Alle innbyggere vil få tilbud om vaksine

Alle innbyggere vil få tilbud om vaksine, og vaksinen er gratis. Vi mottar et begrenset antall doser hver uke, og dosene vi får tilsendt fordeles etter myndighetenes tydelige prioritering av de ulike gruppene. Det er ikke anledning til å gjøre unntak fra disse kriteriene i de enkelte kommunene. 

Digital bestilling

26. april startet vi med digital bestilling av vaksine.Når det er din tur, vil du motta en SMS fra Nes kommune.  Selve meldingen ser slik ut: 

«Hei! Du er nå prioritert for koronavaksinasjon i Nes kommune. Vennligst gå inn på http://timebestilling.remin.no/dgi-nes for å bestille time».

Når du får en slik SMS er det viktig at du følger instruksjonen og trykker på lenken i SMS, og bestiller tid til vaksinering. Husk at her er det førstemann til mølla prinsippet som gjelder for valg av time. Når du har bestilt tid for vaksinering, vil du motta en SMS fra ReMin med timebekreftelse.

Dersom du ikke ønsker vaksine eller av andre årsaker ikke vil benytte deg av tilbudet, må du benytte samme lenke og registrere at du ikke ønsker vaksine. Det gjør du ved å trykke "nei, jeg ønsker ikke vaksine". Du vil da få en ny mulighet når vi kommer så langt at de prioriterte gruppene er avsluttet, og vaksinering åpnes opp for resten av befolkningen. Ved å takke nei når du mottar SMS, "frigjøres plassen" til neste person i vaksinekøen. Det er derfor viktig at du tar deg tid til å registrere ditt "nei takk".

Du må vente til det blir din tur! 

Vi får beskjed om antall doser til levering ca en uke i forkant av at vi mottar vaksinene. Det er derfor ikke mulig å detaljplanlegge langt fram i tid. Vær tålmodig og vent på at vi kontakter deg.Du kan ikke selv ringe eller henvende deg på annen måte for å bestille tid. Vi følger FHI sin prioriteringsliste.

Vi har ingen venteliste!

Merk at vi ikke har ventelister. Hvis vi får ledig kapasitet så forsøker vi å kalle inn på kort varsel, de som ligger til gruppa som nå vaksineres.

Har du fått SMS med tilbud om koronavaksine selv om du er vaksinert? 

Det kan være flere årsaker til dette:   

  • Du er vaksinert i en annen kommune. Vi har ikke tilgang til systemer som brukes av andre kommuner og kan dessverre ikke sjekke hvem som er vaksinert der. 
  • Du er tidligere vaksinert i Nes. Vi innførte nytt system (ReMin) i april og mai (midt i gruppe 4), og har så langt ikke prioritert det omfattende arbeidet med å importere personer fra det gamle systemet, over til det dagens system 
  • Ditt telefonnummer er registrert på et familiemedlem eller som kontaktinformasjon hos fastlege. via denne lenken kan du sjekke din oppføring: https://www.norge.no/nb/oppdater-kontaktinformasjon 

Vaksineregistreringer fra våre systemer overføres automatisk til SYSVAK (nasjonalt vaksineregister). Vi har så langt ikke hatt tilgang til rapporter fra dette registeret, for å kunne kjøre automatisk sjekk på hvem som er vaksinert. 

Vi ber derfor dere som er vaksinert, men får SMS fra oss, om å gå inn og «takke nei» til vaksine. 

Koronasertifikat – koronapass 

Det er Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett SF som utvikler sertifikatet. Les mer om koronasertifikatet på FHI.no https://www.fhi.no/nyheter/2021/slik-blir-det-nye-koronasertifikatet/ 

Du finner ditt koronasertifikat ved å logge deg inn på helsenorge.no https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/ 

Når du går inn på koronasertifikatet ditt, vil det stå at det er gyldig i 90 dager. Denne datoen er bevegelig, så neste gang du går inn og laster ned sertifikatet, vil det være gyldig i nye 90 dager. Grunnen til at koronasertifikatet kun er gyldig 90 dager frem i tid er for å unngå misbruk. 

Feil eller mangler: 

Oppdager du feil eller mangler i ditt koronasertifikat/pass ber vi om at du kontakter vaksinetelefonen: 66 10 40 80 Hverdager: kl. 09.00-15.00 

Vaksinetype

I Nes er det kun helsepersonell som har fått AstraZeneca vaksinen. Alle øvrige innbyggere har fått Pfizer vaksine. Nå vaksineres det kun med Pfizer i Nes.

Revaksinering:

Intervallet mellom dose en og dose to er 6 uker. Dose 2 skal gis i samme kommune som du fikk dose 1.

For de som tilhører prioriteringsgruppe 8-11, er intervallet mellom dose 1 og 2, 12 uker. 

Ukentlig oppdatering av status i Nes

Hver fredag ettermiddag oppdaterer vi status på vaksinasjonsarbeidet og legger det ut på nettsiden vår. Vi gjør oppmerksom på at tallene vi benytter, hentes i det nasjonale vaksinasjonsregisteret (SYSVAK). Tallene inkluderer også vaksinedoser til prioriterte helsepersonell.  Det er flere av vårt helsepersonell som er bosatt i andre kommuner, men blir vaksinert her.  Det samme gjelder for de av våre innbyggere som arbeider som prioriterte helsepersonell i andre kommuner, de blir vaksinert der. Andre igjen blir vaksinert på sykehus.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om vaksineringen så kan det være nyttig å sjekke våre "Ofte stilte spørsmål om koronavaksinering" før du kontakter oss.

  • Vaksinetelefon: 66 10 40 80, telefontid hverdager kl 09.00 - 13.00

Har du husket å oppdatere din kontaktinformasjon?

Er du usikker på om du er registrert med riktig telefonnummer, ber vi deg om å gå inn på https://www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon  for å oppdatere din kontaktinformasjon. 

FHI’s prioriteringsrekkefølge

Nes kommune følger retningslinjene for prioritering gitt av Folkehelseinstituttet (FHI):  https://www.fhi.no/.../koronavaksinasjonsp.../koronavaksine/

Informasjon om koronavaksinen - nasjonale myndigheter

 Nasjonale helsemyndigheter oppdaterer forløpende informasjonen om vaksinen. Følg med på:

Informasjon om koronavaksinen hos Helsenorge


Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkert hvor raskt vi får vaksinene og kan tilby dem til anbefalte grupper.

Information in other languages

Norwegian Institute of Public Health: Coronavirus immunisation programme
https://www.fhi.no/en/id/vaccines/coronavirus-immunisation-programme/

Quick guide to the coronavirus vaccine (.pdf) https://www.fhi.no/contentassets/a205c3f07a8c498e920526ad8668386f/vedlegg/Engelsk-english_Koronavaksine_1-2-3.pdf

Vaccine against coronavirus – Comirnaty (BioNTech and Pfizer) (.pdf)
https://www.fhi.no/contentassets/84522abb591f4bc0b6abe09baf4234e0/vedlegg/engelsk_vaksine_biontech-og-pfizer.pdf

Informasjonsark på ulike språk
https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/koronavaksine-pa-1-2-3/