Alle innbyggere vil få tilbud om vaksine

Alle innbyggere vil få tilbud om vaksine, og vaksinen er gratis.Vi mottar foreløpig et begrenset antall doser hver uke, og dosene vi får tilsendt fordeles etter myndighetenes tydelige prioritering av de ulike gruppene. Det er ikke anledning til å gjøre unntak fra disse kriteriene i de enkelte kommunene. 

Vi får beskjed om antall doser til levering ca en uke i forkant av at vi mottar vaksinene. Det er derfor ikke mulig å detaljplanlegge langt fram i tid. Vær tålmodig og vent på at vi kontakter deg. Du kan ikke selv ringe eller henvende deg på annen måte for å bestille tid. Vi følger FHI sin prioriteringsliste.

Har du spørsmål om vaksineringen så kan det være nyttig å sjekke våre "Ofte stilte spørsmål om koronavaksinering" før du kontakter oss.

  • Vaksinetelefon: 66 10 40 80, telefontid hverdager kl 10.00 - 14.00
  • e-post: Covid19@nes.kommune.no  Vi gjør oppmerksom på at sensitive opplysninger ikke skal sendes pr. e-post, og at ingen vaksiner vil bli tildelt via e-post. Alle må vente på sin tur.

FHI’s prioriteringsrekkefølge

Nes kommune følger retningslinjene for prioritering gitt av Folkehelseinstituttet (FHI):  https://www.fhi.no/.../koronavaksinasjonsp.../koronavaksine/

Informasjon om koronavaksinen - nasjonale myndigheter

 Nasjonale helsemyndigheter oppdaterer forløpende informasjonen om vaksinen. Følg med på:

Informasjon om koronavaksinen hos Helsenorge


Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkert hvor raskt vi får vaksinene og kan tilby dem til anbefalte grupper.

Information in other languages

Norwegian Institute of Public Health: Coronavirus immunisation programme
https://www.fhi.no/en/id/vaccines/coronavirus-immunisation-programme/

Quick guide to the coronavirus vaccine (.pdf) https://www.fhi.no/contentassets/a205c3f07a8c498e920526ad8668386f/vedlegg/Engelsk-english_Koronavaksine_1-2-3.pdf

Vaccine against coronavirus – Comirnaty (BioNTech and Pfizer) (.pdf)
https://www.fhi.no/contentassets/84522abb591f4bc0b6abe09baf4234e0/vedlegg/engelsk_vaksine_biontech-og-pfizer.pdf

Informasjonsark på ulike språk
https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/koronavaksine-pa-1-2-3/