Alle innbyggere vil få tilbud om vaksine

Alle innbyggere vil få tilbud om vaksine, og vaksinen er gratis. Vi mottar foreløpig et begrenset antall doser hver uke, og dosene vi får tilsendt fordeles etter myndighetenes tydelige prioritering av de ulike gruppene. Det er ikke anledning til å gjøre unntak fra disse kriteriene i de enkelte kommunene. 

Digital bestilling

26. april startet vi med digital bestilling av vaksine.Når det er din tur, vil du motta en SMS fra Nes kommune. Når du får en slik SMS er det viktig at du følger instruksjonen og trykker på lenken som ligger med i SMSen og bestiller tid til vaksinering. Husk at her er det førstemann til mølla prinsippet som gjelder for valg av time. 

Dersom du ikke ønsker vaksine eller av andre årsaker ikke vil benytte deg av tilbudet, må du benytte samme lenke og registrere at du ikke ønsker vaksine. Det gjør du ved å trykke "nei, jeg ønsker ikke vaksine". Du vil da få en ny mulighet når vi kommer så langt at de prioriterte gruppene er avsluttet, og vaksinering åpnes opp for resten av befolkningen. Ved å takke nei når du mottar SMS, "frigjøres plassen" til neste person i vaksinekøen. Det er derfor viktig at du tar deg tid til å registrere ditt "nei takk".

Her finner du en enkel brukerveiledning;  Brukerveiledning digital bestilling koronavaksine

Du må vente til det blir din tur! 

Vi får beskjed om antall doser til levering ca en uke i forkant av at vi mottar vaksinene. Det er derfor ikke mulig å detaljplanlegge langt fram i tid. Vær tålmodig og vent på at vi kontakter deg.Du kan ikke selv ringe eller henvende deg på annen måte for å bestille tid. Vi følger FHI sin prioriteringsliste.

Vi har ingen venteliste!

Merk at vi ikke har ventelister. Hvis vi får ledig kapasitet så forsøker vi å kalle inn på kort varsel, de som ligger til gruppa som nå vaksineres.

Vaksinetype

I Nes er det kun helsepersonell som har fått AstraZeneca vaksinen. Alle øvrige innbyggere har fått Pfizer vaksine. Nå vaksineres det kun med Pfizer i Nes.

Revaksinering:

Intervallet mellom dose en og dose to er 6 uker. Dose 2 skal gis i samme kommune som du fikk dose 1.

For de som tilhører prioriteringsgruppe 8, 9 og 18-44 år, er intervallet mellom dose 1 og 2 utvidet fra 6 til 12 uker. 

Ukentlig oppdatering av status i Nes

Hver fredag ettermiddag oppdaterer vi status på vaksinasjonsarbeidet og legger det ut på nettsiden vår. Vi gjør oppmerksom på at tallene vi benytter, hentes i det nasjonale vaksinasjonsregisteret (SYSVAK). Tallene inkluderer også vaksinedoser til prioriterte helsepersonell.  Det er flere av vårt helsepersonell som er bosatt i andre kommuner, men blir vaksinert her.  Det samme gjelder for de av våre innbyggere som arbeider som prioriterte helsepersonell i andre kommuner, de blir vaksinert der. Andre igjen blir vaksinert på sykehus.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om vaksineringen så kan det være nyttig å sjekke våre "Ofte stilte spørsmål om koronavaksinering" før du kontakter oss.

  • Vaksinetelefon: 66 10 40 80, telefontid hverdager kl 09.00 - 15.00
  • e-post: Covid19@nes.kommune.no  Vi gjør oppmerksom på at sensitive opplysninger ikke skal sendes pr. e-post, og at ingen vaksiner vil bli tildelt via e-post. Alle må vente på sin tur.

Har du husket å oppdatere din kontaktinformasjon?

Er du usikker på om du er registrert med riktig telefonnummer, ber vi deg om å gå inn på https://www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon  for å oppdatere din kontaktinformasjon. 

FHI’s prioriteringsrekkefølge

Nes kommune følger retningslinjene for prioritering gitt av Folkehelseinstituttet (FHI):  https://www.fhi.no/.../koronavaksinasjonsp.../koronavaksine/

Informasjon om koronavaksinen - nasjonale myndigheter

 Nasjonale helsemyndigheter oppdaterer forløpende informasjonen om vaksinen. Følg med på:

Informasjon om koronavaksinen hos Helsenorge


Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkert hvor raskt vi får vaksinene og kan tilby dem til anbefalte grupper.

Information in other languages

Norwegian Institute of Public Health: Coronavirus immunisation programme
https://www.fhi.no/en/id/vaccines/coronavirus-immunisation-programme/

Quick guide to the coronavirus vaccine (.pdf) https://www.fhi.no/contentassets/a205c3f07a8c498e920526ad8668386f/vedlegg/Engelsk-english_Koronavaksine_1-2-3.pdf

Vaccine against coronavirus – Comirnaty (BioNTech and Pfizer) (.pdf)
https://www.fhi.no/contentassets/84522abb591f4bc0b6abe09baf4234e0/vedlegg/engelsk_vaksine_biontech-og-pfizer.pdf

Informasjonsark på ulike språk
https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/koronavaksine-pa-1-2-3/