Innhold

 

Hvor foregår vaksineringen

Neshallen er valgt som arena for massevaksineringen. Føringer for smittevern, datatilgang, parkering og kapasitet har ligget til grunn for valget av arena.  Les mer om dette

Hvordan foregår vaksineringen?

Vaksinen settes i overarmen.Ved Pfizer-vaksinen Comirnaty får du to doser vaksine med minst 21 dagers mellomrom. Det er viktig at du tar andre dose til oppsatt tid, og alle skal ha to doser av samme varemerke. Før vaksinasjon vil du bli spurt om du er frisk, og om du har hatt reaksjoner på andre vaksiner du har fått tidligere. Husk å informere dersom du har allergi, bruker medisiner eller har andre helseproblemer. Det er vanlig å utsette vaksinasjon ved akutt sykdom og ved feber over 38 grader. Etter at du har tatt vaksinen vil du bli bedt om å vente i Neshallen i minst 20 minutter.

Når får jeg vaksine?

Det er mange som har spørsmål om når de får vaksine og hvordan vi skal finne alle i risikogrupper som har fastlege i annen kommune. Vi venter på en avklaring fra myndighetene på dette

Her på nettsiden vil vi fortløpende legge ut mer informasjon så snart vi vet mer.

Kan jeg bestille time til vaksinering på nett?

Ja det kan du. men du må vente til det blir din tur i køen.

Når det er din tur, vil du motta en SMS fra Nes kommune som ser slik ut:

«Dette er en melding fra Nes kommune. Tilbud om koronavaksine i uke XX, bestill tid for vaksinering via lenken xxxxxx. Timebekreftelse sendes i retur på SMS så viktig at du registrer mobilnummeret ditt. Dersom du ikke ønsker vaksine er det viktig at du bekrefter dette i samme lenke. Ved spørsmål ring vaksinetelefonen 66 10 40 80»

Når du får en slik SMS er det viktig at du følger instruksjonen og trykker på lenken som ligger med i SMSen og bestiller tid til vaksinering. Husk at her er det førstemann til mølla prinsippet som gjelder for valg av time.  Men det er ikke alle som ønsker vaksine, derfor kan du i samme lenke registrer at du ikke ønsker vaksine. Her finner du en enkel brukerveiledning; 
Brukerveiledning digital bestilling koronavaksine

Jeg har fått en SMS fra Nes kommune

Når det er din tur, vil du motta en SMS fra Nes kommune som ser slik ut:

«Dette er en melding fra Nes kommune. Tilbud om koronavaksine i uke XX, bestill tid for vaksinering via lenken xxxxxx. Timebekreftelse sendes i retur på SMS så viktig at du registrer mobilnummeret ditt. Dersom du ikke ønsker vaksine er det viktig at du bekrefter dette i samme lenke. Ved spørsmål ring vaksinetelefonen 66 10 40 80»

Når du får en slik SMS er det viktig at du følger instruksjonen og trykker på lenken som ligger med i SMSen og bestiller tid til vaksinering. Husk at her er det førstemann til mølla prinsippet som gjelder for valg av time.   Dersom du ikke ønsker vaksine eller av andre årsaker ikke vil benytte deg av tilbudet, må du benytte samme lenke og registrer at du ikke ønsker vaksine. Det gjør du ved å trykke "nei, jeg ønsker ikke vaksine". 
Brukerveiledning digital bestilling koronavaksine

Vaksinene leveres til kommunen onsdag formiddag og vi vaksinerer fortløpende alle vaksinene vi får utlevert.

Hvor finner jeg FHI’s prioriteringsrekkefølge

Nes kommune følger retningslinjene for prioritering gitt av Folkehelseinstituttet (FHI):  https://www.fhi.no/.../koronavaksinasjonsp.../koronavaksine/

Hva menes med risiko- og høyrisikogrupper?
  • Høyrisikogrupper omfatter personer med immunsvikt, nyresvikt, gjennomgått organtransplantasjon eller kreftbehandling siste fem år. Fjerning av føflekk betraktes ikke som kreftbehandling
  • Risikogrupper omfatter personer med hjertesykdom, lungesykdom, overvekt eller diabetes. 

Utfyllende informasjon om hvilke diagnoser som inngår i de forskjellige prioriteringsgruppene, finner du på FHI sine sider: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

Får alle vaksine?

Alle som ønsker skal få vaksine, men det tar litt tid før alle får vaksine.

Er det frivillig å vaksinere seg?

Ja, all vaksinering i Norge er frivillig. 

Vil vaksinerte personer være fritatt for karanteneregler?

Fra 3. mai kl. 24 er fullvaksinerte unntatt fra smittekarantene. Man regnes som fullvaksinert fra én uke etter andre vaksinedose. Unntaket gjelder allerede for de som har gjennomgått covid-19 for mindre enn 6 måneder siden. Les mer

Skal jeg møte opp til vaksinering hvis jeg er forkjølet?

Er du forkjølet skal du ikke møte opp til vaksinasjon.

Informasjon til deg mellom 18 og 64 år som har risikofaktor og har fastlege i annen kommune enn der du bor. 

Det er inngått en avtale mellom de seks kommunene i Gardermoregionen, Eidsvoll, Ullensaker, Nannestad, Hurdal, Gjerdrum og Nes. Følgende er gjeldende:  

  • Har du fastlege i Nes og bor i en av de andre fem kommunene i Gardemoregionen vil du få tilbud om vaksine i Nes. 
  • Bor du i Nes og har fastlege i en av de andre Gardermokommunene vil du få tilbud om vaksine fra den kommunen fastlegen holder til i. 
  • Bor du i Nes og har fastlege i en annen kommune utover de fem kommunene i Gardemoregionen, må du be fastlegen ringe Vaksinetelefonen 66 10 40 80 (mand-fred kl. 10.00 til 14.00) for å melde fra om at du vil ha vaksine i Nes. 
    • Fastlegen må da oppgi sitt HPR-nummer, navn på pasient, fødselsdato og mobiltelefon. 

 

Koster vaksinen noe?

Nei, både vaksinen og vaksineringen er gratis.

Kan jeg få vaksine raskere hvis jeg går til det private og betaler for det?

Det er ikke mulig å betale for å få vaksinen tidligere. Europol har gått ut med varsel om faren for at falske vaksiner vil øke i tiden fremover, derfor minner vi om at all bruk av godkjent koronavaksine i Norge skjer via kommuner og helseforetak. 

Jeg har en underliggende sykdom som gjør at jeg er i risikogruppen.  Hvor skal jeg vaksinere meg?

Personer mellom 18 og 64 år med underligende sykdommer skal vaksinere seg på felles vaksinelokasjoner på lik linje med øvrige prioriteringsgrupper. 

Hvilke bivirkninger har vaksinen? 

Fra studiene som er gjort har vi god kunnskap om vanlige og mindre vanlige bivirkninger hos de vaksinerte. Vi kan ikke utelukke sjeldne bivirkninger eller bivirkninger som først kommer til syne lang tid etter vaksinering. De fleste bivirkningene oppsto de første dagene etter vaksinasjon, og gikk over i løpet av et par dager. De fleste vaksinerte får smerter på stikkstedet.

Andre vanlige bivirkninger er tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber. Disse bivirkningene er vanligere etter dose 2. Bivirkninger er sjeldnere blant eldre enn hos yngre voksne. I de aller fleste tilfellene var bivirkningene milde eller moderate. Under 5 % fikk mer plagsomme bivirkninger som var ufarlige, men som påvirket dagliglivet de få dagene det varte. Dette var vanligere etter dose 2 og blant yngre personer.

Hva gjør jeg hvis jeg får bivirkninger?

Dersom du opplever uventede, kraftige eller langvarige symptomer som du tror skyldes vaksinen bør du kontakte lege eller annet helsepersonell for vurdering og råd. Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige eller ukjente reaksjoner som de mistenker skyldes vaksine. Du kan også selv sende inn melding via helsenorge.no

Hvilke vaksiner har jeg tatt?

Når du får din koronavaksine blir det registrert i Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK. Du finner opplysninger om alle dine vaksiner, de som er registrert på helsenorge.no under "Vaksine".

Kan jeg være smittebærer selv om jeg har tatt vaksinen og ikke blir syk selv?

Det vet vi ikke helt ennå, men det er grunn til å tro at du er i hvertfall mindre smittsom. Dette vil vi vite mer om etter hvert.

Settes vaksinen bare ved bruk av sprøyte?

Ja.

Når flere vaksiner har blitt godkjente, kan jeg velge hvilken vaksine jeg vil ha?

Nei, ikke slik det foreligger i dag.

Skal jeg vaksinere meg hvis jeg allerede har hatt korona?

Ja, men det anbefales å vente minst 3-4 uker etter at man ble symptomfri med å ta vaksinen.

Transport til vaksinering

Transport til og fra vaksinasjonshallen har den enkelte innbygger selv ansvaret for. Vi oppfordrer familie, venner og naboer om å hjelpe til, slik at de som ikke selv har mulighet for å kjøre til vaksinasjonhallen får hjelp til dette.

Jeg  er fullvaksinert, kan jeg leve som normalt igjen?

At du er fullvaksinert betyr likevel ikke at du kan gå tilbake til å leve som normalt. Du som er vaksinert må tenke over at du i noen tilfeller kan smitte andre.


Publisert: 29.01.2021 15:23:58
Sist endret: 05.05.2021 09:42