Innhold

Oversikt over telefonnummer og chattetjenester som kan hjelpe deg

Hjelpetelefoner og chattjenester

Når ting blir vanskelig og du trenger noen å snakke med, eller du er bekymret for barn og unge som ikke har det bra, finnes det noen du kan kontakte.
Her finner du en oversikt over telefonnumre og chattjenester som kan hjelpe deg.

Kirken i Nes

Ring Nes kirkelige fellesråd telefon 63 91 12 80 så blir du satt i kontakt med en prest eller diakon- hverdager kl 0800 - 15.30

Se også:  www.kirkenines.no og facebook.com/kirkenines

Nes Røde Kors

Røde kors har opprettet et telefonnummer som man kan ringe for å slå av en prat.  Nummeret er 64808019 og bemannes av medlemmer av Røde kors.

Se også: https://www.rodekors.no/lokalforeninger/akershus/nes/ og https://www.facebook.com/nesrodekors/


Publisert: 06.04.2020 21:01:00
Sist endret: 06.04.2020 21:18