laster ned sertifikatet, vil det være gyldig i nye 90 dager. Grunnen til at koronasertifikatet kun er gyldig 90 dager frem i tid er for å unngå misbruk.

Vaksinetype:
I Nes vaksineres det med Pfizer, i koronasertifikatet vil det stå Comirnaty (BioNTech/Pfizer)

Feil eller mangler:
Oppdager du feil eller mangler i ditt koronasertifikat/pass ber vi om at du kontakter vaksinetelefonen: 66 10 40 80 Hverdager: kl. 09.00-15.00

Har du fått SMS med tilbud om vaksine, men er fullvaksinert?
I overgangen til nytt system vil det kunne være at innbyggere som allerede har fått vaksine også mottar SMS med tilbud om ny time. Er du en av disse, så ber vi deg om å gå inn og registrere "nei, takk". Det samme gjelder også for deg som ikke ønsker vaksine.

Du finner også mer informasjon på vår samleside om korona www.nes.kommune.no/korona

Statusoppdatering uke 22

Antall vaksinerte i Nes (tall hentet fra det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK):

🔹 7177 innbyggere har fått første dose.
🔹 4425 innbyggere har fått to doser og er fullvaksinert.

Vi gjør oppmerksom på at tallene vi henter i det nasjonale vaksinasjonsregisteret inkluderer vaksinedoser til prioritert helsepersonell. 

Leveranse av vaksiner
Vi får beskjed om antall doser til levering ca. en uke i forkant av at vi mottar vaksinene. Det er derfor ikke mulig å detaljplanlegge langt fram i tid. Varslet forsendelse av vaksiner de kommende ukene:

🔹I uke 23:  1182 doser
🔹I uke 24:  1302 doser 

 I uke 23 vil doseleveransen vi mottar, fordele seg om lag likt på første og andre dose.  I uke 24 er beregningen  876 doser til dose 1, og 426 dose til dose 2.

Status per prioriteringsgruppe:
Vi følger FHI sin prioriteringsrekkefølgehttps://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/#prioriteringsrekkefoelgen-av-risikogruppene.

✅Gruppe 1- 6 Les tekst under Merk!
🌝Gruppe 7 Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander – Vaksinering pågår
🌝Gruppe 8 Alder 55-64 år – Vaksinering pågår
🔵Gruppe 9 Alder 45-54 år – ikke startet
🔵Gruppe 10 Alder 18-24 år og 40-44 år- ikke startet
🌝Samtidig vaksineres prioritert helsepersonell

I de gruppene som merkes som fullført ✅ har alle fått tilbud om/ mottatt første dose av vaksinen. Det vil alltid være slik at noen enkeltpersoner fra tidligere grupper, av ulike årsaker, vil kunne bli vaksinert samtidig som andre grupper. Vi har god kontroll på oppfølging med dose 2.

Merk! Vi erfarer nå at noen veldig få ikke mottar SMS vi sender ut. Vi ber derfor om at dere fra gruppe 4-7, som vet at fastlegen har meldt dere inn, men som ikke har mottatt SMS, går inn på følgende link https://timebestilling.remin.no/dgi-nes

Har fastlegen bekreftet at du er meldt inn i gruppe med underliggende sykdom, men du får ikke tilgang til å bestille tid? Da ber vi om at du kontakter vaksinetelefonen på 66 10 40 80, hverdager kl. 9-15.

I overgangen til nytt system vil det kunne være at innbyggere som allerede har fått vaksine også mottar SMS med tilbud om ny time. Er du en av disse, så ber vi deg om å gå inn og registrere "nei, takk".

Vaksinering i sommer

Vaksineringen vil pågå igjennom hele sommeren, og vi ber alle om å ta høyde for dette når ferie planlegges. Dette gjelder også for de som skal ha dose 2 i sommerukene. Vi får doser til revaksinering, på bakgrunn av rapportert dose 1.  Dere som er i gruppe 4-7, har 6 ukers intervall mellom dose 1 og 2, og dere må derfor planlegge ferien ut ifra dette. I gruppene 8, 9 og 10 er intervallet 12 uker mellom dose 1 og 2.

Mer informasjon ligger tilgjengelig under ofte stilte spørsmål på vår samleside om korona

https://www.nes.kommune.no/publisert-innhold/politikk-og-organisasjon/koronavirus/koronavaksinering/ofte-stilte-sporsmal-om-koronavaksinering-i-nes/

  

Statusoppdatering uke 21

Antall vaksinerte i Nes (tall hentet fra det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK):

🔹 6711 innbyggere har fått første dose.

🔹 3613 innbyggere har fått to doser og er fullvaksinert.

Vi gjør oppmerksom på at tallene vi henter i det nasjonale vaksinasjonsregisteret inkluderer vaksinedoser til prioritert helsepersonell. 

Leveranse av vaksiner

Vi får beskjed om antall doser til levering ca. en uke i forkant av at vi mottar vaksinene. Det er derfor ikke mulig å detaljplanlegge langt fram i tid. Varslet forsendelse av vaksiner de kommende ukene:

🔹I uke 22:  1410 doser

🔹I uke 23:  1182 doser 

 I uke 22 og 23 vil doseleveransen vi mottar, fordele seg om lag likt på 1.dose og 2.dose.

Status per prioriteringsgruppe:

✅Gruppe 1 Beboere i sykehjem

✅Gruppe 2 Alder 85 år eller eldre

✅Gruppe 3 Alder 75 til 84 år

✅Gruppe 4 Alder 65 til 74 år og enkelte personer 18-64 år med særlig høy risiko

🌝Gruppe 5 Alder 55 til 64 år med underliggende sykdom/tilstand – Vaksinering pågår

🌝Gruppe 6 Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander – Vaksinering pågår

🌝Gruppe 7 Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander – oppstart i uke 22

🔵Gruppe 8 Alder 55-64 år – ikke startet

🔵Gruppe 9 Alder 45-54 år – ikke startet

🌝Samtidig vaksineres prioritert helsepersonell

I de gruppene som merkes som fullført ✅ har alle fått tilbud om/ mottatt første dose av vaksinen. Det vil alltid være slik at noen enkeltpersoner fra tidligere grupper, av ulike årsaker, vil kunne bli vaksinert samtidig som andre grupper. Vi har god kontroll på oppfølging med dose 2.

Hvem vaksineres nå?

Vaksinering pågår fortsatt i gruppe 5 og 6. Oppstart av gruppe 7 i uke 22.

Merk! I disse gruppene vaksineres kun de med underliggende sykdom innenfor aldersgruppen.

Les mer om dette på:  https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/#prioriteringsrekkefoelgen-av-risikogruppene.

Vaksinering i sommer

Ut ifra hva vi vet i dag, vil vi antagelig motta flere vaksinedoser hver uke igjennom sommeren, enn hva vi har gjort hver uke frem til nå. Vi ber alle om å ta høyde for dette når sommeren planlegges. Det er kun unntaksvis, ved enkelte helserelaterte årsaker, at det gis mulighet for å endre tidspunkt.

Er du student i utlandet og skal være hjemme i Nes i sommer, eller skal du starte på studier i utlandet fra høsten?

Om dette gjelder deg, så ta kontakt med vaksinetelefonen vår (tlf. 66 10 40 80, man-fred) så vil du få tilbud om vaksine mens du er hjemme og/eller før du drar. Det er viktig at du sier ifra så raskt som mulig, med tanke på tidsintervallet i mellom dose 1 og dose 2.

Til deg som har mottatt, eller vil motta, SMS med tilbud om vaksinering

Når det er din tur, vil du motta en SMS fra Nes kommune. Avsender av SMS vil være ReMin. Når du får en slik SMS er det viktig at du følger instruksjonen, trykker på lenken som ligger i meldingen og bestiller tid til vaksinering. Husk at her er det førstemann til mølla prinsippet som gjelder for valg av time. 

Dersom du ikke ønsker vaksine eller av andre årsaker ikke vil benytte deg av tilbudet, må du benytte samme lenke og registrere at du ikke ønsker vaksine. Det gjør du ved å trykke "nei, jeg ønsker ikke vaksine". Du vil da få en ny mulighet når vi kommer så langt at de prioriterte gruppene er avsluttet, og vaksinering åpnes opp for resten av befolkningen. Ved å takke nei når du mottar SMS, "frigjøres plassen" til neste person i vaksinekøen. Det er derfor viktig at du tar deg tid til å registrere ditt "nei takk".

Det er kun unntaksvis, ved enkelte helserelaterte årsaker, at det gis mulighet for å bestille tid for vaksinering på et annet tidspunkt en du får tilbud om. Velger du å ikke bestille time når du gis mulighet til å gjøre det, er det først når det åpnes opp for befolkningen generelt at du kan bestille ny tid.

Har du husket å oppdatere din kontaktinformasjon?

Vi minner om viktigheten av å gå inn på https://www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon  for å oppdatere din kontaktinformasjon, slik at du får sms på riktig mobilnummer når det er din tur for vaksinering.

Du må vente til det blir din tur!

Vi følger FHI sin prioriteringsliste. Du kan ikke selv ringe eller sende e-post for å bestille vaksinering. Vi ber deg være tålmodig. Når det er din tur vil du motta en SMS med informasjon om hvordan du kan bestille time.

Vaksinetype

I Nes er det kun helsepersonell som har fått AstraZeneca vaksinen. Alle øvrige innbyggere har fått Pfizer vaksine. Nå vaksineres det kun med Pfizer i Nes.

Revaksinering:

Intervallet mellom dose en og dose to er 6 uker. Dose 2 skal gis i samme kommune som du fikk dose 1.

For de som tilhører prioriteringsgruppe 8, 9 og 10 (18-44 år), er intervallet mellom dose 1 og 2 utvidet fra 6 til 12 uker.

Statusoppdatering uke 20

Antall vaksinerte i Nes (tall hentet fra det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK):

🔹 6654 innbyggere har fått første dose.

🔹 2684 innbyggere har fått to doser og er fullvaksinert.

Vi gjør oppmerksom på at tallene vi henter i det nasjonale vaksinasjonsregisteret inkluderer vaksinedoser til prioritert helsepersonell.  Det er flere av vårt helsepersonell som er bosatt i andre kommuner, men blir vaksinert her.  Det samme gjelder for de av våre innbyggere som arbeider som prioriterte helsepersonell i andre kommuner, de blir vaksinert der. Andre igjen blir vaksinert på sykehus.

Leveranse av vaksiner

Vi får beskjed om antall doser til levering ca. en uke i forkant av at vi mottar vaksinene. Det er derfor ikke mulig å detaljplanlegge langt fram i tid. Varslet forsendelse av vaksiner de kommende ukene:

🔹I uke 21:  906 doser

🔹I uke 22: 1410 doser 

I uke 21 dekker vaksinedosene vi mottar, hovedsakelig dose 2 til innbyggere som allerede er vaksinert med dose 1. Det er derfor ikke mange som vil få tilbud om første dose neste uke. I uke 22 vil leveransen fordele seg om lag likt på 1.dose og 2.dose.

Status per prioriteringsgruppe:

✅Gruppe 1 Beboere i sykehjem

✅Gruppe 2 Alder 85 år eller eldre

✅Gruppe 3 Alder 75 til 84 år

✅Gruppe 4 Alder 65 til 74 år og enkelte personer 18-64 år med særlig høy risiko

🌝Gruppe 5 Alder 55 til 64 år med underliggende sykdom/tilstand – Vaksinering pågår

🌝Gruppe 6 Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander – Vaksinering pågår

🔵Gruppe 7 Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander – ikke startet

🔵Gruppe 8 Alder 55-64 år – ikke startet

🔵Gruppe 9 Alder 45-54 år – ikke startet

🌝Samtidig vaksineres prioritert helsepersonell

I de gruppene som merkes som fullført ✅ har alle fått tilbud om/ mottatt første dose av vaksinen. Det vil alltid være slik at noen enkeltpersoner fra tidligere grupper, av ulike årsaker, vil kunne bli vaksinert samtidig som andre grupper. Vi har god kontroll på oppfølging med dose 2.

Hvem vaksineres nå?

Vaksinering pågår fortsatt i gruppe 5 og 6.

Merk! I disse gruppene vaksineres kun de med underliggende sykdom innenfor aldersgruppen.

Les mer om dette på:  https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/#prioriteringsrekkefoelgen-av-risikogruppene.

OBS!!

Det er bare når du mottar SMS fra Nes kommune, med tilbud om vaksine og link for bestilling, at du kan bestille vaksine digitalt. Vi er kjent med at det ved innlogging på helsenorge.no kommer opp et alternativ for bestilling av vaksine. Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at denne løsningen ikke benyttes av Nes kommune. Vi jobber med å få fjernet dette alternativet.

Til deg som har mottatt, eller vil motta, SMS med tilbud om vaksinering!

Når det er din tur, vil du motta en SMS fra Nes kommune. Når du får en slik SMS er det viktig at du følger instruksjonen og trykker på lenken som ligger i meldingen, og bestiller tid til vaksinering. Husk at her er det førstemann til mølla prinsippet som gjelder for valg av time. 

Dersom du ikke ønsker vaksine eller av andre årsaker ikke vil benytte deg av tilbudet, må du benytte samme lenke og registrere at du ikke ønsker vaksine. Det gjør du ved å trykke "nei, jeg ønsker ikke vaksine". Du vil da få en ny mulighet når vi kommer så langt at de prioriterte gruppene er avsluttet, og vaksinering åpnes opp for resten av befolkningen. Ved å takke nei når du mottar SMS, "frigjøres plassen" til neste person i vaksinekøen. Det er derfor viktig at du tar deg tid til å registrere ditt "nei takk".

Det er kun unntaksvis, ved enkelte helserelaterte årsaker, at det gis mulighet for å bestille tid for vaksinering på et annet tidspunkt en du får tilbud om. Velger du å ikke bestille time når du gis mulighet til å gjøre det, er det først når det åpnes opp for befolkningen generelt at du kan bestille ny tid.

For mer informasjon rundt digital bestilling av vaksinasjonstime, se her:

https://www.nes.kommune.no/publisert-innhold/politikk-og-organisasjon/koronavirus/koronavaksinering/

Har du husket å oppdatere din kontaktinformasjon?

Vi minner om viktigheten av å gå inn på https://www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon  for å oppdatere din kontaktinformasjon slik at du det gjelder får sms riktig mobilnummer når det er deres tur for vaksinering.

Du må vente til det blir din tur!

Vi følger FHI sin prioriteringsliste. Du kan ikke selv ringe eller sende e-post for å bestille vaksinering. Vi ber deg være tålmodig. Når det er din tur vil du motta en SMS med informasjon om hvordan du kan bestille time.

Vaksinetype

I Nes er det kun helsepersonell som har fått AstraZeneca vaksinen. Alle øvrige innbyggere har fått Pfizer vaksine. Nå vaksineres det kun med Pfizer i Nes.

Revaksinering

Intervallet mellom dose en og dose to er 6 uker. Dose 2 skal gis i samme kommune som du fikk dose 1.

For de som tilhører prioriteringsgruppe 8, 9 og 10 (18-44 år), er intervallet mellom dose 1 og 2 utvidet fra 6 til 12 uker.

Statusoppdatering uke 19

Antall vaksinerte i Nes (tall hentet fra det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK):

🔹 6206 innbyggere har fått første dose.

🔹 2271 innbyggere har fått to doser og er fullvaksinert.

Vi gjør oppmerksom på at tallene vi henter i det nasjonale vaksinasjonsregisteret inkluderer vaksinedoser til prioritert helsepersonell. 

Leveranse av vaksiner

Vi får beskjed om antall doser til levering ca. en uke i forkant av at vi mottar vaksinene. Det er derfor ikke mulig å detaljplanlegge langt fram i tid. Varslet forsendelse av vaksiner de kommende ukene:

🔹I uke 20: 744 doser

🔹I uke 21: 906 doser 

I uke 20 og 21 dekker vaksinedosene vi mottar, hovedsakelig dose 2 til innbyggere som allerede er vaksinert med dose 1. Det er derfor ikke mange som vil få tilbud om første dose disse to ukene.

Status per prioriteringsgruppe:

✅Gruppe 1 Beboere i sykehjem

✅Gruppe 2 Alder 85 år eller eldre

✅Gruppe 3 Alder 75 til 84 år

✅Gruppe 4 Alder 65 til 74 år og enkelte personer 18-64 år med særlig høy risiko

🌝Gruppe 5 Alder 55 til 64 år med underliggende sykdom/tilstand – Vaksinering pågår

🌝Gruppe 6 Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander – Vaksinering pågår

🔵Gruppe 7 Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander – ikke startet

🔵Gruppe 8 Alder 55-64 år – ikke startet

🔵Gruppe 9 Alder 45-54 år – ikke startet

🌝Samtidig vaksineres prioritert helsepersonell

I de gruppene som merkes som fullført ✅ har alle fått tilbud om/ mottatt første dose av vaksinen. Det vil alltid være slik at noen enkeltpersoner fra tidligere grupper, av ulike årsaker, vil kunne bli vaksinert samtidig som andre grupper. Vi har god kontroll på oppfølging med dose 2.

Hvem vaksineres nå?

Nå pågår vaksinering av gruppe 5 og 6.

Merk! I disse gruppene vaksineres kun de med underliggende sykdom innenfor aldersgruppen.

Les mer om dette på:  https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/#prioriteringsrekkefoelgen-av-risikogruppene.

Til deg som har mottatt, eller vil motta, SMS med tilbud om vaksinering!

Når det er din tur, vil du motta en SMS fra Nes kommune. Når du får en slik SMS er det viktig at du følger instruksjonen og trykker på lenken som ligger i meldingen, og bestiller tid til vaksinering. Husk at her er det førstemann til mølla prinsippet som gjelder for valg av time. 

Dersom du ikke ønsker vaksine eller av andre årsaker ikke vil benytte deg av tilbudet, må du benytte samme lenke og registrere at du ikke ønsker vaksine. Det gjør du ved å trykke "nei, jeg ønsker ikke vaksine". Du vil da få en ny mulighet når vi kommer så langt at de prioriterte gruppene er avsluttet, og vaksinering åpnes opp for resten av befolkningen. Ved å takke nei når du mottar SMS, "frigjøres plassen" til neste person i vaksinekøen. Det er derfor viktig at du tar deg tid til å registrere ditt "nei takk".

Det er kun unntaksvis, ved enkelte helserelaterte årsaker, at det gis mulighet for å bestille tid for vaksinering på et annet tidspunkt en du får tilbud om. Velger du å ikke bestille time når du gis mulighet til å gjøre det, er det først når det åpnes opp for befolkningen generelt at du kan bestille ny tid.

For mer informasjon rundt digital bestilling av vaksinasjonstime, se her:

https://www.nes.kommune.no/publisert-innhold/politikk-og-organisasjon/koronavirus/koronavaksinering/

Har du husket å oppdatere din kontaktinformasjon?

Vi minner om viktigheten av å gå inn på https://www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon  for å oppdatere din kontaktinformasjon slik at du det gjelder får sms riktig mobilnummer når det er deres tur for vaksinering.

Du må vente til det blir din tur!

Vi følger FHI sin prioriteringsliste. Du kan ikke selv ringe eller sende e-post for å bestille vaksinering. Vi ber deg være tålmodig. Når det er din tur vil du motta en SMS med informasjon om hvordan du kan bestille time.

Vaksinetype

I Nes er det kun helsepersonell som har fått AstraZeneca vaksinen. Alle øvrige innbyggere har fått Pfizer vaksine. Nå vaksineres det kun med Pfizer i Nes.

Revaksinering:

Intervallet mellom dose en og dose to er 6 uker. Dose 2 skal gis i samme kommune som du fikk dose 1.

For de som tilhører prioriteringsgruppe 8, 9 og 18-44 år, er intervallet mellom dose 1 og 2 utvidet fra 6 til 12 uker.

Statusoppdatering uke 18

Antall vaksinerte i Nes (tall hentet fra det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK):

🔹 5750 innbyggere har fått første dose.

🔹 1764 innbyggere har fått to doser og er fullvaksinert.

Vi gjør oppmerksom på at tallene vi henter i det nasjonale vaksinasjonsregisteret inkluderer vaksinedoser til prioritert helsepersonell. 

Leveranse av vaksiner

Vi får beskjed om antall doser til levering ca. en uke i forkant av at vi mottar vaksinene. Det er derfor ikke mulig å detaljplanlegge langt fram i tid. Varslet forsendelse av vaksiner de kommende ukene:

🔹I uke 19: 810 doser

🔹I uke 20: 744 doser 

Leveransen i uke 20 er kun tilstrekkelig til å få vaksinert innbyggere som skal ha sin dose 2. Det betyr at ingen vil få sin første dose denne uken.

Status per prioriteringsgruppe:

✅Gruppe 1 Beboere i sykehjem - Vaksinering fullført

✅Gruppe 2 Alder 85 år eller eldre – Vaksinering fullført

✅Gruppe 3 Alder 75 til 84 år - Vaksinering fullført

✅Gruppe 4 Alder 65 til 74 år og enkelte personer 18-64 år med særlig høy risiko - Vaksinering fullført

🌝Gruppe 5 Alder 55 til 64 år med underliggende sykdom/tilstand – Vaksinering pågår

🔵Gruppe 6 Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander – ikke startet

🔵Gruppe 7 Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander – ikke startet

🔵Gruppe 8 Alder 55-64 år – ikke startet

🔵Gruppe 9 Alder 45-54 år – ikke startet

🌝Samtidig vaksineres prioritert helsepersonell

Hvem vaksineres nå?

Nå pågår vaksinering av gruppe 5. Innbyggere som har mottatt SMS men ikke har fått bestilt time, kan nå gå inn å bestille time onsdag 12.05.

Merk! I denne gruppen vaksineres kun de med underliggende sykdom innenfor aldersgruppen.

Les mer om dette på:  https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/#prioriteringsrekkefoelgen-av-risikogruppene.

Til deg som har mottatt, eller vil motta, SMS med tilbud om vaksinering!

Når det er din tur, vil du motta en SMS fra Nes kommune. Når du får en slik SMS er det viktig at du følger instruksjonen og trykker på lenken som ligger i meldingen, og bestiller tid til vaksinering. Husk at her er det førstemann til mølla prinsippet som gjelder for valg av time. 

Dersom du ikke ønsker vaksine eller av andre årsaker ikke vil benytte deg av tilbudet, må du benytte samme lenke og registrere at du ikke ønsker vaksine. Det gjør du ved å trykke "nei, jeg ønsker ikke vaksine". Du vil da få en ny mulighet når vi kommer så langt at de prioriterte gruppene er avsluttet, og vaksinering åpnes opp for resten av befolkningen. Ved å takke nei når du mottar SMS, "frigjøres plassen" til neste person i vaksinekøen. Det er derfor viktig at du tar deg tid til å registrere ditt "nei takk".

Det er kun unntaksvis, ved enkelte helserelaterte årsaker, at det gis mulighet for å bestille tid for vaksinering på et annet tidspunkt en du får tilbud om. Velger du å ikke bestille time når du gis mulighet til å gjøre det, er det først når det åpnes opp for befolkningen generelt at du kan bestille ny tid.

For mer informasjon rundt digital bestilling av vaksinasjonstime, se her:

https://www.nes.kommune.no/publisert-innhold/politikk-og-organisasjon/koronavirus/koronavaksinering/

Du må vente til det blir din tur!

Vi følger FHI sin prioriteringsliste. Du kan ikke selv ringe eller sende e-post for å bestille vaksinering. Vi ber deg være tålmodig. Når det er din tur vil du motta en SMS med informasjon om hvordan du kan bestille time.

Vaksinetype

I Nes er det kun helsepersonell som har fått AstraZeneca vaksinen. Alle øvrige innbyggere har fått Pfizer vaksine. Nå vaksineres det kun med Pfizer i Nes.

Revaksinering:

Intervallet mellom dose en og dose to er 6 uker. Dose 2 skal gis i samme kommune som du fikk dose 1.

For de som tilhører prioriteringsgruppe 8, 9 og 18-44 år, er intervallet mellom dose 1 og 2 utvidet fra 6 til 12 uker.

Statusoppdatering uke 17

Til deg som har mottatt, eller vil motta, SMS med tilbud om vaksinering!

Det er helt i orden om du trenger tid på å bestemme deg for om du vil ta vaksinen. Om så er tilfelle, ber vi deg om å gå inn i lenken og svare "nei, jeg ønsker ikke vaksine" . Du vil da få en ny mulighet når vi starter vaksinering av befolkningen generelt .

Det er kun unntaksvis, ved enkelte helserelaterte årsaker, at det gis mulighet for å bestille tid for vaksinering på et annet tidspunkt en du får tilbud om. Velger du å ikke bestille time når du gis mulighet til å gjøre det, er det først når det åpnes opp for befolkningen generelt at du kan bestille ny tid.

Antall vaksinerte i Nes (tall hentet fra det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK):

🔹 5328 innbyggere har fått første dose.

🔹 1366 innbyggere har fått to doser og er fullvaksinert.

Vi gjør oppmerksom på at tallene vi henter i det nasjonale vaksinasjonsregisteret inkluderer vaksinedoser til prioriterte helsepersonell.  Det er flere av vårt helsepersonell som er bosatt i andre kommuner, men blir vaksinert her.  Det samme gjelder for de av våre innbyggere som arbeider som prioriterte helsepersonell i andre kommuner, de blir vaksinert der. Andre igjen blir vaksinert på sykehus.

Vaksinetype

I Nes er det kun helsepersonell som har fått AstraZeneca vaksinen. Alle øvrige innbyggere har fått Pfizer vaksine. Nå vaksineres det kun med Pfizer i Nes.

Revaksinering:

Intervallet mellom dose en og dose to er 6 uker. Dose 2 skal gis i samme kommune som du fikk dose 1.

Leveranse av vaksiner

Vi får beskjed om antall doser til levering ca. en uke i forkant av at vi mottar vaksinene. Det er derfor ikke mulig å detaljplanlegge langt fram i tid. Varslet forsendelse av vaksiner de kommende ukene:

🔹I uke 18: 786 doser

🔹I uke 19: 810 doser

Status per prioriteringsgruppe:

✅Gruppe 1 Beboere i sykehjem - Vaksinering fullført

✅Gruppe 2 Alder 85 år eller eldre – Vaksinering fullført

✅Gruppe 3 Alder 75 til 84 år - Vaksinering fullført

🌝Gruppe 4 Alder 65 til 74 år og enkelte personer 18-64 år med særlig høy risiko - Vaksinering snart ferdig

🌝Gruppe 5 Alder 55 til 64 år med underliggende sykdom/tilstand – Oppstart uke 18

🔵Gruppe 6 Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander – ikke startet

🔵Gruppe 7 Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander – ikke startet

🔵Gruppe 8 Alder 55-64 år – ikke startet

🔵Gruppe 9 Alder 45-54 år – ikke startet

🌝Samtidig vaksineres prioritert helsepersonell

Hvem vaksineres nå?

Vi er nå klare for å starte opp med vaksinering av gruppe 5.

Merk! I denne gruppen vaksineres kun de med underliggende sykdom innenfor aldersgruppen.

Les mer 

Statusoppdatering uke 16

Antall vaksinerte i Nes. (tall hentet fra det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK):

🔹 4486 innbyggere har fått første dose.
🔹 1146 innbyggere har fått to doser og er fullvaksinert.

Fra og med neste uke vil bestilling av koronavaksinering foregå digitalt - Hvordan skjer det?

Når det er din tur, vil du motta en SMS fra Nes kommune som ser slik ut:

«Dette er en melding fra Nes kommune. Tilbud om koronavaksine i uke XX, bestill tid for vaksinering via lenken xxxxxx. Timebekreftelse sendes i retur på SMS så det er viktig at du registrer mobilnummeret ditt. Dersom du ikke ønsker vaksine på dette tidspunktet, er det viktig at du bekrefter dette i samme lenke. Ved spørsmål ring vaksinetelefonen 66 10 40 80»

Når du får en slik SMS er det viktig at du følger instruksjonen og trykker på lenken som ligger med i SMSen og bestiller tid til vaksinering. Husk at her er det førstemann til mølla prinsippet som gjelder for valg av time.  Ikke alle ønsker vaksine, derfor kan du i samme lenke registrer at du ikke ønsker vaksine.

Vaksinene leveres til kommunen onsdag formiddag og vi vaksinerer fortløpende alle vaksinene vi får utlevert.

Merk at vi fortsatt vaksinerer gruppe 4 og det betyr at det er dere som er 65 år, eller eldre som nå får SMS. SMSer som sendes ut henger sammen med tilgjengelige vaksinedoser. Det er derfor bare du som har mottatt en SMS som kan bestille tid. Har du ikke mottatt en SMS ennå, må du vente til det blir din tur.

Vaksinetype
I Nes er det kun helsepersonell som har fått AstraZeneca vaksinen. Alle øvrige innbyggere har fått Pfizer vaksine. AstraZeneca vaksinen er satt på pause i Norge

Revaksinering:
Intervallet mellom dose en og dose to er nå 6 uker

Leveranse av vaksiner:
Vi får beskjed om antall doser til levering ca. en uke i forkant av at vi mottar vaksinene. Det er derfor ikke mulig å detaljplanlegge langt fram i tid. Varslet forsendelse av vaksiner de kommende ukene:

🔹I uke 17: 834 doser
🔹I uke 18: 786 doser

Status per prioriteringsgruppe:

✅Gruppe 1 Beboere i sykehjem - Vaksinering fullført
✅Gruppe 2 Alder 85 år eller eldre – Vaksinering fullført
✅Gruppe 3 Alder 75 til 84 år - Vaksinering fullført
🌝Gruppe 4 Alder 65 til 74 år og enkelte personer 18-64 år med særlig høy risiko - Vaksinering pågår
🔵Gruppe 5 Alder 55 til 64 år med underliggende sykdom/tilstand – Planlegger oppstart

Statusoppdatering uke 15

Antall vaksinerte i Nes. (tall hentet fra det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK):

🔹 3820 innbyggere har fått første dose.
🔹 1111 innbyggere har fått to doser og er fullvaksinert.

Vaksinetype
I Nes er det kun helsepersonell som har fått AstraZeneca vaksinen. Alle øvrige innbyggere har fått Pfizer vaksine. AstraZeneca vaksinen er satt på pause i Norge

Varslet forsendelse av vaksiner de kommende ukene:

🔹I uke 16: 708 doser
🔹I uke 17: 834 doser

Status per prioriteringsgruppe:

✅Gruppe 1 Beboere i sykehjem - Vaksinering fullført
✅Gruppe 2 Alder 85 år eller eldre – Vaksinering fullført
✅Gruppe 3 Alder 75 til 84 år - Vaksinering fullført
🌝Gruppe 4 Alder 65 til 74 år og enkelte personer 18-64 år med særlig høy risiko - Vaksinering pågår
🔵Gruppe 5 Alder 55 til 64 år med underliggende sykdom/tilstand – Ikke startet

Les mer

Statusoppdatering uke 14

Antall vaksinerte i Nes. (tall hentet fra det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK):

🔹 3016 innbyggere har fått første dose.
🔹 1112 innbyggere har fått to doser og er fullvaksinert.

Intervallet mellom dose en og dose to er nå 6 uker

Vaksinetype

I Nes er det kun helsepersonell som har fått AstraZeneca vaksinen. Alle øvrige innbyggere har fått Pfizer vaksine. AstraZeneca vaksinen er satt på pause i Norge

Status per prioriteringsgruppe:

✅Gruppe 1 Beboere i sykehjem - Vaksinering fullført
✅Gruppe 2 Alder 85 år eller eldre – Vaksinering fullført
✅Gruppe 3 Alder 75 til 84 år - Vaksinering fullført
🌝Gruppe 4 Alder 65 til 74 år og enkelte personer 18-64 år med særlig høy risiko - Vaksinering pågår
🔵Gruppe 5 Alder 55 til 64 år med underliggende sykdom/tilstand – Ikke startet
🌝Samtidig vaksineres prioritert helsepersonell

Les hele saken

Statusoppdatering uke 13

Antall vaksinerte i Nes. (tall hentet fra det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK):

🔹 2725 innbyggere har fått første dose.
🔹 1112 innbyggere har fått to doser og er fullvaksinert.

Vi gjør oppmerksom på at tallene vi henter i det nasjonale vaksinasjonsregisteret inkluderer vaksinedoser til prioriterte helsepersonell.  Det er flere av vårt helsepersonell som er bosatt i andre kommuner, men blir vaksinert her.  Det samme gjelder for de av våre innbyggere som arbeider som prioriterte helsepersonell i andre kommuner, de blir vaksinert der. Andre igjen blir vaksinert på sykehus.

I Nes er det kun helsepersonell som har fått AstraZeneca vaksinen. Alle øvrige innbyggere har fått Pfizer vaksine.

NB! Intervallet mellom dose en og dose to er nå 6 uker

Status per prioriteringsgruppe:

✅Gruppe 1 Beboere i sykehjem - Vaksinering fullført
✅Gruppe 2 Alder 85 år eller eldre – Vaksinering fullført
🌝Gruppe 3 Alder 75 til 84 år - Vaksinering snart ferdig
🌝Gruppe 4 Alder 65 til 74 år og enkelte personer 18-64 år med særlig høy risiko – Oppstart i uke 14
🔵Gruppe 5 Alder 55 til 64 år med underliggende sykdom/tilstand – Ikke startet
 

Les hele saken 

Statusoppdatering uke 12

Antall vaksinerte i Nes. (tall hentet fra det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK):

🔹 2164 innbyggere har fått første dose.
🔹 1091 innbyggere har fått to doser og er fullvaksinert.

 

Vi gjør oppmerksom på at tallene vi henter i det nasjonale vaksinasjonsregisteret inkluderer vaksinedoser til prioriterte helsepersonell som er vaksinert med AstraZeneca.  Det er flere av vårt helsepersonell som er bosatt i andre kommuner, men blir vaksinert her.  Det samme gjelder for de av våre innbyggere som arbeider som prioriterte helsepersonell i andre kommuner, de blir vaksinert der. Andre igjen blir vaksinert på sykehus.

I Nes er det kun helsepersonell som har fått AstraZeneca vaksinen. Alle øvrige innbyggere har fått Pfizer vaksine. AstraZeneca vaksinen er satt på pause i Norge

Status per prioriteringsgruppe:

✅Gruppe 1 Beboere i sykehjem - Vaksinering fullført
✅Gruppe 2 Alder 85 år eller eldre – Vaksinering fullført
🌝Gruppe 3 Alder 75 til 84 år - Vaksinering snart ferdig
🌝Gruppe 4 Alder 65 til 74 år og enkelte personer 18-64 år med særlig høy risiko – Forbereder oppstart i uke 14
🔵Gruppe 5 Alder 55 til 64 år med underliggende sykdom/tilstand – Ikke startet
🌝Samtidig vaksineres prioritert helsepersonell

Vi får beskjed om antall doser til levering ca. en uke i forkant av at vi mottar vaksinene. Det er derfor ikke mulig å detaljplanlegge langt fram i tid. Varslet forsendelse av vaksiner de kommende ukene:

🔹I uke 13: 336
🔹I uke 14: 642

Du kan få en telefon i påsken!
Vi forbereder vaksinering i uke 14 for dere som er i gruppe 4.
MERK: Å ringe flere hundre innbyggere er tidskrevende, og vi må derfor ta i bruk påskedagene. Vi ber derfor om forståelse for at vi må ringe også på helligdager.

Du må vente til det blir din tur
Vi vil igjen presisere at alle må vente på sin tur. Du kan ikke selv ringe eller sende e-post for å bestille vaksinering. Vi ber deg være tålmodig og vente på at vi kontakter deg. Vi ringer deg og gir deg beskjed om tidspunkt og sted for vaksinering når det er din tur. Det er viktig at du tar telefonen dersom det ringer et ukjent nummer.

Les hele saken: https://www.nes.kommune.no/aktuelt/status-koronavaksinering-uke-12/

Statusoppdatering uke 11

Antall vaksinerte i Nes. (tall hentet fra det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK):

🔹 1933 innbyggere har fått første dose.
🔹 1086 innbyggere har fått to doser og er fullvaksinert.

Vi gjør oppmerksom på at tallene vi henter i det nasjonale vaksinasjonsregisteret inkluderer vaksinedoser til prioriterte helsepersonell som er vaksinert med Astra Zeneca.  Det er flere av vårt helsepersonell som er bosatt i andre kommuner, men blir vaksinert her.  Det samme gjelder for de av våre innbyggere som arbeider som prioriterte helsepersonell i andre kommuner, de blir vaksinert der. Andre igjen blir vaksinert på sykehus.

I Nes er det kun helsepersonell som har fått AstraZeneca – vaksinen. Alle øvrige innbyggere har fått Pfizer vaksine.

Intervallet mellom dose en og dose to vil nå økes fra 3 til 6 uker 

Status per prioriteringsgruppe:

✅Gruppe 1 Beboere i sykehjem - Vaksinering fullført
✅Gruppe 2 Alder 85 år eller eldre – Vaksinering fullført
🌝Gruppe 3 Alder 75 til 84 år - Vaksinering pågår
🔵Gruppe 4 Alder 65 til 74 år og enkelte personer 18-64 år med særlig høy risiko - Ikke startet

Les mer

Statusoppdatering uke 10

 

Antall vaksinerte i Nes. (tall hentet fra det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK):

🔹1732 innbyggere har fått første dose.  
🔹1052 innbyggere har fått to doser og er fullvaksinert.

Status per prioriteringsgruppe:

✅Gruppe 1 Beboere i sykehjem - Vaksinering fullført
✅Gruppe 2 Alder 85 år eller eldre – Vaksinering fullført
🌝Gruppe 3 Alder 75 til 84 år - Vaksinering pågår, og det gjenstår ca. 650 personer
🔵Gruppe 4 Alder 65 til 74 år og enkelte personer 18-64 år med særlig høy risiko - Ikke startet

Til dere som er 85 år eller eldre og helsepersonell som enten bor eller jobber i Nes. Hvis dere av en eller annen grunn ikke har fått tilbud om vaksine så ber vi dere ta kontakt med vaksinetelefonen: 66 10 40 80, mand-fred kl: 10.00-14.00.  NB! Dette gjelder kun nevnte grupper. Alle vi andre må vente til det blir vår tur.

Les mer 

 

Statusoppdatering uke 9

Antall vaksinerte i Nes. (tall hentet fra det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK):

🔹1543 innbyggere har fått første dose.  
🔹  790 innbyggere har fått to doser og er fullvaksinert.

Status per prioriteringsgruppe:

✅Gruppe 1 Beboere i sykehjem - Vaksinering fullført
🌝Gruppe 2 Alder 85 år eller eldre – Alle har fått tilbud, og det gjenstår kun noen få
🌝Gruppe 3 Alder 75 til 84 år - Vaksinering pågår, og det gjenstår ca. 950 personer
🔵Gruppe 4 Alder 65 til 74 år og enkelte personer 18-64 år med særlig høy risiko - Ikke startet

Les mer

Statusoppdatering uke 8

Antall vaksinerte i Nes. (tall hentet fra det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK):
🔹1281 innbyggere har fått første dose.   
🔹  476 innbyggere har fått to doser og er fullvaksinert. 
🔹 Priotert helsepersonell vaksineres fortløpende i henhold til FHI sine retningslinjer.  Les mer

 

Statusoppdatering uke 7

Antall vaksinerte i Nes. (tall hentet fra det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK)

🔹1100 innbyggere har fått første dose.    
🔹  239 innbyggere har fått to doser og er fullvaksinert.  
🔹 Prioritert helsepersonell vaksineres fortløpende i henhold til FHI sine retningslinjer. 

Les mer

Statusoppdatering uke 6

Antall vaksinerte i Nes. (tall hentet fra det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK) 

🔹823 innbyggere har fått første dose.       
🔹173 innbyggere har fått to doser og er fullvaksinert.   
🔹Prioritert helsepersonell vaksineres fortløpende med inntil 20% av tildelte vaksinedoser i henhold til FHI sine retningslinjer.  Les mer

Statusoppdatering uke 5

Antall vaksinerte i Nes. Tall hentet fra det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK 

 • 673 innbyggere har fått første dose.
 • 102 innbyggere har fått to doser og er fullvaksinert. 
 • Prioritert helsepersonell vaksineres fortløpende med inntil 20% av tildelte vaksinedoser i henhold til FHI sine retningslinjer.

Status per prioriteringsgruppe 

 
Gruppe 1 Beboere i sykehjem Vaksinering fullført
Gruppe 2  Alder 85 år eller eldre Vaksinering pågår
Gruppe 3  Alder 75 til 84 år   Vaksinering startet
Gruppe 4 Alder 65 til 74 år og enkelte personer 18-64 år med særlig høy risiko Ikke startet
Gruppe 5  Alder 55 til 64 år med underliggende sykdom/tilstand Ikke startet

Statusoppdatering uke 2

I uke 2 startet vaksinering av gruppe to på prioriteringslisten, innbyggere over 85 år. Vi vil fortsette med vaksinering av denne gruppen inntil vi har gitt alle innbyggere i aldersgruppen et tilbud. Deretter starter vi på neste prioriterte gruppe. Slik vil vi jobbe oss nedover på prioriteringslisten. 

Alle blir kontaktet eller får tydelig beskjed om hvordan de skal bestille time til vaksinering når vi er i gang med de ulike gruppene, i henhold til prioriterings rekkefølgen.
-Du kan altså ikke sette deg på venteliste, men må vente på beskjed fra oss, sier kommuneoverlege Unni Berit Schjervheim.
Nes kommune følger retningslinjene for prioritering gitt av FHI: https://www.fhi.no/.../koronavaksinasjonsp.../koronavaksine/

Statusoppdatering uke 1

7. januar startet vi vaksineringen i Nes. Beboere ved Nes sykehjem var først ut. Avdelingsleder Kenneth Fagerheim satte den aller første dosen på beboer Terje Slattum, mens ordfører Grete Sjøli bivånet det hele.
-Dette er et viktig skritt på veien tilbake til hverdagen, sier ordfører Grete Sjøli.

 


Publisert: 05.02.2021 23:46:31
Sist endret: 17.09.2021 15:44