Innhold

 

Vaksinetype

I Nes er det kun helsepersonell som har fått AstraZeneca vaksinen. Alle øvrige innbyggere har fått Pfizer vaksine. Fra uke 34 -2021 vaksinerer vi også med Moderna (Spikevax).

Hvor foregår vaksineringen

Vaksinering foregår på vårt vaksinesenter på Opaker.

Massevaksinering ble avsluttet i uke 39. Neshallen er valgt som arena for massevaksineringen. Føringer for smittevern, datatilgang, parkering og kapasitet har ligget til grunn for valget av arena.  Les mer om dette

Hvordan foregår vaksineringen?

Vaksinen settes i overarmen.Ved Pfizer-vaksinen Comirnaty får du to doser vaksine med minst 21 dagers mellomrom. Det er viktig at du tar andre dose til oppsatt tid. Før vaksinasjon vil du bli spurt om du er frisk, og om du har hatt reaksjoner på andre vaksiner du har fått tidligere. Husk å informere dersom du har allergi, bruker medisiner eller har andre helseproblemer. Det er vanlig å utsette vaksinasjon ved akutt sykdom og ved feber over 38 grader. Etter at du har tatt vaksinen vil du bli bedt om å vente i Neshallen i minst 20 minutter.

Når får jeg vaksine?

Det er mange som har spørsmål om når de får vaksine og hvordan vi skal finne alle i risikogrupper som har fastlege i annen kommune. 

Her på nettsiden vil vi fortløpende legge ut informasjon om status på vaksineringen: https://www.nes.kommune.no/publisert-innhold/politikk-og-organisasjon/koronavirus/koronavaksinering/statusoppdatering/

Kan jeg bestille time til vaksinering på nett?

Ja det kan du. men du må vente til det blir din tur i køen.

Når det er din tur, vil du motta en SMS fra Nes kommune. Selve meldingen ser slik ut:

«Hei! Du er nå prioritert for koronavaksinasjon i Nes kommune. Vennligst gå inn på http://timebestilling.remin.no/dgi-nes for å bestille time».

Når du får en slik SMS er det viktig at du følger instruksjonen og trykker på lenken i SMS, og bestiller tid til vaksinering. Husk at her er det førstemann til mølla prinsippet som gjelder for valg av time. 

Dersom du ikke ønsker vaksine eller av andre årsaker ikke vil benytte deg av tilbudet, må du benytte samme lenke og registrere at du ikke ønsker vaksine. Det gjør du ved å trykke "nei, jeg ønsker ikke vaksine". Du vil da få en ny mulighet når vi kommer så langt at de prioriterte gruppene er avsluttet, og vaksinering åpnes opp for resten av befolkningen. Ved å takke nei når du mottar SMS, "frigjøres plassen" til neste person i vaksinekøen. Det er derfor viktig at du tar deg tid til å registrere ditt "nei takk".

Hvor finner jeg FHI’s prioriteringsrekkefølge

Nes kommune følger retningslinjene for prioritering gitt av Folkehelseinstituttet (FHI):  https://www.fhi.no/.../koronavaksinasjonsp.../koronavaksine/

Hva menes med risiko- og høyrisikogrupper?
  • Høyrisikogrupper omfatter personer med immunsvikt, nyresvikt, gjennomgått organtransplantasjon eller kreftbehandling siste fem år. Fjerning av føflekk betraktes ikke som kreftbehandling
  • Risikogrupper omfatter personer med hjertesykdom, lungesykdom, overvekt eller diabetes. 

Utfyllende informasjon om hvilke diagnoser som inngår i de forskjellige prioriteringsgruppene, finner du på FHI sine sider: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

Revaksinering

Intervallet mellom dose en og dose to er 6 uker for alle i grupper med underliggende sykdommer. Dose 2 skal gis i samme kommune som du fikk dose 1.

For de som tilhører prioriteringsgruppe 8-11, er intervallet mellom dose 1 og dose 2 nå 12 uker. Du får time til revaksinering samtidig som du tar dose 1. På grunn av stor leveranse av vaksine, vil dose 2 fremskyndes. Du vil få sms med mer informasjon om dette.

Vaksinasjon med 3.dose til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar

De dette er aktuelt for, må kunne fremvise dokumentasjon på tilhørighet i en av gruppene som er beskrevet av FHI.

Spesialisthelsetjenesten er hovedansvarlig for å identifisere hvem som skal få tilbud om dose 3, og skal utstede dokumentasjon til pasienten i form av et brev fra sykehuset som de kan ta med seg når de møter opp til vaksinasjon.

Siden dette kan ta noe tid, har spesialisthelsetjenesten i tillegg kommet frem til alternative måter å dokumentere tilhørighet til en aktuell pasientgruppe for tredje vaksinedose. Les mer om dette og se hvilke pasientgrupper dette gjelder:

https://www.fhi.no/nyheter/2021/enklere-tilgang-til-3.-dose-for-personer-med-nedsatt-immunforsvar/

Vi gjør oppmerksom på at personer som ikke oppfyller kravene til dokumentasjon vil bli avvist. Dokumentasjon må være av nyere dato, og legitimasjon må fremvises.

Har du fått SMS med tilbud om koronavaksine selv om du er vaksinert?

Det kan være flere årsaker til dette:  

  • Du er vaksinert i en annen kommune. Vi har ikke tilgang til systemer som brukes av andre kommuner og kan dessverre ikke sjekke hvem som er vaksinert der.
  • Du er tidligere vaksinert i Nes. Vi innførte nytt system (ReMin) i april og mai, og har så langt ikke prioritert det omfattende arbeidet med å importere personer fra det gamle systemet, over til det dagens system
  • Ditt telefonnummer er registrert på et familiemedlem eller som kontaktinformasjon hos fastlege. din oppføring: https://www.norge.no/nb/oppdater-kontaktinformasjon

Vaksineregistreringer fra våre systemer overføres automatisk til SYSVAK (nasjonalt vaksineregister). Vi har så langt ikke hatt tilgang til rapporter fra dette registeret, for å kunne kjøre automatisk sjekk på hvem som er vaksinert.

Vi ber derfor dere som er vaksinerte og har fått SMS fra oss om å gå inn og «takke nei» til vaksine.

 

Får alle vaksine?

Alle som ønsker skal få vaksine, men det tar litt tid før alle får vaksine.

Er det frivillig å vaksinere seg?

Ja, all vaksinering i Norge er frivillig. 

Vil vaksinerte personer være fritatt for karanteneregler?

Fra 3. mai 2021 kl. 24 er fullvaksinerte unntatt fra smittekarantene. Man regnes som fullvaksinert fra én uke etter andre vaksinedose. Unntaket gjelder allerede for de som har gjennomgått covid-19 for mindre enn 6 måneder siden. Les mer

Skal jeg møte opp til vaksinering hvis jeg er forkjølet?

Nei, er du forkjølet skal du ikke møte opp til vaksinasjon.

Informasjon til deg mellom 18 og 64 år som har risikofaktor og har fastlege i annen kommune enn der du bor. 

Det er inngått en avtale mellom de seks kommunene i Gardermoregionen, Eidsvoll, Ullensaker, Nannestad, Hurdal, Gjerdrum og Nes. Følgende er gjeldende:  

  • Har du fastlege i Nes og bor i en av de andre fem kommunene i Gardemoregionen vil du få tilbud om vaksine i Nes. 
  • Bor du i Nes og har fastlege i en av de andre Gardermokommunene vil du få tilbud om vaksine fra den kommunen fastlegen holder til i. 
  • Bor du i Nes og har fastlege i en annen kommune utover de fem kommunene i Gardemoregionen, må du be fastlegen ringe Vaksinetelefonen 66 10 40 80 (mand-fred kl. 10.00 til 14.00) for å melde fra om at du vil ha vaksine i Nes. 
    • Fastlegen må da oppgi sitt HPR-nummer, navn på pasient, fødselsdato og mobiltelefon. 

 

Koster vaksinen noe?

Nei, både vaksinen og vaksineringen er gratis.

Kan jeg få vaksine raskere hvis jeg går til det private og betaler for det?

Det er ikke mulig å betale for å få vaksinen tidligere. Europol har gått ut med varsel om faren for at falske vaksiner vil øke i tiden fremover, derfor minner vi om at all bruk av godkjent koronavaksine i Norge skjer via kommuner og helseforetak. 

Jeg har en underliggende sykdom som gjør at jeg er i risikogruppen.  Hvor skal jeg vaksinere meg?

Personer mellom 18 og 64 år med underligende sykdommer skal vaksinere seg på felles vaksinelokasjoner på lik linje med øvrige prioriteringsgrupper. 

Hvilke bivirkninger har vaksinen? 

Fra studiene som er gjort har vi god kunnskap om vanlige og mindre vanlige bivirkninger hos de vaksinerte. Vi kan ikke utelukke sjeldne bivirkninger eller bivirkninger som først kommer til syne lang tid etter vaksinering. De fleste bivirkningene oppsto de første dagene etter vaksinasjon, og gikk over i løpet av et par dager. De fleste vaksinerte får smerter på stikkstedet.

Andre vanlige bivirkninger er tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber. Disse bivirkningene er vanligere etter dose 2. Bivirkninger er sjeldnere blant eldre enn hos yngre voksne. I de aller fleste tilfellene var bivirkningene milde eller moderate. Under 5 % fikk mer plagsomme bivirkninger som var ufarlige, men som påvirket dagliglivet de få dagene det varte. Dette var vanligere etter dose 2 og blant yngre personer.

Hva gjør jeg hvis jeg får bivirkninger?

Dersom du opplever uventede, kraftige eller langvarige symptomer som du tror skyldes vaksinen bør du kontakte lege eller annet helsepersonell for vurdering og råd. Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige eller ukjente reaksjoner som de mistenker skyldes vaksine. Du kan også selv sende inn melding via helsenorge.no

Hvilke vaksiner har jeg tatt?

Når du får din koronavaksine blir det registrert i Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK. Du finner opplysninger om alle dine vaksiner, de som er registrert på helsenorge.no under "Vaksine".

Kan jeg være smittebærer selv om jeg har tatt vaksinen og ikke blir syk selv?

Det vet vi ikke helt ennå, men det er grunn til å tro at du er i hvertfall mindre smittsom. Dette vil vi vite mer om etter hvert.

Settes vaksinen bare ved bruk av sprøyte?

Ja.

Når flere vaksiner har blitt godkjente, kan jeg velge hvilken vaksine jeg vil ha?

Nei, ikke slik det foreligger i dag.

Skal jeg vaksinere meg hvis jeg allerede har hatt korona?

Ja, men det er ennå ikke klart hvor lenge beskyttelsen av det å ha gjennomgått korona varer.

Det anbefales derfor at personer som tidligere har gjennomgått korona også vaksinerer seg. Men personer som har hatt korona trenger bare én vaksinedose. Det anbefales at vaksinen gis 3 måneder etter at man er blitt frisk av korona.

Dersom du har hatt korona og blir kalt inn til vaksinasjon, så si ifra til vaksinasjonsstedet så de kan ta hensyn til det i planleggingen.

Transport til vaksinering

Transport til og fra vaksinasjonshallen har den enkelte innbygger selv ansvaret for. Vi oppfordrer familie, venner og naboer om å hjelpe til, slik at de som ikke selv har mulighet for å kjøre til vaksinasjonhallen får hjelp til dette.

Jeg  er fullvaksinert, kan jeg leve som normalt igjen?

At du er fullvaksinert betyr likevel ikke at du kan gå tilbake til å leve som normalt. Du som er vaksinert må tenke over at du i noen tilfeller kan smitte andre. Les hvilke unntak som er gjeldende for vaksinerte;  https://www.helsenorge.no/koronavirus/rad-regler-unntak-vaksinerte/

Er du student i utlandet og skal være hjemme i Nes i sommer, eller skal du reise til utlandet å starte studier fra høsten?

Om dette gjelder deg, så ta kontakt med vaksinetelefonen vår (tlf. 66 10 40 80) så vil du få tilbud om vaksine mens du er hjemme og før du drar. Det er viktig at du sier ifra så raskt som mulig med tanke på tidsintervallet i mellom dose 1 og dose 2.

Til deg som har mottatt, eller vil motta, SMS med tilbud om vaksinering!

Når det er din tur, vil du motta en SMS fra Nes kommune. Merk! Avsender av SMS vil være ReMin. Når du får en slik SMS er det viktig at du følger instruksjonen, trykker på lenken som ligger i meldingen og registrerer ditt «ja,takk» eller «nei, takk». Vi ber om at du bestiller time eller takker nei til tilbudet så raskt som mulig etter å ha mottatt melding. På denne måten frigjøres "din tid" til neste i køen.

 

Har du husket å oppdatere din kontaktinformasjon?

Vi minner om viktigheten av å gå inn på https://www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon  for å oppdatere din kontaktinformasjon, slik at du får sms på riktig mobilnummer når det er din tur for vaksinering.

Vaksinering i sommer

Vaksineringen vil pågå igjennom hele sommeren, og vi ber alle om å ta høyde for dette når ferie planlegges. Dette gjelder også for de som skal ha dose 2 i sommerukene. Vi får doser til revaksinering, på bakgrunn av rapportert dose 1.  Dere som er i gruppe 4-7, har 6 ukers intervall mellom dose 1 og 2, og dere må derfor planlegge ferien ut ifra dette. I gruppene 8, 9 og 10 er intervallet 12 uker mellom dose 1 og 2.

 

Koronasertifikat / Koronapass 

Koronasertifikatet gir deg oversikt over koronavaksinasjoner registrert på deg i Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK og koronatester du har tatt. Det vil si at koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt korona (covid-19) sykdom og resultatet hvis du har negativ koronatest. 

Hva kan koronasertifikatet brukes til - når?

11. juni er koronasertifikatet klart til innenlands bruk, for eksempel på arrangementer eller pakketurer, avhengig av hva regjeringen bestemmer. En EU-tilpasset versjon som vil gjøre det mulig å krysse grenser på tvers av EU- og EØS-området vil være klar til slutten av juni. Les mer om koronasertifikatet på fhi.no 

Det er Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett SF som utvikler sertifikatet. Les mer om koronasertifikatet på helsenorge.no 

Du finner ditt koronasertifikat ved å logge deg inn på helsenorge.no

Utskrift av koronasertifikat-koronapass

Nasjonale myndigheter jobber med en løsning for en utskriftsversjon for deg som ikke bruker mobil, nettbrett eller PC. Er du en av de som trenger papirutskrift av koronasertifikatet oppfordrer vi deg til å sjekke med naboer, venner eller familie om de kan bistå. Servicetorget har ikke kapasitet til å bistå med dette.

Har du ikke tilgang til helsenorge.no?

Har du ikke tilgang til helsenorge.no kan du gi andre fullmakt til å skrive ut koronasertifikatet ditt.

 

Har du ikke personnummer eller D-nummer?

Hvis du ikke har fødselsnummer eller D-nummer, kan du ikke logge inn og se dine prøveresultater på Helsenorge. Les mer om dette på helsenorge.no


Publisert: 29.01.2021 15:23:58
Sist endret: 01.04.2022 12:39