Innhold

Når et barn eller en ansatt ved en skole eller i en barnehage i Nes får påvist korona (Covid-19) gjør vi følgende:

 • Kommuneoverlegen tar kontakt med den smittedes foresatte eller den ansatte, og starter kartleggingen av mulige nærkontakter. Den smittede skal være i isolasjon og får tett oppfølging av kommunen.
 • Kartleggingen gjøres i samråd med skolen eller barnehagen for å få god oversikt over de som har hatt kontakt med vedkommende i den aktuelle perioden. Kontakter utenfor skolen eller barnehagen blir også kartlagt.
 • Det gjøres en helt konkret vurdering av hvilke elever/barn og ansatte som eventuelt kan være utsatt for smitte.
 • Alle med elever/barn i den aktuelle skolen eller barnehagen får informasjon hvis en slik situasjon oppstår.
 • Generelt gjelder: Elever/barn og ansatte som kommuneoverlegen vurderer at er i risiko for smitte (hatt nærkontakt med noen med påvist korona (covid-19), pålegges 10 dagers hjemmekarantene.
 • Andre elever/barn og ansatte med lav smitterisiko (ikke hatt nærkontakt med smittet eller selv vært i et område med vedvarende smitte), kan leve som normalt og møte på skole eller i barnehage. Alle bes være oppmerksomme på luftveisinfeksjoner og raskt kontakte lege ved symptomer.

Hvem skal være i hjemmeisolasjon?

Det er den som har fått påvist korona (Covid-19) som skal isoleres. Det er egne regler for hvem som skal være i isolasjon og hvor lenge den skal vare.

Hvem skal være i hjemmekarantene?

Vurderinger gjøres ut fra Folkehelseinstituttet sine til enhver tid gjeldende retningslinjer og det er kommuneoverlegen eller smitteteamet i Nes som avgjør hvem disse er.

Hjemmekarantene anbefales også for nærkontakt til bekreftet tilfelle. Det skilles mellom «nærkontakter» som er eksponert for smitte, og «lavrisikokontakter» som kun er mulig eksponerte.

Med nærkontakter menes personer som i løpet av de siste 14 dagene:

 • Har bodd i samme husstand som en person som er bekreftet syk med korona (covid-19).
 • Har hatt direkte fysisk kontakt, (eksempel klemming eller håndhilsning) med som er bekreftet syk med korona (covid-19).
 • Har hatt nærkontakt, ansikt til ansikt, under 2 meter i mer enn 15 minutter, med en person som er bekreftet syk med korona (covid-19).
 • Har sittet i nærheten av (to seter eller nærmere i alle retninger) en person som er bekreftet syk med korona (covid-19) på buss, tog eller fly.
 • Har vært del av samme gruppe (kohort) som en person som er bekreftet syk med korona (covid-19).

Les mer om definisjoner hos Folkehelseinstituttet. https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/hjemmekarantene-og-hjemmeisolering-i-forbindelse-med-covid-19/

Alle i hjemmekarantene må følge med på eventuelle symptomer på luftveisinfeksjon som for eksempel er feber, hoste, eller sår hals. Hvis symptomer oppstår ring legevakt/luftveisklinikk på 116 117 for å avtale tid for testing.

Kommunen har også en egen informasjonstelefon 66 10 44 44 hvis du har spørsmål.

Så lenge du er frisk og ikke har symptomer anses du ikke som smittebærer.

 

Informasjonsark om hjemmekarantene og hjemmeisolasjon
Nasjonale myndigheter har utarbeidet informasjonsark og videoer på ulike språkhttps://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/infomateriell/informasjon-om-hjemmekarantene-og-isolasjon-pa-ulike-sprak/

 

Information in other languages:
 To parentsabout coronasocial distancing and about karantene.

 

Nasjonale veiledere 
Oversikt over veiledere og råd som er utgitt av norske myndigheter i forbindelse med Covid-19-utbruddet.
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/veiledere-om-koronasituasjonen/id2697760/

 

 


Publisert: 25.05.2020 15:48:38
Sist endret: 25.05.2020 19:24