Informasjon fra oppvekst og utdanning

Prosedyrer ved påvist korona (Covid-19)

Det er klare prosedyrer som trer inn når et barn eller en ansatt ved våre skoler og barnehager i Nes får påvist korona (Covid-19). Les hva vi gjør

Informasjon ang. revidert smittevernveileder - endringer i smittevernveilederen fra uke 23
– Gjenåpning av barnehager, skoler og SFO, les mer om dette

Orientering - gjenåpning av skolene

 

Gjenåpning 5. - 10. trinn
Alle skolene i Nes har gjort grundige vurderinger og det legges opp til en forsvarlig gjenåpning for 5. – 10. trinn fra uke 20. Les mer om dette

Helsedirektoratets smittevernveileder for skoletrinn 1-7.
Helsedirektoratets smittevernveileder for ungdomsskole og videregående skole.

Gjenåpning av 1. - 4. trinn
Som tidligere informert har regjeringen besluttet å gjenåpne 1. – 4. trinn for grunnskolene 27.april. Alle skolene i Nes arbeider nå med å legge til rette for en best mulig gjenåpning og oppstart av skolene for elever, ansatte og for dere foreldre. Det viktige for oss i tiden framover vil være å ivareta alle smitteverntiltakene, samtidig som vi skal legge til rette for et best mulig læringsmiljø for alle elever.  Les mer om dette

Smittevern-veilederen for skolene ble lagt frem 20. april

Les regjeringens pressemelding her: https://www.regjeringen.no/…/korona-veiledere-fo…/id2698244/
Se veilederen her: https://www.udir.no/…/informasjon-om-ko…/smittevernveileder/

Orientering – gjenåpning av barnehagene

Alle foresatte vil få tilsendt brev fra Nes kommune med litt felles informasjon, brevet sendes ut via barnehagen.

Her kan du lese brevet

I tillegg vil foresatte få praktisk informasjon fra barnehagen om hva som vil gjelde i din barnehage.

Barnehagene i Nes er klare til å ta imot barna i barnehagen 20 april.

Les informasjon som er sendt til foresatte 

Veileder om smittevern i barnehager under korona (covid-19) utbruddet: 

https://www.fhi.no/nyheter/2020/veileder-om-smittevern-i-barnehager-under-koronavirusutbruddet/

Gradvis gjenåpning av barnehager og skoler

7. april - besluttet Regjeringen en gradvis gjenåpning av barnehager og skole etter påske. 

Endringene gjøres med bakgrunn i nye analyser fra Folkehelseinstituttet og råd fra Helsedirektoratet, og vil skje gradvis i løpet av april. 

Les mer om dette 

Stengte barnehager og skoler

24 mars - besluttet Regjeringen å viderefører alle tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge frem til over påske, til og med 13. april.

12. mars  iverksatte regjeringen en rekke tiltak i håp om å stanse viruset, deriblandt å stenge barnehager og skoler fra . mars - besluttet nasjonale myndigheter  å stenge alle skoler og barnehager fra og med torsdag 12. mars. Stengingen gjøres ut fra hensynet til å forebygge og utsette smitte av koronaviruset. I første omgang gjelder stengingen til og med torsdag 26. mars  og ble 

Kommunen vil tilby plass i barnehage/skole for barn som ikke kan være hjemme.

Skolene vil legge til rette for fjernundervisning i perioden der skolene er stengt